MAKİNE TEKNOLOJİSİ

BİLGİSAYAR DESTEKLİ 2 BOYUTLU ÇİZİM - AUTOCAD

Kursun amacı: Bilgisayar Destekli 2 Boyutlu Çizim kurs programını bitiren bireyin;  Bilgisayar destekli iki boyutlu çizim yapması, CAD programını kullanarak özellik ve tanımlama işlemlerini yapması, CAD programında perspektif çizme ve kütüphane oluşturması, amaçlanmaktadır.
Kurs Programı:

 • 2 BOYUTLU ÇİZİM
 • ÖZELLİK VE TANIMALAMA
 • PERPEKTİF ÇİZİMİ VE KÜTÜPHANE
İstihdam alanları: Bu eğitime katılanlar; mimarlık , mühendislik ofislerinde, tasarım sektöründe, inşaat alanında hizmet veren firmalarda çalışabilirler.
Eğitim Süresi: 72 saat
Katılabilecek kursiyer sayısı: 12 den fazla
Belge: Kurs programını başarı ile tamamlayanlara, kurs bitirme belgesi verilir. Kursu tamamlamadan ayrılanlar ile bütün modülleri başaramayanlara başardıkları modülleri gösteren not döküm çizelgesi verilir.
Kurs Katılım Şartları: Sağlık durumu kurs programı uygulamalarını yapmaya elverişli olmak. Teknik resim kurs programını başarıyla tamamlamış olmak veya teknik resim eğitimi almış olduğunu belgelendirmek. 16 yaşını tamamlamış olmak. 
Kurs ve Uygulama Yeri: Kurs Merkezleri

BİLGİSAYAR DESTEKLİ 3 BOYUTLU TASARIM - AUTOCAD

Kursun amacı: Bilgisayar Destekli 3 Boyutlu Tasarım kurs programını bitiren bireyin;  Bilgisayar destekli iki boyutlu çizim yapması, CAD programını kullanarak katı ve yüzey model çizimlerini yapması, CAD programında katıların montajını yapması, CAD programını kullanarak katıların teknik resimlerini alması, amaçlanmaktadır
Kurs Programı:

 • 2 BOYUTLU ÇİZİMLER
 • KATI VE YÜZEY MODEL ÇİZİMLERİ
 • KATILARIN MONTAJI
 • KATILARIN TEKNİK RESMİNİ ALMA
İstihdam Alanları: Bu eğitime katılanlar; mimarlık , mühendislik ofislerinde, tasarım sektöründe, inşaat alanında hizmet veren firmalarda çalışabilirler.
Eğitim Süresi: 60 saat
Katılabilecek kursiyer sayısı: 12 den fazla
Belge: Kurs programını başarı ile tamamlayanlara, kurs bitirme belgesi verilir. Kursu tamamlamadan ayrılanlar ile bütün modülleri başaramayanlara başardıkları modülleri gösteren not döküm çizelgesi verilir.
Kurs Katılım Şartları: Sağlık durumu kurs programı uygulamalarını yapmaya elverişli olmak. Teknik resim kurs programını başarıyla tamamlamış olmak veya teknik resim eğitimi almış olduğunu belgelendirmek. 16 yaşını tamamlamış olmak. 
Kurs ve Uygulama Yeri: Kurs Merkezleri

CADCAM

CADCAM
Kursun Amacı: Bu eğitimde kursiyerlere bilgisayar ortamında 3 Boyutlu model bu modellerden görünüş çıkarma, tasarım, montaj ve ileri montaj becerisinin kazandırılması ve aynı zamanda bilgisayar destekli üretim programında CNC tezgahları için takım yolları oluşturulması ve oluşturulan Gkodlarının tezgaha atılıp uygulanması amaçlanmıştır.
Kursun Programı:
 • Çizim Menüsü
 • Parça Menüsü
 • Teknik Resim Menüsü
 • Kalıp Menüsü
 • Saç Levha Ve Profiller*
 • Temel Seviye Montaj ve İleri Montaj Menüsü
 • Temel Seviye Animasyonlar
 • CAM (Dik İşlem Frezeleme
 • Referans, Stok, Hedef oluşturma,
 • Takım listesi oluşturma,
 • Yüzey işleme,
 • Cep işleme,
 • Çevre işleme,
 • Delik delme işleme,
 • Diş Açma,
 • G Kodlarını elde etme
 • Örnek Uygulamalar,
 • CAM UYGULAMA
 • Tezgaha parça bağlama
 • Kontrol menüsü
 • Operasyon menüsü
 • Tezgah sıfırlamasının yapılması
 • Tezgaha G kodlarının Atılması
 • Tezgah Uygulaması
İstihdam Alanları: Tasarım ve İmalat yapılan tüm firmalarda çalışabilir.
Eğitim Süresi: 104 saat
Katılabilecek Kursiyer Sayısı: 20-25 kişi
Belge: Kursiyerler tüm sınavlarından başarıyla geçtikleri takdirde Ege Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi onaylı sertifika alır.
Kursa Katılım Şartı: Makine Mühendisleri, Teknik Öğretmenler, Tasarımcılar, Makine Teknisyen ve Teknikerleri, Tarım Makineleri Mühendisleri, Makine ressamları, İlgili diğer meslek kolları ve teknik resim bilenler
Kurs ve Uygulama Yeri: Ege Üniversitesi Kampüsü Ege Meslek Yüksekokulu Makine Programı
 
