GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ

DÜZ DİKİŞ MAKİNECİ

Kursun amacı: 

 • Bu kurs programını bitiren bireyin;
 • Tekstil ham maddelerini tespit edebilmesi,
 • Tekstil yüzey özelliklerini tespit edebilmesi,
 • Düz dikiş makinesini kullanabilmesi,
 • Fermuar çalışmalarını tekniğine uygun yapabilmesi,
 • Bel temizleme çalışmalarını tekniğe uygun olarak yapabilmesi,
 • Yırtmaç çalışmalarını tekniğe uygun olarak yapabilmesi,
 • Cep dikimi çalışmalarını tekniğe uygun olarak yapabilmesi,
 • Kapama payı çalışmalarını tekniğe uygun olarak yapabilmesi,
 • Kol takma çalışmalarını tekniğe uygun olarak yapabilmesi,
 • Yaka çalışmalarını tekniğe uygun olarak yapabilmesi, amaçlanmaktadır.
Kursun Programı:
 • Tekstil Lifleri
 • Tekstil Yüzeyleri
 • Düz Dikiş
 • Fermuar Dikimi
 • Bel Temizleme
 • Yırtmaç Dikimi
 • Cep Dikimi
 • Kapama Payı Dikimi
 • Kol Takma
 • Yaka Dikimi – 1
 • Yaka Dikimi - 2

İstihdam alanları: Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler Giyim-Hazır Giyim sektöründe; Atölyeler, Hazır giyim işletmeleri, Modaevi-Butikler, Kendi iş yerleri vb. yerlerde çalışabilirler.

Eğitim Süresi:336 saat
Katılabilecek Kursiyer Sayısı: 12 den fazla

Belge: Kursu başarı ile tamamlayanlara, Kurs Bitirme Belgesi düzenlenir. Kursu tamamlamadan ayrılanlar ile bütün modülleri başaramayanlara başardıkları modülleri gösteren not döküm çizelgesi verilir.

Kurs Katılım Şartları: 
 • En az okuryazar olmak,
 • 18 Yaşını tamamlamış olmak,
 • Sağlık durumu, mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya elverişli olmak.

Kurs ve Uygulama Yeri: Kurs Merkezleri
 

OVERLOK - REÇME MAKİNECİ ÜTÜCÜ

Kursun Amacı: Bu kurs programını bitiren bireyin, overlok, recme ve ütü kullanma becerisi kazanması amaçlanmaktadır.
İstihdam Alanları: Bu branşta eğitim alanlar giyim sektöründe üretim yapan işletme ve atölyelerde istihdam imkânı bulabilirler.
Eğitim Süresi: 120 saat Katılabilecek kursiyer sayısı: 12 den fazla
Belge: Kurs programını başarı ile tamamlayanlara, kurs bitirme belgesi verilir. Kursu tamamlamadan ayrılanlar ile bütün modülleri başaramayanlara başardıkları modülleri gösteren not döküm çizelgesi verilir.
Kurs Katılım Şartları: En az okuryazar olmak,  18 Yaşını tamamlamış olmak,  Sağlık durumu, mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya elverişli olmak.

KADIN GİYSİLERİ DİKİMİ

Kursun Amacı: 
Kadın giysileri dikimi (Düz dar etek- kadın pantolonu-bluz- elbise- fantezi elbise) kurs programını tamamlayan bireyin;

 • Baz düz dar etek kalıbının çizimini yapması,
 • Düz dar etek dikim işlemlerini yapması,
 • Temel kadın pantolonu, model uygulamalı pantolon kalıbı çizimi ve seri çizimi işlemlerini yapması,
 • Kadın pantolonunu oluşturan teknik çalışmaları, pantolon kesimini, provasını ve üretimini yapması,
 • Temel ve penssiz kadın beden kalıplarının pens kaydırma işlemlerini, kalıp düzeltmelerini ve seri çizimini yapması,
 • Bluz için gerekli teknik çalışmaları, bluz provası ve bluz dikimini yapması,
 • Elbise provasını ve dikimini yapması, Fantezi elbise dikimi yapması,
 • Fantezi kumaş dikimi ve süsleme yapması amaçlanmaktadır.
Kursun Programı:
 • Baz Düz Dar Etek Kalıbı
 • Düz Dar Etek
 • Kadın Pantolonu Kalıbı
 • Kadın Pantolonu Dikimi
 • Temel Kadın Beden Kalıpları
 • Bluz Dikimi
 • Elbise Dikimi
 • Fantezi Elbise Dikimi
 • Giyimde Süsleme

