TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME

DOĞALGAZ YAKITLI KALORİFER ATEŞÇİSİ

Kursun amacı : Doğalgaz yakıtlı kalorifer ateşçisi kurs program sonunda bireyin,

 • İş sağlığı ve güvenliği kurallarını uygulayabilmesi, 
 •  Doğalgaz yakıtlı kazanı yakma kurallarına uygun olarak kazanı yakma işlemini gerçekleştirmesi amaçlanmaktadır.
 
Kursun Programı:
 • İş Sağlığı ve Güvenliği
 • Doğalgaz Yakıtlı Kazan Yakma
İstihdam alanları :  Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme sektöründe;
Konutlarda, İş yerlerinde, Okulların kazan dairelerinde vb. yerlerde çalışabilirler.
Eğitim Süresi: 48 saat
Katılabilecek kursiyer sayısı:12 den fazla
Belge: Kurs programını başarı ile tamamlayanlara, kurs bitirme belgesi verilir. Kursu tamamlamadan ayrılanlar ile bütün modülleri başaramayanlara başardıkları modülleri gösteren not döküm çizelgesi verilir.
Kurs Katılım Şartları : 
 • En az ilkokul mezunu olmak, 
 • 18 Yaşını doldurmuş olmak.
 • Mesleğin gerektirdiği işleri yapabilecek bedensel ve fiziksel yeterliliğe sahip olmak.
Kurs ve Uygulama Yeri: Bayraklı Kurs Merkezleri
 
 

KATI SIVI YAKITLI KALORİFER ATEŞÇİSİ

Kursun Amacı: Sıvı yakıtlı kalorifer ateşçisi kurs programı sonunda bireyin,  İş sağlığı ve güvenliği kurallarını uygulayabilmesi,  Sıvı yakıtlı kazan yakma kurallarına uygun kazanı yakma işlemini gerçekleştirmesi amaçlanmaktadır.
Katı Yakıtlı Kalorifer Ateşçisi  Kurs Programı:
 • İş Sağlığı ve Güvenliği
 • Katı Yakıtlı Kazan Yakma
İstihdam alanları: Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme sektöründe;
Konutlarda, İş yerlerinde, Okulların kazan dairelerinde vb. yerlerde çalışabilirler.
Eğitim Süresi: 76 saat
Katılabilecek kursiyer sayısı:12 den fazla
Belge: Kurs programını başarı ile tamamlayanlara, kurs bitirme belgesi verilir. Kursu tamamlamadan ayrılanlar ile bütün modülleri başaramayanlara başardıkları modülleri gösteren not döküm çizelgesi verilir.
Kurs Katılım Şartları:  En az ilkokul mezunu olmak, 18 Yaşını doldurmuş olmak,  Mesleğin gerektirdiği işleri yapabilecek bedensel ve fiziksel yeterliliğe sahip olmak.
Kurs ve Uygulama Yeri: Bayraklı  Kurs Merkezleri

SIVI YAKITLI KALORİFER ATEŞÇİSİ
 Kursun amacı: Sıvı yakıtlı kalorifer ateşçisi kurs programı sonunda bireyin,  İş sağlığı ve güvenliği kurallarını uygulayabilmesi,  Sıvı yakıtlı kazan yakma kurallarına uygun kazanı yakma işlemini gerçekleştirmesi amaçlanmaktadır.
SIVI YAKITLI KALORİFER ATEŞÇİSİ   KURS PROGRAMI
 • İş Sağlığı ve Güvenliği
 • Katı Yakıtlı Kazan Yakma
İstihdam alanları: Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme sektöründe;
Konutlarda, İş yerlerinde, Okulların kazan dairelerinde vb. yerlerde çalışabilirler.
Eğitim Süresi: 48 saat
Katılabilecek kursiyer sayısı:12 den fazla
Belge: Kurs programını başarı ile tamamlayanlara, kurs bitirme belgesi verilir. Kursu tamamlamadan ayrılanlar ile bütün modülleri başaramayanlara başardıkları modülleri gösteren not döküm çizelgesi verilir.
Kurs Katılım Şartları:  En az ilkokul mezunu olmak, 18 Yaşını doldurmuş olmak.  Mesleğin gerektirdiği işleri yapabilecek bedensel ve fiziksel yeterliliğe sahip olmak.
Kurs ve Uygulama Yeri: Bayraklı Kurs Merkezleri
 