 

CNC FREZE OPERATÖRLÜĞÜ

CNC FREZE OPERATÖRLÜĞÜ
Kursun Amacı:Kursiyerlerin, firmaların talaşlı üretimlerinde kullandıkları Bilgisayar Destekli Kontrol (CNC)
tezgâhlarında görev alabilmeleri için başvurmaları gerekli 1. Seviye kurstur. Meslekle ilk kez tanışacak
olan kursiyerler için programlanmıştır. Kursiyerlere CNC teknolojisini ve CNC Dik Bu temel seviye
olarak kabul edilir ve aşağıdaki kurs programındaki dersleri almaları gereklidir.
Kursun Amacı:
 • İmalat İşlemleri
Temel talaşlı imalat makinalarının çalışma sistemi hakkında kursiyerler bilgi sahibi olur ve tanır.
Basit kesme mantığını kavrar. Kesme hızı, Devir ve ilerleme hesapları yapar. Kullanılan takım ve avadanlıkları hakkında bilgi sahibi olur. Eğeleme, Markalama, Kesme işlemleri, Delik delme, Rayba çekmek, Elle kılavuz çekme, Elle pafta çekme, Tornalama, Frezeleme ve Taşlama işlemlerinin anlar.
 • Ölçme ve Kontrol
Ölçme ve Kontrolün önemi ve etkileyen faktörler anlar. Ölçme ve Kontrol işlemlerinde dikkat
edilecek kuralları öğrenir. Ölçü aletlerini tanır. Ölçü aletlerinin türleri hakkında bilgi sahibi olur. Ölçü aletlerinin mm ve inç sisteminde okumasını öğrenir. Kontrol aletlerinin türleri hakkında bilgi sahibi olur. Kontrol aletlerinin tanır.
 • Teknik Resim Okuma
Teknik resimde kullanılan kesit alma tekniklerinin ve kesit görünüşün özellikleri öğrenir.
Üretilen ve üretilecek iş parçalarının kesit görünüşlerini anlar. Teknik resmi çizilen parçaların
ölçülendirmesinin öğrenir. Yüzey İşleme İşaretleri, Alıştırma Toleransları, Şekil-Konum
Toleranslarını öğrenir ve sembollerin ne anlama geldiğini anlar.
 • CNC Dik İşlem Merkezi Teorik
CNC dik işlem merkezi tezgâhının çalışma prensibini anlar. G ve M Kod tablosu,
anlamlarını ve kullanımını öğrenir. Hazırlık ve başlama-bitiş komutlarının yazmayı öğrenir.
CNC dik işlem merkezi tezgâhın da Takım boy Telafi alma komutları uygulamayı ve İş
parçasının sıfırını almayı öğrenir. CNC dik işlem merkezi tezgâhı için İş parçası işleme
programlarını öğrenir ve bunları tezgâha aktarır. Delik delme çevrimlerinin öğrenir.
 • CNC Dik İşlem Merkezi Uygulama
CNC dik işlem merkezi tezgâhının Açılması/Kapatılması/Bakım prosedürlerinin
öğrenir. Çalışma eksenleri hareketlerini ve home pozisyonu anlar ve uygulamalarının yapar.
Kontrol ve Operatör panelindeki tuşlarının anlamları ve kullanım şekillerinin öğrenir ve
uygulamalarının yapar. Takım Magazini ve Takım Çağırma uygulamaları yapar. Kullanacağı
her takım için takımların sıfırlanması ve iş parçası sıfırının atanması yapar. Delik delme
çevrimlerinin uygular.
İstihdam Alanları: CNC dik işlem merkezi tezgâhının kullanıldığı talaşlı imalat firmalarında
çalışabilir.
Eğitim Süresi:104 saat
Katılabilecek Kursiyer Sayısı: 20-25 kişi
Belge: Kursiyerler tüm sınavlarından başarıyla geçtikleri takdirde Ege Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi onaylı sertifika alır.