İstihdam alanları: Bu branşta eğitim alanlar giyim sektöründe üretim yapan işletme ve atölyelerde istihdam imkânı bulabilirler.


Eğitim Süresi: 381 saat
Katılabilecek Kursiyer Sayısı: 12 den fazla

Belge: Kursu başarı ile tamamlayanlara, Kurs Bitirme Belgesi düzenlenir. Kursu tamamlamadan ayrılanlar ile bütün modülleri başaramayanlara başardıkları modülleri gösteren not döküm çizelgesi verilir.

Kurs Katılım Şartları: 
 • Okuryazar olmak.
 • 16 yaşını tamamlamış olmak.
 • “Giyim Üretiminde Temel İşlemler” kurs programını tamamlamış olmak.
 • Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek yeterliliğe (fiziksel, psiko-motor) sahip olmak.
   
Kurs ve Uygulama Yeri: Kurs Merkezleri
 

HAZIR GİYİM MAKİNELERİNDE GELİŞTİRME VE UYUM

Kursun amacı: 
Öğrencilere bu eğitim programında,

 • Düz sanayi dikiş makinesi çeşitleri, bölümleri, ayarları, nasıl kullanıldığı,
 • temizlik ve bakım işlemlerini yapması,
 • Kumaş çeşidine ve ayarına göre overlok makinesi kullanıp kullanım sonrası temizlik ve bakımını yapması,
 • Cinsiyete ve kullanım yerlerine göre giysi seçerek ölçü alması,
 • Kesime hazırladığı kumaşı elde veya uygun bir kesim motoru ile kesmesi,
 • Fantazi kumaş kullanarak giysi süslemesi,
 • Tekniğine uygun olarak ütüleme yapması ve leke çıkarması amaçlanmaktadır.
 
Kurs Programı:
 • Makinede Düz Dikiş
 • Overlok
 • Giyimde Ölçülendirme
 • Kesim
 • Giyimde Süsleme
 • Ütüleme
İstihdam alanları: Bu programı başarıyla tamamlayanlar; hazır giyim sektöründe (model makineci, overlokçu, düz dikiş makineci, reçmeci, ütücü, ara eleman veya ortacı) ve modaevlerinde istihdam edilebilir ya da kendi evlerinde üretim yapabilirler.


Eğitim Süresi: 80 saat


Katılabilecek kursiyer sayısı:12 den fazla


Belge: Kursu başarı ile tamamlayanlara, Kurs Bitirme Belgesi düzenlenir. Kursu tamamlamadan ayrılanlar ile bütün modülleri başaramayanlara başardıkları modülleri gösteren not döküm çizelgesi verilir.


Kurs Katılım Şartları: 
 • Okuryazar olmak, 
 • 18 Yaşını tamamlamış olmak.
   
Kurs ve Uygulama Yeri: Kurs Merkezleri
 

GİYİM ÜRETİMİNDE TEMEL İŞLEMLER

Kursun Amacı:
“Giyim Üretiminde Temel İşlemler” kurs programını bitiren bireyin/öğrencinin,