SIHHİ TESİSAT ARMATÜR MONTAJCISI VE ONARIMCISI

Kursun Amacı:
Sıhhi tesisat armatür montajcısı ve onarımcısı kurs programını tamamlayan bireyin,

 • İş sağlığı ve güvenliği kurallarını uygulaması,
 • Çelik boruları montaj kurallarına göre hazırlaması,
 • Plastik boruları montaj kurallarına göre hazırlaması,
 • Bakır ve alüminyum boruları montaj kurallarına göre hazırlaması,
 • Banyo vitrifiye ve aksesuarlarının montajını yapması,
 • Mutfak ve WC’ de kullanılan vitrifiye, armatür ve aksesuarlarının montajını yapması,
 • Sıhhi tesisat arızalarını gidermesi amaçlanmaktadır.

Kurs Programı:
 • İş Sağlığı Ve Güvenliği
 • Çelik Boruları Montaja Hazırlama
 • Plastik Boruları Montaja Hazırlama
 • Bakır ve Alüminyum Boruları Montaja Hazırlama
 • Banyo Vitrifiye /Armatür Aksesuar Montajı
 • Mutfak - Wc Vitrifiye / Armatür Aksesuar Montajı
 • Sıhhi Tesisat Arızalarını Tespit Etme Ve Giderme
İstihdam Alanları: Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme sektöründe;  Sıhhi tesisat firmalarında  Tesisat taahhüt firmalarında vb. yerlerde çalışabilirler.


Eğitim Süresi: 142 saat


Katılabilecek Kursiyer Sayısı:12 den fazla


Belge: Kurs programını başarı ile tamamlayanlara, kurs bitirme belgesi verilir. Kursu tamamlamadan ayrılanlar ile bütün modülleri başaramayanlara başardıkları modülleri gösteren not döküm çizelgesi verilir.


Kurs Katılım Şartları:
 • Okuryazar olmak.
 • 16 yaşını tamamlamış olmak.
 • Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek yeterliliğe (fiziksel, psiko-motor) sahip olmak.  

Kurs ve Uygulama Yeri: Bayraklı Kurs Merkezleri
 

BUZDOLABI BAKIM ONARIMI

Kursun Amacı: Soğutma çevrimleri, buzdolabı sistemlerini oluşturan temel devre elemanları, yardımcı ve emniyet elemanları, soğutma kapasitesi ile soğutma performans katsayısının hesaplanması ve soğutma sistemi enerji sınıfları ile piyasadaki buzdolapları ve buzdolaplarında enerji sarfiyatının azaltılması için kullanıcıların dikkat etmesi gereken hususlar hakkında bilgi verilecektir. Buzdolaplarındaki soğutma sisteminin vakumlanması, ilk gaz şarjı ve kaçak kontrolünü uygulamalı olarak anlatılacaktır. Temel soğutma arızaları kapsamında buzdolabını oluşturan sistemde oluşabilecek filtre kurutucunun kısmen tıkanması, genleşme valfinin kısmen tıkanması, kompresör kapasitesinin azalması, eksik soğutucu akışkanın bulunması ve fazla soğutucu akışkanın bulunması gibi muhtemel arızalar ve soğutucu akışkanın basınç ve sıcaklık ölçümlerinin yanı sıra görsel ve işitsel olarak sistemdeki değişimler gözlemlenerek arızaların nasıl teşhis edildiği; kompresör arızaları kapsamında ise olması muhtemel 15 adet elektriksel arızalar ve kompresör ünitesinde yapılan akım, direnç ve voltaj ölçümlerinin yanı sıra görsel ve işitsel olarak sistemin çıkardığı sesler dikkate alınarak arızaların nasıl teşhis edildiği anlatılmaktadır.
Kursun Programı:
 