Kursa Katılım Şartı: Mesleğin gerektirdiği işleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip en az ortaokul mezunu olmak.
Kurs ve Uygulama Yeri: Ege Üniversitesi Kampüsü Ege Meslek Yüksekokulu Makine Programı
 
 

CNC TORNA OPERATÖRLÜĞÜ

CNC TORNA OPERATÖRLÜĞÜ
Kursun Amacı: Fabrika ve Atölyelerin Talaşlı Üretim birimlerinde kullanılan, CNC Torna Tezgâhlarında operatör olarak görevalabilmek için gerekli olan bilgi ve beceriyi kazandırmayı hedefleyen Temel Seviye kurstur.
Kursiyerlerin meslek ile ilgili herhangi bir bilgilerinin olmadığı kabul edilir.
Kursun Programı:

İmalat İşlemleri;
 • Torna tezgahında kesme hızı, devir ve ilerleme hesapları,
 • Tezgahta kullanılan kesici takım ve aparatlar,
 • Boyuna tornalama, alın tornalama, konik tornalama, delik delme, vida dişi açma, parça kesme,rayba çekme, delik büyütme, pah kırma, radüs kırma  işlemleri,
 Ölçme ve Kontrol;
 • Kumpas ve mikrometre ölçü aletleri, 
 • Salgı ve delik komparatörleri,
 • Parça markalama,
 • Mastarlar ( Vida mastarı,delik ve iç çap mastarları…)
 Teknik Resim;
 • Üç Görünüş çıkarma,
 • Toleranslar,
 • Yüzey işleme işaretleri,
 • Uygulama için verilen bir parçadan ölçü alıp basit çizim yapma ve ölçülendirme,
 CNC Torna Teorisi;
 • Cnc Torna tezgâhlarındaki ana ve yardımcı koordinat eksenleri (X,A,Z,C,Y,B),
 • Tezgahların programlanması için gerekli olan G kodları,
 •  M kodları,
 • S,T,F,R, Q… yardımcı kodlarıyla basit programlar yazma,
 • Tezgahın önemli kısımlarının ( taret, ayna, kesiciler, karşı punta, talaş konveyörü…) tanıtımı,
 • Operatör panelindeki tuşlar ve kullanım şekilleri,
 CNC Torna Uygulaması;
 • Cnc Torna tezgahını kurallara uygun bir şekilde çalıştırma ve durdurma,
 • Acil Stop butonu kullanımı,
 • Tezgahı referans noktasına gönderme,
 • Kesici takımı operasyona hazırlama,
 • Tezgahın aynasını belirlenen devirde çalıştırma,
 • Tezgah hafızasında bulunan herhangi bir programı başlatma,
 • Hafızadaki programı silme,
 • Yeni bir program sayfası açma,
 • Verilen teknik resime göre elle program yazma,
 • Üretime başlamadan önce kontrol amaçlı benzetim (simülasyon) yapma,
 • Yazdığı programla bir parça işleme.
 İstihdam Alanları: Talaşlı İmalat atölyeleri, Kalıp üretim fabrikaları, Seri imalat atölyelerinde operatör olarak istihdam edilebilirler.
 Kurs Süresi: 104 saat
 Katılabilecek Kursiyer Sayısı: 20    
Belge: Kursa devam koşulunu sağlayan ve yapılacak yazılı sınavı başarıyla geçen kursiyerlere, Ege Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (EGESEM) tarafından onaylı sertifika verilir.
 Kurs Katılım Şartları: Mesleğin gerektirdiği işleri yerine getirebilecek fiziksel özelliklere sahip olunmalıdır.
 Uygulama Yeri: Ege Üniversitesi - Ege Meslek Yüksekokulu - Endüstriyel Kalıpçılık Programı Atölyesi - Bornova Kampüsü /  İZMİR
 
 