 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili temel bilgiye sahip olması,
 • Düz sanayi dikiş makinesini dikime hazırlayıp dikim işlemlerini yapabilmesi,
 • Overlok makinesini dikime hazırlayıp dikim işlemlerini yapabilmesi,
 • Ulusal ve uluslararası standartlara göre giyimde ölçülendirme yapabilmesi,
 • Kumaşı kesime hazırlayıp kalıplara uygun kumaş kesimini yapabilmesi,
 • Standartlara uygun şekilde ütüleme ve leke çıkarma işlemlerini yapabilmesi,
 • Reçme makinesinde dikim işlemlerini yapabilmesi,
 • İlik düğme makinesinde ilik düğme dikme işlemlerini yapabilmesi amaçlanmaktadır.
Kursun Programı:
 • İş Sağlığı Ve Güvenliği
 • Düz Dikiş
 • Overlok
 • Giyimde Ölçülendirme
 • Kesim Yapma
 • Ütüleme Ve Leke Çıkarma
 • Reçme Dikişi
 • İlik-Düğme Otomatı
İstihdam alanları: Bu programı başarıyla tamamlayanlar, hazır giyim sektöründe (overlokçu, düz dikiş makineci, ütücü, ara eleman veya ortacı) ve modaevlerinde istihdam edilebilir.
Eğitim Süresi: 140 saat
Katılabilecek Kursiyer Sayısı: 12 den fazla
Belge: Kursu başarı ile tamamlayanlara, Kurs Bitirme Belgesi düzenlenir. Kursu tamamlamadan ayrılanlar ile bütün modülleri başaramayanlara başardıkları modülleri gösteren not döküm çizelgesi verilir.
Kurs Katılım Şartları:
 • Okuryazar olmak,
 • 16 yaşını tamamlamış olmak,
 • Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek yeterliliğe (fiziksel, psiko-motor) sahip olmak.
Kurs ve Uygulama Yeri: Kurs Merkezleri
 

KADIN BADİ DİKİMİ

Kursun Amacı:
Kadın Badi Dikimi kurs programını bitiren bireyin, 

 • Sağlıklı ve etkili iletişim kurmak ve sürdürmek
 • Öğrenme ihtiyaçları doğrultusunda bilgi ve veri toplamak
 • Uygulanabilir girişimci (iş ) fikirler üretmek
 • Girişimci (iş)fikri geliştirmek ve planlamak
 • İşletme kurma ve geliştirme ile ilgili faaliyetleri yürütmek
 • İşçi sağlığı mevzuatına uymak ve iş güvenliği önlemlerini almak
 • Çevreye karşı duyarlı olmak ve çevreyi korumak
 • Kendini geliştirerek karşılaştığı problemleri çözmek
Kursun Programı:
 • Giysi için ölçü almak
 • 2 Düz dikiş dikmek
 • Overlok dikişi yapmak
 • Giyside süsleme yapmak
 • Ütüleme yapmak
 • Kesim yapmak
 • Reçme dikişi yapmak
 • Atlet kalıpları hazırlamak
 • Badi kalıpları hazırlamak
 • Kadın badi üretmek
İstihdam alanları:
Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler sektörde;
 • Küçük /büyük ölçekli işletmelerde,
 • Moda evleri/ butiklerde,
 • Kendi işyerinde veya evinde v.b yerlerde çalışabilirler.
Eğitim Süresi: 208 saat
Katılabilecek Kursiyer Sayısı: 12 den fazla
Belge: Kursu başarı ile tamamlayanlara, Kurs Bitirme Belgesi düzenlenir. Kursu tamamlamadan ayrılanlar ile bütün modülleri başaramayanlara başardıkları modülleri gösteren not döküm çizelgesi verilir.
Kurs Katılım Şartları:
 • Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak.
 • 16 yaşını tamamlamış olmak.
 • Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.
Kurs ve Uygulama Yeri: Kurs Merkezleri
 