Temel soğutma
 • Soğutma çevrimleri
 • Soğutma sistemleri ekipmanları
Kompresörler, yoğuşturucular, genleşme elemanları ve buharlaştırıcılar ile yardımcı ve emniyet elamanları
 • Soğutma sistem kapasitesi ve performans katsayısı
 • Soğutma sistemleri enerji sınıfları
Buzdolapları
 • Buzdolabı çeşitleri
 • Buzdolaplarının verimli kullanılması
 • Buzdolabı sisteminin vakumlanması, gaz şarjı ve kaçak testinin yapılması
Temel soğutma arızaları ve teşhisi
 • Yüksek basma basıncı
 • Kompresör kapasitesinin azalması
 • Kılcal boru tıkanması
 • Soğutma sistemine aşırı/eksik soğutucu akışkan yüklenmesi
Kompresör (Elektriksel) arızaları ve teşhisi
 
İstihdam Alanları:  Teknik Servislerde ve Sektöre yönelik imalat yapan fabriklarda çalışabilirler.
Eğitim süresi: 104 saat
Katılabilecek Kursiyer sayısı: 20-25 kişi
Kursiyerlere Verilecek Belge: Kursiyerler tüm sınavlarını başarıyla geçtikleri takdirde Ege Üniversitesi sürekli Eğitim Merkezi onaylı sertifika alır.
Kursa Katılım Şartları: Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak, En az ilköğretim mezunu olmak ve Temel soğutma (soğutma Teknisyeni yetiştirme) kursu programını başarı ile tamamlamış olmak.
Kurs ve Uygulama Yeri: Ege Üniversitesi Ege Meslek Yüksekokulu

KLİMA BAKIM ONARIMI

Kursun Amacı : İklimlendirmenin temel unsurları, konfor şartları, ısı kazancı hesaplamaları ile bireysel kullanımlar için klima kapasitesinin nasıl belirlendiği tartışılacaktır. Nemli havanın termodinamik özellikleri ile psikometrik diyagram incelenerek, nemli havaya uygulanan iklimlendirme işlemleri (ısıtma, soğutma, nemlendirme, nem alma vb.) teorik olarak anlatılacaktır. Bireysel kullanımlar için piyasada bulunan klima sistemi çeşitleri, klima sistemini oluşturan temel elmanlar, klima sistemlerinde kullanılan soğutucu akışkanlar hakkında detaylı bilgi verilerek, bireysel klima seçiminde dikkat edilmesi gereken hususlar ile klima montaj aşamaları detaylı olarak açıklanacaktır. Klima sistemlerinin veriminin düşmemesi için düzenli olarak yapılması gereken bakımlar ile vakumlama, gaz şarjı, kaçak testi ve şarj geri kazanım işlemleri uygulamalı olarak yapılacak, klimada meydana gelebilecek olası mekanik ve elektriksel arızalar teorik olarak anlatılarak bu arızaların nasıl tespit edileceği uygulamalı olarak kursiyerlere aktarılacaktır.
Kursun Programı :
 • İklimlendirme
 • İklimlendirme nedir?
 • İnsan Konforu
 • İklimlendirmenin temel unsurları
 • Isı kazancı hesabı
 • Pratik soğutma yükü hesabı
 • Temel psikometri
 • Temel kavramlar
 • Atmosfer havası, kuru ve yaş termometre, izafi nem, özgül nem ve entalpi.
 • Duyulur ısıtma
 • Duyulur soğutma
 • Soğutma ve nem alma
 • Nemlendirme
 • Bireysel klima sistemleri
 • Bireysel klima sistemi çeşitleri
 • Klima sistemleri ekipmanları
 • Soğutucu akışkanlar, kompresörler, yoğuşturucular, genleşme elemanları ve buharlaştırıcılar ile yardımcı ve emniyet elamanları.
 • Bireysel klima seçimi
 • Klima sistemi montajı
 • Vakumlama, basınçlandırma ve kaçak testi, şarj ve geri kazanım işlemleri, pencere tipi klima sistemlerinin montajı, split (ayrık) klima sistemlerinin montajı.
 • Klima bakım ve arıza teşhisi
İstihdam Alanları : Teknik Servislerde çalışabilir.
Eğitim süresi : 104 saat
Katılabilecek Kursiyer sayısı : 20-25 kişi
Kursiyerlere Verilecek Belge : Kursiyerler tüm sınavlarını başarıyla geçtikleri takdirde Ege Üniversitesi sürekli Eğitim Merkezi onaylı sertifika alır.
Kursa Katılım Şartları : Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak, En az ilköğretim mezunu olmak,
Temel soğutma kursu programını ve  buzdolabı bakım ve onarım kurslarını başarı ile tamamlamış olmak.
Kurs ve Uygulama Yeri : Ege Üniversitesi Ege Meslek Yüksekokulu
 