MAKİNE BAKIMI VE KESTİRİMCİ BAKIM YÖNTEMLERİ

Kursun amacı: Günümüzde teknolojik gelişmenin hızlanması, makine sanayisini de olumlu yönde etkilemiş, rekabet ortamının artmasını sağlamıştır. Piyasalarda hayatta kalabilmek için girdi maliyetlerini düşürmek gerekir. Burada en önemli faktörlerden biri de bakım ve onarımdır.
Makinelerin bozulmasını veya kullanılan parçalarının aşınmasını önlemek mümkün olamasa da kullanım süreleri uzatılabilir ve üretimin uzun süreli durması engellenebilir. Böylelikle maliyette girdi fiyatlarını düşürebilmekve rekabet ortamında ayakta kalabilmek mümkün olabilir. Kursun amacı katılımcılaratemel düzeyde makine elemanlarını tanıtıp malzeme ve mukavemet bilgileri ile birlikte elektrik tesisatları ve malzemelerini anlatarak, bunların bakım ve onarımları konusunda bilgilenmelerini sağlamaktır. Kursun sonunda  katılımcılar bakım yöntemleri ile birlikte bakımda kullanacakları avadanklık ve ekipmanları da öğrenerek fabrika veya işyeri ortamında genel arıza tamiri ve bakım işlerinde çalışabilecek duruma getirilecektir.
Kursun Programı :
 • Temel teknik kavramlar ve birimler
 • Ölçmenin esasları ve bakımdaki önemi
 • Temel mekanik ve makina elemanları
 • Temel elektrik devre bileşenleri ve güvenlik bilgileri
 • Bakım Felsefesinin Tarihsel Gelişimi
 • Bakım onarım ve bakım planlaması
 • Bakım Faaliyetlerinin Amacı ve çalışma prensipleri
 • Bakım faaliyetlerinin üretim akışı, verimlilik ve maliyetler üzerindeki etkileri  
 • Optimum Bakım Eğrisi 
 • Bakım Planlamasının Organizasyonu
 • Bakım Modelleri; Planlı ve plansız Bakım kavramları
 • Planlı bakımın sağladığı avantajlar
 • Planlı Bakım Programının Hazırlanmasında İzlenecek Yollar  
 • Planlı Bakım Yöntemleri  
 • Periyodik Bakım, Kestirimci Bakım, Önleyici Bakım Yöntemleri
 • Periyodik Bakımın Avantaj ve Dezavantajları
 • Kestirimci bakımın faydaları
 • Kestirimci Bakım Programının Aşamaları 
 • Kestirimci bakımın yöntemleri ve uygulamaları
 • Önleyici Bakım
 • Önleyici Bakım programı
 • Önleyici bakımın faydalı yönleri
 • Koruyucu Bakım ve temelleri
 • Bakım Politikaları
 • Bakım Yönteminin Seçimi
 • Arıza Onarımı ve anahatları
 • Arıza tesbit yöntemleri
 • Arıza onarımında kullanılan alet ve  ekipmanlar
 • Uygulama örnekleri
İstihdam alanları: Yukarıda sözü edilen konularda gerekli yeterlilikleri edinebilen kursiyerler temel düzeyde fabrika bakım işlerini başarı ile gerçekleştirebilir, mekanik ve elektrik tesisatlarında meydana gelecek temel düzeydeki arızaları belirleyip giderilmesini gerçekleştirebilir. Tesisatçılık ve elektrik arıza bakım işlemleri alanında her işletmede istihdam edilebilir.
Eğitim Süresi: 80 saat
Katılabilecek kursiyer sayısı: 12 ile 16 kursiyer.
Belge: Yapılan değerlendirmelerde yeterli görülen başarıyı ve aranan oranda devam koşulunu sağlayabilen kursiyerlere Ege Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (EGESEM) tarafından onaylanan sertifika verilir.
Kurs Katılım Şartları: Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlilikleri yerine getirebilmeleri için gerekli olan bedensel ve fiziksel özelliklere sahip, ilk, orta, lise, meslek Lisesi ve üniversite mezunları, üniversite öğrencileri bu kurslara katılabilirler.
Kurs ve Uygulama Yeri: Ege Üniversitesi - Ege Meslek Yüksekokulu Elektrik Programı Laboratuarları            Bornova Kampusu/İZMİR