KADIN ELBİSE DİKİMİ

Kursun Amacı:
Kadın elbise dikimi kurs programını tamamlayan bireyin,

 • Temel ve penssiz kadın beden kalıplarının pens kaydırma işlemlerini, kalıp düzeltmelerini ve seri çizimini yapması,
 • Model uygulamalı elbise kalıbını ve seri çizimini yapması,
 • Elbise provasını ve dikimini yapması,
 • Fantezi kumaş dikimi ve süsleme yapması amaçlanmaktadır.
Kursun Programı:
 • Temel Kadın Beden Kalıpları
 • Elbise Kalıbı
 • Elbise Dikimi
 • Giyimde Süsleme
İstihdam alanları:
Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler sektörde;
 • Küçük /büyük ölçekli işletmelerde,
 • Moda evleri/ butiklerde,
 • Kendi işyerinde veya evinde v.b yerlerde çalışabilirler.
Eğitim Süresi:163 saat
Katılabilecek Kursiyer Sayısı: 12 den fazla
Belge: Kursu başarı ile tamamlayanlara, Kurs Bitirme Belgesi düzenlenir. Kursu tamamlamadan ayrılanlar ile bütün modülleri başaramayanlara başardıkları modülleri gösteren not döküm çizelgesi verilir.
Kurs Katılım Şartları:
 • Okuryazar olmak.
 • 16 yaşını tamamlamış olmak.
 • “Giyim Üretiminde Temel İşlemler” kurs programını tamamlamış olmak.
 • Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek yeterliliğe (fiziksel, psiko-motor) sahip olmak
Kurs ve Uygulama Yeri: Kurs Merkezleri
 

KADIN FANTAZİ ELBİSE DİKİMİ

Kursun Amacı:
Kadın fantezi elbise dikimi kurs programını tamamlayan bireyin,

 • Temel ve penssiz kadın beden kalıplarının pens kaydırma işlemlerini, kalıp düzeltmelerini ve seri çizimini yapması,
 • Abiye elbise kalıbı çizmesi,
 • Fantezi elbise dikimi yapması,
 • Fantezi kumaş dikimi ve süsleme yapması amaçlanmaktadır.
Kursun Programı:
 • Temel Kadın Beden Kalıpları
 • Abiye Elbise Çizimi
 • Fantezi Elbise Dikimi
 • Giyimde Süsleme
İstihdam alanları:
Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler sektörde;
 • Küçük /büyük ölçekli işletmelerde,
 • Moda evleri/ butiklerde,
 • Kendi işyerinde veya evinde v.b yerlerde çalışabilirler.
Eğitim Süresi: 126 saat
Katılabilecek Kursiyer Sayısı: 12 den fazla
Belge: Kursu başarı ile tamamlayanlara, Kurs Bitirme Belgesi düzenlenir. Kursu tamamlamadan ayrılanlar ile bütün modülleri başaramayanlara başardıkları modülleri gösteren not döküm çizelgesi verilir.
Kurs Katılım Şartları:
 • Okuryazar olmak.
 • 16 yaşını tamamlamış olmak.
 • “Giyim Üretiminde Temel İşlemler” kurs programını tamamlamış olmak.
 • Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek yeterliliğe (fiziksel, psiko-motor) sahip olmak.
Kurs ve Uygulama Yeri: Kurs Merkezleri
 

KADIN TİŞÖRT DİKİMİ

Kursun Amacı:
Kadın tişört dikimi kurs programını tamamlayan bireyin,

 • Kadın tişört kalıbının çizimini yapması,
 • Tişört dikim işlemlerini yapması,
 • Fantezi kumaş dikimi ve süsleme yapması amaçlanmaktadır.
Kursun Programı:
 • Kadın Tişört Kalıbı
 • Tişört
 • Giyimde Süsleme
İstihdam alanları:
 • Bu branşta eğitim alanlar giyim sektöründe üretim yapan işletme ve atölyelerde istihdam imkânı bulabilirler.
 • Kendi işyerinde veya evinde vb. yerlerde çalışabilirler.
Eğitim Süresi: 61 saat
Katılabilecek Kursiyer Sayısı: 12 den fazla
Belge: Kursu başarı ile tamamlayanlara, Kurs Bitirme Belgesi düzenlenir. Kursu tamamlamadan ayrılanlar ile bütün modülleri başaramayanlara başardıkları modülleri gösteren not döküm çizelgesi verilir.
Kurs Katılım Şartları:
 • Okuryazar olmak.
 • 16 yaşını tamamlamış olmak.
 • “Giyim Üretiminde Temel İşlemler” kurs programını tamamlamış olmak.
 • Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek yeterliliğe (fiziksel, psiko-motor) sahip olmak.
Kurs ve Uygulama Yeri: Kurs Merkezleri
 

