HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ

HASTA YAŞLI REFAKATÇİSİ

Kursun amacı: Hasta ve Yaşlı Öz Bakımına Destek Olacakların Eğitimi kursunu bitiren bireyin;  Etik ile ilgili kavram ve ilkeleri benimsemesi,  Kişisel bakımın önemini kavraması,  Besin öğeleri ve gruplarını ayırt etmesi,  Beslenme kuralları ve değişik durumlarda beslenme özelliklerini açıklaması,  Vücut mekaniğini koruma ve doğru kullanması,  Yaşlı ve Hastalarda Fizikse Aktivite ve Egzersizin önemini kavraması, 2  Engelli bireylere sunulan hizmetleri açıklaması,  Akıl ve ruh sağlığını korumanın öneminin farkında olması,  İlkyardımın temel kavramlarını, amaçlarını ve temel uygulamalarını açıklaması,  Güvenli ilk yardım uygulaması için alınması gereken önlemleri ve önemini açıklaması, 1 Akılcı ilaç kullanımını açıklaması, 1 Akılcı ilaç kullanımının öneminin farkında olması, 1 Ev kazaları ve alınacak önlemler hakkında bilgi sahibi olması, 1 Ağır hastalık ve vefat durumlarında yapılması gerekenler hakkında bilgi sahibi olması, amaçlanmaktadır
İstihdam alanları: Bu alandaki meslek elemanları; kamu ve özel sektöre ait Huzurevleri, bakımevleri ile yaşlı dinlenme evleri, hastaneler, polikliniklerde istihdam imkanları bulunmaktadır. Ayrıca, yaşlı, hasta ve engellilerin evlerde bakımı giderek yaygınlaşmaktadır. Bu nedenle evlerde bakım hizmetlerinde de çalışabilirler. Kişisel bilgi ve beceriye bağlı olarak işsiz kalma riski yoktur. Özellikle kurumlarda belgeli eleman çalıştırma zorunluluğu olduğu için bu eğitimli bakım elemanları kurumlar tarafından tercih edilmektedirler. Kurumlarda çalışırken asgari ücret ve sigorta ile çalışmakta evde bakımda ise istedikleri ücreti talep edebilmektedirler
Eğitim Süresi: 160 saat

ÖZ BAKIMA DESTEK ELEMANI EĞİTİMİ

Kursun Amacı:
Öz bakıma destek elemanı eğitimi kurs programını tamamlayan bireyin,

 • İş sağlığı ve güvenliği kurallarını uygulaması,
 • İletişim süreci içinde iş ve sosyal hayatında iletişim araçlarını kullanarak iletişim kurması,
 • İskelet ve kasların yapı ve işlevlerini ayırt etmesi,
 • Etik ilke ve kurallar ile insan hakları ve hasta haklarını açıklaması,
 • Besin öğelerini ve besin gruplarını ayırt etmesi,
 • Yeterli ve dengeli beslenme ilkeleri doğrultusunda sağlıklı beslenmeyi ayırt etmesi,
 • İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak bakıma ihtiyacı olan bireyin kişisel bakımını yapması,
 • Mahremiyete saygı göstererek vücut bakımı yapması,
 • Mahremiyete saygı göstererek boşaltım ihtiyaçlarını karşılaması,
 • Kalite standartları doğrultusunda bakıma ihtiyacı olan bireyin oda hazırlığı yapması,
 • Tekniğine uygun bakıma ihtiyacı olan bireyin transferini sağlaması,
 • Vücut mekaniklerine uygun olarak pozisyon vermeye ve verilen egzersizleri yaptırmaya yardım etmesi,
 • Beslenme ilkelerine uygun bakıma ihtiyacı olan bireyi beslemesi,
 • Yatak yaraları oluşmasını önlemeye ve koruyucu önlemler almaya yardımcı olması amaçlanmaktadır.
Kursun Programı:
 • İş Sağlığı Ve Güvenliği
 • İletişim
 • İskelet Ve Kasların Yapı Ve İşlevleri
 • Etik Kavramlar Ve İlkeler
 • Besin Öğeleri Ve Besin Grupları
 • Sağlıklı Beslenme
 • Kişisel Bakım İhtiyaçları
 • Vücut Bakımı Yapma
 • Boşaltım İhtiyaçlarını Karşılama
 • Bakıma İhtiyacı Olan Birey İçin Oda Hazırlığı
 • Bakıma İhtiyacı Olan Bireyin Transferi
 • Pozisyon Ve Egzersizler
 • Bakıma İhtiyacı Olan Bireyin Beslenmesi
 • Yatak Yaraları Ve Koruyucu Önlemler
İstihdam alanları:
Eğitim Süresi: 305 saat.
Katılabilecek Kursiyer Sayısı: 12 den fazla
Belge: Kursu başarı ile tamamlayanlara, Kurs Bitirme Belgesi düzenlenir. Kursu tamamlamadan ayrılanlar ile bütün modülleri başaramayanlara başardıkları modülleri gösteren not döküm çizelgesi verilir.
Kurs Katılım Şartları:
 • (Değ: 29.01.2018/2023404 Makam Onayı) Ortaöğretim mezunu olmak (11.04.2012 tarihli ve 28261 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 6287 sayılı “İlköğretim Ve Eğitim Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile zorunlu eğitimin 12 yıla çıkmasından önce ilköğretim/ortaokul mezunu olanlar)
 • 2.(Değ: 01.10.2018 / 17897703 Makam Onayı) 18.08.1997 tarihli ve 23084 sayılı “İlköğretim ve Eğitim Kanunu, Millî Eğitim Temel Kanunu, Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kanunu, Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun İle 24.03.1988 tarihli ve 3418 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması ve Bazı Kâğıt ve İşlemlerden Eğitime Katkı Payı Alınması Hakkında Kanun”un yürürlüğe girmesinden önce İlkokul mezunu olanlar,
 • 3. 18 yaşını tamamlamış olmak.
 • 4. Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek yeterliliğe (fiziksel, psiko-motor) sahip olmak.
Kurs ve Uygulama Yeri: Kurs Merkezleri