TEMEL ELEKTRİK VE ELEKTRİK MAKİNELERİ

TEMEL ELEKTRİK VE ELEKTRİK MAKİNELERİ
 
Kursun amacı : Katılımcıların temel düzeyde elektrikte iş güvenliği, elektrik devresini oluşturan bileşenler, elektriğin temel kanunlarından Ohm ve Kirchoff Kanunları ve elektrikte temel büyüklükler akım, gerilim, direnç, güç, güç katsayısı vb ölçülmesi ve ölçü aletlerinin deneysel olarak tanıtımı uygulamalı olarak gerçekleştirebilmesi amaçlanmaktadır. Temel düzeyde elektrik motorlarının yapısı ve çalışma prensipleri açıklanacaktır. Elektrik makinelerinin devreye bağlantısı, yol verilmesi, hız ve moment kontrol yöntemleri, dönüş yönünün değiştirilmesi gibi uygulamaların yanında elektromekanik kumanda sistemleri elemanlarını tanıyıp motorların bir noktadan ve uzaktan kumanda prensipleri, motorlara Yıldız/Üçgen yol verme ve dönüş yönü değiştirme, dinamik frenleme gibi uygulamaları anlayabilir ve gerçekleştirebilir hale gelmeleri amaçlanmaktadır.
 
Kursun Programı :
Temel iş sağlığı ve güvenliğinin dünya ve ülkemizde gelişimi
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun iş hayatına getirdiği yenikler ve risk analizi kavramı
Elektrikte iş sağlığı ve güvenliğinin alınmasında kullanılan gereçler ve çalışma prensipleri
Temel elektrik devresinin bileşenleri ve akım gerilim direnç kavramları ve ölçülmesi, Ohm Kanunu
Osilaskoplar ve ölmede kullanılması
Seri devreler ve Kirchoff Gerilimler Kanunu
Paralel devreler ve Kirchoff Akımlar Kanunu
Alternatif akımda omik, endüktif ve kapasitif alıcıların davranışı
Elektrik devrelerinin çözümlenme yöntemleri
Alternatif akımda kompanzasyon ve önemi
Döner bobinli ölçme mekanizmaları (Galvanometreler)
Galvanometrelerin ampermetre, voltmetre ve Ohmmetreye dönüştürülmesi prensipleri
AVOmetreler ve ölçmede kullanılması
Alternatif akımda ölçme alanının genişletilmesinde akım ve gerilim transformatörlerinin önemi
Alternatif akımda güç, güç katsayısı ve iş ölçme uygulamaları, Wattmetre, Cosfimetre ve Sayaçlar
Elektrik enerjisi üretiminde temel prensipler, elektrik santralleri ve üç fazlı alternatif akımın üretilmesi uygulaması
Elektrik makinelerine genel bakış ve sınıflandırılması (Doğru akım, alternatif akım makineleri ve transformatörler)
Doğru akım makinelerinin yapısı ve çalışma prensibi
Doğru akım şönt, seri ve kompunt motorlarının devreye bağlanması, yol verme, hız ve dönüş yönü kontrolü uygulamaları
Transformatörlerin bir fazlı ve üç fazlı olarak çalıştırılması, basit tasarım hesapları
Üç fazlı asenkron motorların döner alan teorisi, hızı ve dönüş yönünün değiştirilmesi yöntemleri
Senkron makinelerin yapısı alternatör ve senkron motor olarak kullanılması uygulaması
Yaygın kullanılan bir fazlı motorların çeşitleri devreye bağlanarak denenmesi uygulamaları
Üniversal motorların yapısı çalışması, kullanım alanları ve devreye bağlanması uygulaması
Elektromekanik kumanda sistemlerinde kullanılan devre elemanlarının tanıtılması ve çalışma prensipleri
Üç fazlı asenkron motorların bir yerden ve çok yerden çalıştırılıp durdurulması uygulaması
Üç fazlı asenkron motorlara kesik sürekli olarak çalıştırılması uygulaması
Üç fazlı asenkron motorların çift yönlü çalıştırılması uygulaması
Üç fazlı asenkron motorlara yıldız/üçgen yol verme uygulaması
Bir fazlı asenkron motorların tek yönlü çalıştırılması uygulaması
Bir fazlı asenkron motorların çift yönlü çalıştırılması uygulaması
Basit elektromekanik devre problemleri ve çözümlenmesi uygulamaları
 
İstihdam alanları: Yukarıda sözü edilen konularda gerekli yeterlilikleri edinebilen kursiyerler temel düzeyde elektrik devreleri tesis edebilir ve fabrika bakım işlerini başarı ile gerçekleştirebilir, bu alanlarda istihdam edilebilirler.
 
