BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLGİSAYAR KULLANIMI

Kursun Amacı: Bilgisayar İşletmenliği Kursunu tamamlayan bireyin; Bilgi Teknolojisinin temel kavramlarını açıklaması,  Bilgisayarın ilk açılış işlemlerini yapılandırması, Bilgisayar sistemine uygun işletim sistemini yüklemesi, Donanım birimi sürücülerini kurması, İşletim sistemi üzerinde temel işlemleri gerçekleştirmesi, Yardımcı yazılımları kurması, İnternet ve temel internet kavramlarını açıklaması, Web tarayıcı programını kullanması, E-postayı etkin kullanması,  E-posta adresini bir yönetim programı aracılığı ile takip etmesi, Bilgi ve siber güvenlik kavramlarını açıklaması, Bilgisayar ve erişim güvenliğini sağlaması, Karşılaşılabilecek tehditlere karşı korunması,  İnternet ve ağ güvenliğini sağlaması, Mobil cihazlarda güvenliği sağlaması,   Kişisel verilerin korunması ve mahremiyet kavramlarını açıklaması,  İstenilen biçim ve düzende metin belgesi oluşturması, Belgedeki metne istenilen biçim ve düzeni uygulaması, Belge içindeki metin diline uygun yazım denetimini yapması,  İstenilen satır/ sütun sayısınca tabloyu belgeye ekleyerek biçimlendirmesi,  İstenilen işe uygun nesneyi belgeye eklemesi,  İstenilen biçim ve düzende elektronik tablo oluşturması, İstenilen hesaplama işlemini gerekli hücreler üzerinde formülleri kullanarak yapması, Amaca uygun grafik türünü seçerek grafik oluşturması, İstenilen formatta belgenin çıktısını alması, İstenilen işe uygun, içerik ve görselliğin bütünlük sağladığı sunular hazırlaması, Görsel içeriği zengin dinamik sunular hazırlaması, Fotoğrafları kullanarak gösteri dosyası oluşturması amaçlanmaktadır.
Eğitim Süresi: 163 saat

WEB TASARIM

Kursun amacı: Web tasarımı kurs programını tamamlayan bireyin,  Web sitesi tasarım ilkelerine göre site taslağını oluşturması,  HTML kodları ile basit web işlemlerini yapması,  HTML kodları ile gelişmiş web işlemlerini yapması,  Stil şablonlarını (CSS) kullanması,  Web tasarım editöründe temel düzenlemeleri yapması,  Web tasarım editörü ile nesne işlemlerini yaparak, site yönetimini gerçekleştirmesi,  Temel veri tabanı işlemlerini yapması,  Web tasarım editörü ile veri tabanı işlemlerini gerçekleştirmesi, amaçlanmaktadır.
Eğitim Süresi: 264 saat

BİLGİSAYAR SİSTEM BAKIM ONARIM

Kursun amacı: Programın sonunda mesleğe yönelik olarak öğrenci/kursiyer;  Mesleğin ait olduğu alandaki temel bilgi ve becerileri kazanabilecektir.  Alanın gerektirdiği temel yeterliklere sahip olabilecektir.  Mesleğin gerektirdiği işleri yapabilecektir.  Mesleğin gerektirdiği özel mesleki yeterlikleri kazanabilecektir.  Öğrenci/Kursiyer merkezli daha aktif ve kendi hızına göre öğrenme olanağı tanıyan kazanımlara sahip olabilecektir.
Eğitim Süresi:144 saat

İLERİ EXCEL GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ

Kursun Amacı: İleri Excel Geliştirme ve Uyum Eğitimi kurs programını bitiren bireyin,  Elektronik tablolama yazılımında fonksiyonları kullanması,  Excel programında VBA kodu yazması amaçlanmaktadır.
İstihdam alanları: Firmaların bilgi işlem, muhasebe ve finansman, insan kaynakları, halkla ilişkiler vb. departmanlarında Excel programında ihtiyaca yönelik programlar geliştirebilirler.
Eğitim Süresi:56 saat

ARDUİNO PROGRAMLAMA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ

Kursun amacı: Arduino Programlama Geliştirme ve Uyum Eğitimi kurs programını bitiren bireyin;  ARDUNIO ile elektronik devre elemanlarını, katalog bilgilerine uygun olarak, elektronik devrelerde kullanması,  ARDUINO programlama dilini kullanarak program geliştirmesi,  ARDUINO Geliştirme Kartını kullanarak uygulama geliştirmesi amaçlanmaktadır.
İstihdam alanları: Bu eğitime katılanlar; microkontrolör programlama, PLC programlama yapan endüstriyel elektronik ve otomasyon sistemleri alanında hizmet veren firmalarda çalışabilirler.
Eğitim Süresi: 56 saat

ANDROİD İLE MOBİL PROGRAMLAMA

Kursun amacı:Android ile Mobil Programlama kurs programını bitiren bireyin;  Java yazılımları geliştirmek için gerekli olan NETBEANS IDE’nin ve JDK’nın kurulumunu yapması, Java standartlarına göre temel komutları kullanması, Java ile sınıf, nesne, paket ve kalıtım yapılarını kullanması,Android ve uygulama geliştirme ortamı işlemlerini yapması, Eclipse kullanarak kullanıcı ara yüzü tasarlaması, Java ile intentleri kullanması, Android’de dosya işlemlerini yapması,  Android ile Sqlite veritabanı İşlemlerini yapması,Android ile internet, arka plan ve servis işlemlerini gerçekleştirmesi, Android ile harita ve konumlandırma işlemlerini yapması,  Android uygulamalarını yayınlaması amaçlanmaktadır.
ARDUİNO PROGRAMLAMA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ KURS PROGRAMI

 • JAVA İLE YAZILIM GELİŞTİRME
 • JAVA DİLİNİN KULLANIMI
 • JAVA İLE NESNEL PROGRAMLAMA
 • ANDROİD İLE UYGULAMA GELİŞTİRME ORTAMI
 • ECLİPSE İLE ARA YÜZ HAZIRLAMA
 • JAVA İLE İNTENTLER
 • ANDROİD’DE DOSYAYÖNETİMİ VE TERCİHLER
 • ANDROİD İLE SQLİTE VERİTABANI İŞLEMLERİ
 • ANDROİD İLE İNTERNET, ARKA PLAN VE SERVİS İŞLEMLERİ
 • ANDROİD İLE HARİTA VE  KONUMLANDIRMA SERVİSLERİ
 • ANDROİD UYGULAMALARINI YAYINLAMA
İstihdam alanları: Bu eğitime katılanlar; microkontrolör programlama, PLC programlama yapan endüstriyel elektronik ve otomasyon sistemleri alanında hizmet veren firmalarda çalışabilirler.
Eğitim Süresi: 192 saat
Katılabilecek kursiyer sayısı: 12 den fazla
Belge: Kurs programını başarı ile tamamlayanlara, kurs bitirme belgesi verilir. Kursu tamamlamadan ayrılanlar ile bütün modülleri başaramayanlara başardıkları modülleri gösteren not döküm çizelgesi verilir.
Kurs Katılım Şartları: En az orta okul mezun olmak. 16 yaşını tamamlamış olmak.  Sağlık durumu kurs programı uygulamalarını yapmaya elverişli olmak.
Kurs ve Uygulama Yeri: Kurs Merkezleri