KADIN ÜST GİYSİLERİ DİKİMİ

Kursun Amacı:
Kadın üst giysileri dikimi (tişört-eşofman-tayt/body) kurs programını tamamlayan bireyin,

 • Kadın tişört kalıbının çizimini yapması,
 • Tişört dikim işlemlerini yapması,
 • Kadın eşofmanı kalıbı çizmesi,
 • Kadın eşofmanı üretimi yapması,
 • Tayt ve body kalıbını hazırlaması,
 • Kadın body kesimini ve üretimini yapması,
 • Fantezi kumaş dikimi ve süsleme yapması amaçlanmaktadır.
Kursun Programı:
 • Kadın Tişört Kalıbı
 • Tişört
 • Kadın Eşofmanı Kalıbı
 • Kadın Eşofmanı Üretimi
 • Elastik Beden Kalıbı
 • Kadın Body Üretimi
 • Giyimde Süsleme
İstihdam alanları:
 • Bu branşta eğitim alanlar giyim sektöründe üretim yapan işletme ve atölyelerde istihdam imkânı bulabilirler.
 • Kendi işyerinde veya evinde v.b yerlerde çalışabilirler.
Eğitim Süresi: 174 saat
Katılabilecek Kursiyer Sayısı: 12 den fazla
Belge: Kursu başarı ile tamamlayanlara, Kurs Bitirme Belgesi düzenlenir. Kursu tamamlamadan ayrılanlar ile bütün modülleri başaramayanlara başardıkları modülleri gösteren not döküm çizelgesi verilir.
Kurs Katılım Şartları:
 • Okuryazar olmak.
 • 16 yaşını tamamlamış olmak.
 • “Giyim Üretiminde Temel İşlemler” kurs programını tamamlamış olmak.
 • Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek yeterliliğe (fiziksel, psiko-motor) sahip olmak.
Kurs ve Uygulama Yeri: Kurs Merkezleri
 

HAZIR KALIP İLE DOLGU OYUNCAK YAPMA(ENGELLİ)

Kursun Amacı:
Hazır Kalıpla Dolgu Oyuncak Yapma kurs programını tamamlayan bireyin;

 • Standartlara uygun şekilde hazır kalıpla dolgu oyuncak yapmaya ilişkin bilgi ve becerileri kazanması amaçlanmaktadır.
Kursun Programı:
 • Basit Dikiş Teknikleri Yapma
 • Hazır kalıpla dolgu oyuncak yapma
İstihdam alanları:
Eğitim Süresi: 240 saat
Katılabilecek Kursiyer Sayısı:5 kişi
Belge: Kursu başarı ile tamamlayanlara, Kurs Bitirme Belgesi düzenlenir. Kursu tamamlamadan ayrılanlar ile bütün modülleri başaramayanlara başardıkları modülleri gösteren not döküm çizelgesi verilir.
Kurs Katılım Şartları:
 • Eğitsel Tanılama ve Değerlendirme sonucu hafif düzey zihinsel engelli olarak belirlenmiş ve kurs programına ait becerileri kazanabilecek gelişimsel özelliklere sahip olan bireyler.
 • Bireyin kurs programından yararlanmasını olumsuz etkileyecek ikinci bir engeli, gerekli özbakım becerilerinde yetersizlik( tuvalet eğitimi) ve yoğun problem davranışı bulunmayan bireyler (Yapılan eğitsel değerlendirme sonucu bireyin, kurs programı içeriğinden yararlanabilecek gelişimsel özelliklere sahip olup, programdan yararlanmasını engellemeyecek düzeyde ikinci bir engeli olması halinde, sadece hafif düzey zihinsel engeli dikkate alınarak programa kabul edilebilir).
Kurs ve Uygulama Yeri: Tire Kurs Merkezi