BAHÇECİLİK

MANTAR YETİŞTİRİCİLİĞİ

Kursun amacı: Katılımcıların temel düzeyde; Bölgesinde yetiştirebileceği mantar türlerini seçmesi ve yetiştiricilik için uygun koşulları oluşturması,  İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tekniğine uygun bir şekilde mantar üretimini gerçekleştirmesi, Amaçlanmaktadır
KURS PROGRAMI:

  • Çalışanların İş Sağlığı Güvenliği
  • Mantar Üretim Ortamları
  • Mantar Üretimi
İstihdam alanları: Yukarıda sözü edilen konularda gerekli yeterlilikleri edinebilen kursiyerler, Mantar yetiştirilen tarla ve seralarda, Tıbbi ve aromatik bitkilerle ilgili hasat, harman, kurutma, standardizasyon, muhafaza ve işlenmesi alanlarında çalışabilirler.
Eğitim Süresi: 180 saat
Katılabilecek kursiyer sayısı:12 den fazla
Belge: Kursu başarı ile tamamlayanlara, Kurs Bitirme Belgesi düzenlenir.
Kurs Katılım Şartları: Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlilikleri yerine getirebilmeleri için gerekli olan bedensel ve fiziksel özelliklere sahip, 18 yaşını tamamlamış, ilk, orta, lise, meslek Lisesi ve üniversite mezunları, üniversite öğrencileri bu kurslara katılabilirler.
Kurs ve Uygulama Yeri: Kurs Merkezleri, Tüm İlçeler

TIBBİ VE AROMATİK BİTKİ YETİŞTİRİCİLİĞİ

Kursun amacı: Katılımcıların temel düzeyde; Çiçeğinden yararlanılan bitkilerin özelliklerini bilir, fide yetiştirir, toprak hazırlığı, fide dikimi, bakımı ve ürün özelliklerine göre depolama işlemlerini yapar, Tohumundan ve meyvelerinden yararlanılan bitkilerin özelliklerini bilir, toprak hazırlığı, fide dikimi, bakımı ve ürün özelliklerine göre depolama işlemlerini yapar, Yaprağından yararlanılan bitkilerin özelliklerini bilir, fide yetiştirir, toprak hazırlığı, fide dikimi, bakımı ve ürün özelliklerine göre depolama işlemlerini yapması amaçlanmaktadır.
Kursun Programı
  • Çiçeğinden Yararlanılan Bitkiler
  • Tohumundan ve Meyvelerinden Yararlanılan Bitkiler
  • Yaprağından Yararlanılan Bitkiler
İstihdam alanları: Yukarıda sözü edilen konularda gerekli yeterlilikleri edinebilen kursiyerler, Tıbbi ve aromatik bitki yetiştirilen tarla ve seralarda, Tıbbi ve aromatik bitkilerle ilgili hasat, harman, kurutma, standardizasyon, muhafaza ve işlenmesi alanlarında çalışabilirler.
Eğitim Süresi: 72 saat
Katılabilecek kursiyer sayısı:12 den fazla
Belge: Kursu başarı ile tamamlayanlara, Kurs Bitirme Belgesi düzenlenir.
Kurs Katılım Şartları: Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlilikleri yerine getirebilmeleri için gerekli olan bedensel ve fiziksel özelliklere sahip, 16 yaşını tamamlamış, ilk, orta, lise, meslek Lisesi ve üniversite mezunları, üniversite öğrencileri bu kurslara katılabilirler.
Kurs ve Uygulama Yeri: Evka-1 Kurs Merkezi

TOPRAKSIZ TARIM

Kursun amacı: Katılımcıların temel düzeyde; Bölgesinde yetiştirebileceği mantar türlerini seçmesi ve yetiştiricilik için uygun koşulları oluşturması,  İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tekniğine uygun bir şekilde mantar üretimini gerçekleştirmesi, Amaçlanmaktadır
Mantar Yetiştiriciliği Kurs Programı:

  • Çalışanların İş Sağlığı Güvenliği
  • Mantar Üretim Ortamları
  • Mantar Üretimi
İstihdam alanları: Yukarıda sözü edilen konularda gerekli yeterlilikleri edinebilen kursiyerler, Mantar yetiştirilen tarla ve seralarda, Tıbbi ve aromatik bitkilerle ilgili hasat, harman, kurutma, standardizasyon, muhafaza ve işlenmesi alanlarında çalışabilirler.
Eğitim Süresi: 180 saat
Katılabilecek kursiyer sayısı:12 den fazla 
Belge: Kursu başarı ile tamamlayanlara, Kurs Bitirme Belgesi düzenlenir.
Kurs Katılım Şartları: Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlilikleri yerine getirebilmeleri için gerekli olan bedensel ve fiziksel özelliklere sahip, 18 yaşını tamamlamış, ilk, orta, lise, meslek Lisesi ve üniversite mezunları, üniversite öğrencileri bu kurslara katılabilirler.
Kurs ve Uygulama Yeri: Kurs Merkezleri, Tüm İlçeler