 

İKLİMLENDİRME VE SOĞUTMA TEKNOJİLERİ

İKLİMLENDİRME VE SOĞUTMA TEKNOLOJİLERİ KURSU
(TEMEL SEVİYE)
 
İş sağlığı ve güvenliğinin önemi vurgulanıp, soğutma kavramı termodinamiksel olarak ele alınacaktır. Termodinamiğin yasaları ve yasalara dayanarak soğutmanın nasıl sağlandığı, soğutma çevrimleri ve soğutmayı sağlayan ısı taşıyıcı madde olan soğutucu akışkanlar ile soğutma sistemlerini oluşturan temel devre elemanları, yardımcı ve emniyet elemanları hakkında bilgi verilecektir. İklimlendirmenin temel unsurları, konfor şartları, ısı kazancı hesaplamaları ile bireysel kullanımlar için klima kapasitesinin nasıl belirlendiği tartışılacaktır. Nemli havanın termodinamik özellikleri ile psikometrik diyagram incelenerek, nemli havaya uygulanan iklimlendirme işlemleri (ısıtma, soğutma, nemlendirme, nem alma vb.) teorik olarak anlatılacaktır. Bireysel kullanımlar için piyasada bulunan klima sistemi çeşitleri, klima sistemini oluşturan temel elmanlar, klima sistemlerinde kullanılan soğutucu akışkanlar hakkında detaylı bilgi verilerek, bireysel klima seçiminde dikkat edilmesi gereken hususlar ile klima montaj aşamaları açıklanacaktır.
Kursu Programı
 1. İş güvenliği
  • İş güvenliğinin tanımı, önemi, amacı, iş kazaları ve yaralanma, meslek hastalıkları
 1. Temel kavramlar
  • Isı, sıcaklık, basınç, enerji, enerji türleri, enerji transferleri, termodinamik yasaları
 2. Soğutma
  • Soğutma kavramı, soğutma çevrimleri, soğutma sistemleri ekipmanları
 3. Bakır borular ve bakır boru işçiliği
  • Bakır boruların kesilmesi, bakır boru raybalama, bakır borulara muf açma, bakır borulara havşa açma, bakır boruları bükme
 4. İklimlendirme
  • İklimlendirmenin tanımı, insan konforu, iklimlendirmenin temel unsurları
 5. Temel psikometri
  • Temel kavramlar (atmosfer havası, kuru ve yaş termometre, izafi nem, özgül nem ve entalpi), duyulur ısıtma, duyulur soğutma, soğutma ve nem alma, nemlendirme
 6. Bireysel klima sistemleri
  • Bireysel klima sistemi çeşitleri, klima sistemleri ekipmanları, bireysel klima seçimi ve klima sistemi montajı
  
Eğitim süresi : 104 saat
Katılabilecek Kursiyer sayısı : 20-30 kişi
Kursiyerlere Verilecek Belge : Kursiyerler tüm sınavlarını başarıyla geçtikleri takdirde Ege Üniversitesi sürekli Eğitim Merkezi onaylı sertifika alır.
Kursa Katılım Şartları : Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak, En az ilköğretim mezunu olmak,
Kurs ve Uygulama Yeri : Ege Üniversitesi Ege Meslek Yüksekokulu