MUHASEBE VE FİNANSMAN

BİLGİSAYAR DESTEKLİ MUHASEBE

Kursun amacı: İşletmelerin muhasebe işlemlerini, bilgisayar programı yardımı ile hızlı ve güvenli bir şekilde yapabilme bilgi ve becerisinin kazandırıldığı eğitim programıdır.
Bilgisayar Destekli Muhasabe Kurs Programı:

 • Ticari Defterler ve Belgeler
 • Fatura ve Fatura Yerine Geçen Belgeler
 • İşletme Defteri
 • Kıymetli Evraklar
 • Bilanço
 • Büyük Defter ve Mizan
 • Varlık Hesapları
 • Kaynak Hesapları
 • Program Yüklemek
 • Cari Hesap
 • Çek Senet
 • Ön Muhasebe
İstihdam alanları: Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler Muhasebe ve Finans alanında;  Finans, muhasebe ve dış ticaret gibi ticari faaliyeti olan her türdeki kurum/kuruluşlarda genel muhasebe işlemleri yapabilirler,  Şirket ve işletmelerin muhasebe birimleri vb. yerlerde muhasebe yardımcı elemanı olarak çalışabilirler.
Eğitim Süresi: 304  saat
Katılabilecek kursiyer sayısı: 12 den fazla
Belge: Kurs programını başarı ile tamamlayanlara, kurs bitirme belgesi verilir. Kursu tamamlamadan ayrılanlar ile bütün modülleri başaramayanlara başardıkları modülleri gösteren not döküm çizelgesi verilir. Kurs Katılım Şartları: Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak, 16 yaşını tamamlamış olmak.  Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.
 Kurs ve Uygulama Yeri: Kurs Merkezleri

PERSONEL BORDRO VE ÖZLÜK İŞLERİ

Kursun Amacı: Personel Bordro ve Özlük işleri; Bordro hesaplaması,  İş Kanunu uygulamalarını takip etmesi ve yürütmesi, SGK uygulamalarını takip etmesi ve yürütmesi  Özlük işleri ve dokümantasyon yönetimini yapması,  İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarını takip edip yürütmesi amaçlanmaktadır.
Personel Bordro Ve Özlük İşleri Programı:

 • BORDRO HESAPLA
 • İŞ KANUNU UYGULAMALARI
 • SGK UYGULAMALARI
 • İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI
 • ÖZLÜK İŞLERİ VE DÖKÜMANTASYON YÖNETİMİ
İstihdam alanları: Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler Muhasebe ve Finans alanında;  Finans, muhasebe ve dış ticaret gibi ticari faaliyeti olan her türdeki kurum/kuruluşlarda genel muhasebe işlemleri yapabilirler,  Şirket ve işletmelerin muhasebe birimleri vb. yerlerde muhasebe yardımcı elemanı olarak çalışabilirler.
Eğitim Süresi: 88  saat
Katılabilecek kursiyer sayısı: 12 den fazla
 • Kurs programını başarı ile tamamlayanlara, kurs bitirme belgesi verilir. Kursu tamamlamadan ayrılanlar ile bütün modülleri başaramayanlara başardıkları modülleri gösteren not döküm çizelgesi verilir.
Kurs Katılım Şartları: En az lise mezunu olmak, 18 yaşını tamamlamış olmak.  Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.
Kurs ve Uygulama Yeri: Kurs Merkezleri

KOOPERATİFÇİLİK

Kursun amacı: Bu programı tamamlayan bireyin;  Kooperatiflerin kuruluş, işleyiş, yönetim ve denetime ilişkin iş ve işlemleri,  Kooperatiflerin işlemlerinin muhasebeleştirilmesine ilişkin usul ve esasları öğrenmesi amaçlanmaktadır.
Kursun Programı:
 • Kooperatif Mevzuatı
 • Kooperatif Muhasebesi
İstihdam alanları: Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler kooperatif kurabilirler.
Eğitim Süresi: 40  saat
Katılabilecek kursiyer sayısı:12 den fazla
Kursta Verilecek Belge:  Kurs programını başarı ile tamamlayanlara, kurs bitirme belgesi verilir. Kursu tamamlamadan ayrılanlar ile bütün modülleri başaramayanlara başardıkları modülleri gösteren not döküm çizelgesi verilir.  
Kurs Katılım Şartları: Okur yazar olmak,  18 yaşını tamamlamış olmak,  Sağlık durumu kurs programının öğrenimine elverişli olmak
Kurs ve Uygulama Yeri: Kurs Merkezleri