Eğitim Süresi: 104 saat
 
Katılabilecek kursiyer sayısı: 12 ile 16 kursiyer.
 
Belge: Yapılan değerlendirmelerde yeterli görülen başarıyı ve aranan oranda devam koşulunu sağlayabilen kursiyerlere Ege Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (EGESEM) tarafından onaylanan sertifika verilir.
 
Kurs Katılım Şartları: Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlilikleri yerine getirebilmeleri için gerekli olan bedensel ve fiziksel özelliklere sahip, ilk, orta, lise, meslek Lisesi ve üniversite mezunları, üniversite öğrencileri bu kurslara katılabilirler.
 
Kurs ve Uygulama Yeri: Ege Üniversitesi - Ege Meslek Yüksekokulu Elektrik Programı Laboratuarları             Bornova Kampüsü/İZMİR

MAKİNE BAKIM ONARIMI (MYK HAZIRLIK)

Kursun amacı : Bu yeterlilik Makine Bakımcı (Seviye 3) mesleğinin eğitimini almış ve nitelik kazandırılmış kişiler (personel) tarafından yürütülmesi ve ilgili mesleki çalışmalarda kalitenin artırılması için; • Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak, • Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak sağlamak, 
Kursun Programı :
 • İş Sağlığı ve Güvenliği
 • Çevre ve Kalite Yönetim Sistemleri
 • Planlı Bakımlar, Koruyucu/Önleyici Bakımlar
 • Rutin/Periyodik Bakımlar                                       
 • Arıza Bakım/Onarımları
 • MYK Teorik ve Performans sınav işleyişi
İstihdam alanları: Yukarıda sözü edilen konularda gerekli yeterlilikleri edinebilen kursiyerler, mekanik parça üretimlerinin veya tasarımlarının gerçekleştirildiği fabrika ve iş yerlerinde, bakım ve onarımcı olarak çalışabilirler.
Eğitim Süresi : 126 saat
Katılabilecek kursiyer sayısı : 10 ile 12 kursiyer.
Belge : Yapılan değerlendirmelerde yeterli görülen başarıyı ve aranan oranda devam koşulunu sağlayabilen kursiyerlere ÇINARLI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ  tarafından onaylanan sertifika verilir.
Kurs Katılım Şartları : Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlilikleri yerine getirebilmeleri için gerekli olan bedensel ve fiziksel özelliklere sahip, ilk, orta, lise, meslek Lisesi ve üniversite mezunları, üniversite öğrencileri bu kurslara katılabilirler.
Kurs ve Uygulama Yeri : Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi-Makine Teknolojisi Alanı İmalat İşlemleri Atölyesi ÇINARLI-KONAK/İZMİR

NC-CNC FREZE TEZGAH İŞÇİSİ

Kursun amacı: Bu ulusal yeterlilik, üretim yapan işletme/kurumlara nitelikli personel arzının sağlanması, bu faaliyetlerin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için; Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak, Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,MYK sınavına girecek adaylar  teorik ve performans sınavlarına  hazır hale gelebilirler.
Kursun Programı : 
 • İş Sağlığı ve Güvenliği
 • Çevre ve Kalite Yönetim Sistemleri
 • Tezgah, Takım ve İş Parçasını Üretime Hazırlamak
 • Talaşlı Üretim İşlemlerini Gerçekleştirmek
 • MYK Teorik ve Performans sınav işleyişi
İstihdam alanları: Yukarıda sözü edilen konularda gerekli yeterlilikleri edinebilen kursiyerler, NC-CNC tezgahlarını çalıştırabilir. İş parçası ve kesici takımları tezgaha bağlayarak sıfırlama işlemlerini yapabilir. Ayrıca verilen CNC programın simülasyonunu yaparak iş parçasını imal edebilir. İş yerlerinde NC-CNC freze tezgah işçisi olarak çalışabilir. MYK sınavında başarılı olabilmek  için gerekli yetenekleri kazanır.
Eğitim Süresi: 126 saat
Katılabilecek kursiyer sayısı:10 ile 12 arası.
Belge: Yapılan değerlendirmelerde yeterli görülen başarıyı ve aranan oranda devam koşulunu sağlayabilen kursiyerlere Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi  tarafından onaylanan sertifika verilir.
Kurs Katılım Şartları: Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlilikleri yerine getirebilmeleri için gerekli olan bedensel ve fiziksel özelliklere sahip, ilk, orta, lise, meslek Lisesi ve üniversite mezunları, üniversite öğrencileri bu kurslara katılabilirler.
Kurs ve Uygulama Yeri: ÇINARLI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ-MAKİNA TEKNOLOJİSİ ALANI CNC LABAROTUVAR VE ATÖLYELERİ ÇINARLI-KONAK/İZMİR

NC-CNC TORNA TEZGAH İŞÇİSİ

Kursun amacı: Bu ulusal yeterlilik, üretim yapan işletme/kurumlara nitelikli personel arzının sağlanması, bu faaliyetlerin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için; •Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak, •Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek, •MYK sınavına girecek adaylar  teorik ve performans sınavlarına  hazır hale gelebilirler.
Kursun Programı :
 • İş Sağlığı ve Güvenliği
 • Çevre ve Kalite Yönetim Sistemleri
 • Tezgah, Takım ve İş Parçasını Üretime Hazırlamak
 • Talaşlı Üretim İşlemlerini Gerçekleştirmek
 • MYK Teorik ve Performans sınav işleyişi
İstihdam alanları: Yukarıda sözü edilen konularda gerekli yeterlilikleri edinebilen kursiyerler, NC-CNC tezgahlarını çalıştırabilir. İş parçası ve kesici takımları tezgaha bağlayarak sıfırlama işlemlerini yapabilir. Ayrıca verilen CNC programın simülasyonunu yaparak iş parçasını imal edebilir. İş yerlerinde NC-CNC freze tezgah işçisi olarak çalışabilir. MYK sınavında başarılı olabilmek  için gerekli yetenekleri kazanır.
Eğitim Süresi: 126 saat
Katılabilecek kursiyer sayısı:10 ile 12 arası.
Belge: Yapılan değerlendirmelerde yeterli görülen başarıyı ve aranan oranda devam koşulunu sağlayabilen kursiyerlere Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi  tarafından onaylanan sertifika verilir.
Kurs Katılım Şartları: Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlilikleri yerine getirebilmeleri için gerekli olan bedensel ve fiziksel özelliklere sahip, ilk, orta, lise, meslek Lisesi ve üniversite mezunları, üniversite öğrencileri bu kurslara katılabilirler.
Kurs ve Uygulama Yeri: ÇINARLI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ-MAKİNA TEKNOLOJİSİ ALANI CNC LABAROTUVAR VE ATÖLYELERİ ÇINARLI-KONAK/İZMİR

UNIGRAPHICS(NX) CAD-CAM

Kursun amacı: Bu yeterlilik UNIGRAPHICS(NX) (Seviye 1 Temel Seviye) mesleğinin eğitimini almış ve nitelik kazandırılmış kişiler (personel) tarafından yürütülmesi ve ilgili mesleki çalışmalarda kalitenin artırılması için; • Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak, • Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak sağlamak,
Kursun Programı :

 •  NX (UNIGRAPHICS) Çizim programı tanıtımı ( menüler, çizim ayarları, görüntü ayarları)
 •  İki Boyutlu Çizim
 •  Üç Boyutlu Çizim
 •  CAM Yapma ve Dik işlem uygulamaları
İstihdam alanları: Yukarıda sözü edilen konularda gerekli yeterlilikleri edinebilen kursiyerler, mekanik parça üretimlerinin veya tasarımlarının gerçekleştirildiği fabrika ve iş yerlerinde  çalışabilirler.
Eğitim Süresi:126 saat
Katılabilecek kursiyer sayısı:10 ile 12 kursiyer.
Belge: Yapılan değerlendirmelerde yeterli görülen başarıyı ve aranan oranda devam koşulunu sağlayabilen kursiyerlere ÇINARLI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ  tarafından onaylanan sertifika verilir.
Kurs Katılım Şartları: Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlilikleri yerine getirebilmeleri için gerekli olan bedensel ve fiziksel özelliklere sahip, ilk, orta, lise, meslek Lisesi ve üniversite mezunları, üniversite öğrencileri bu kurslara katılabilirler.
Kurs ve Uygulama Yeri: Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi-Makine Teknolojisi Alanı CNC Labarotuvar ve Atölyesi ÇINARLI-KONAK/İZMİR