BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK

BİLGİSAYARDA HIZLI KLAVYE KULLANIMI

Kursun amacı: 
Bilgisayarda Hızlı Klâvye Kullanımı Kursunu tamamlayan bireylerin;  
Duruş ve oturuş tekniklerini açıklaması,  
Hızlı metin yazmada uyulması gereken kuralları sıralaması,  
Hızlı metin yazma tekniklerini örneklerle açıklaması,  
Duruş ve oturuş tekniklerini uygulaması,  
Harf ve sayı tuşlarını kullanarak hızlı metin yazması,  
Kelime işlem programında yazarken duruş ve oturuş tekniklerine uygun oturmaya dikkat etmesi,  
Harf ve sayı tuşlarını kullanarak hızlı yazı yazma konusunda disiplinli olması,  
Noktalama işaretlerinin ve yardımcı tuşların görevlerini açıklaması,  
İş, makine, çevre uyumunu tarif etmesi, İş, makine ve çevre uyumunu sağlaması, 
Noktalama işaretlerini ve yardımcı tuşları metinler içerisinde uygulaması, 
İş, makine çevre uyumu konusunda duyarlı olması, 
Süreli ve sesli metinleri yazarken doğru vuruş tekniklerini tanımlaması, 
Süreli ve sesli metinleri yazarken uygulanması gereken duruş ve oturuş tekniklerini açıklaması, Süreli ve sesli metinleri yazarken hangi tuşa hangi parmakla vurması gerektiğini açıklaması, Verilen metni belli bir süre içerisinde yazması, 
Doğru vuruş tekniklerini kullanarak verilen metni süresinde yazmaya özen göstermesi, 
Okunan veya dinlenen metni doğru yazabilmek için doğru vuruş tekniklerini tanımlaması, 
Hangi tuşa hangi parmakla vurması gerektiğini açıklaması, Kayıt cihazları kullanma aşamalarını sıralaması, 
Söylenen metinleri dikte etmesi, 
Kayıt cihazlarından duyduklarını dikte etmesi,
Söylenen metinleri eksiksiz bir şekilde dikte etmeye dikkat etmesi, 
Kayıt cihazından duyulanları eksiksiz dikte etmeye özen göstermesi, 
Ergonomik oturma düzeninde Klâvyede harf ve sayı tuşlarını kullanarak hızlı yazı yazması, Noktalama işaretleri ile yardımcı tuşları kullanarak hızlı yazı yazması, amaçlanmaktadır.
 
Kursun Programı: 
Hızlı Yazı
Süreli ve Sesli Metinler
 
İstihdam alanları:Bu program, bilgisayarda on parmak yazmayı öğreterek, öğrencilerin kişisel gelişimine katkıda bulunmayı ve istihdam edilebilirliklerini artırmayı hedeflemektedir.
 
Eğitim Süresi: 72 saat
 
Katılabilecek kursiyer sayısı:12 den fazla
 
Belge: Kursu başarı ile tamamlayanlara, Kurs Bitirme Belgesi düzenlenir. Kursu tamamlamadan ayrılanlar ile bütün modülleri başaramayanlara başardıkları modülleri gösteren not döküm çizelgesi verilir.
 
Kurs Katılım Şartları:
Okuryazar olmak, 
16 yaşını tamamlamış olmak.
 
Kurs ve Uygulama Yeri: Kurs Merkezleri

STANDART TÜRK KLAVYESİ KURS PROGRAMI

Kursun Amacı: 
Standart Türk Klâvyesi Kursunu tamamlayan bireylerin; 
Duruş ve oturuş tekniklerini açıklaması, 
Hızlı metin yazmada uyulması gereken kuralları sıralaması, 
Hızlı metin yazma tekniklerini örneklerle açıklaması, 
Duruş ve oturuş tekniklerini uygulaması, 
Harf ve sayı tuşlarını kullanarak hızlı metin yazması, 
Kelime işlem programında yazarken duruş ve oturuş tekniklerine uygun oturmaya dikkat etmesi, Harf ve sayı tuşlarını kullanarak hızlı yazı yazma konusunda disiplinli olması, 
Noktalama işaretlerinin ve yardımcı tuşların görevlerini açıklaması, 
İş, makine, çevre uyumunu tarif etmesi, İş, makine ve çevre uyumunu sağlaması, 
Noktalama işaretlerini ve yardımcı tuşları metinler içerisinde uygulaması, 
İş, makine çevre uyumu konusunda duyarlı olması, 
Süreli ve sesli metinleri yazarken doğru vuruş tekniklerini tanımlaması, 
Süreli ve sesli metinleri yazarken uygulanması gereken duruş ve oturuş tekniklerini açıklaması,
Süreli ve sesli metinleri yazarken hangi tuşa hangi parmakla vurması gerektiğini açıklaması, 
Verilen metni belli bir süre içerisinde yazması, 
Doğru vuruş tekniklerini kullanarak verilen metni süresinde yazmaya özen göstermesi, 
Okunan veya dinlenen metni doğru yazabilmek için doğru vuruş tekniklerini tanımlaması, 
Hangi tuşa hangi parmakla vurması gerektiğini açıklaması, 
Kayıt cihazları kullanma aşamalarını sıralaması, 
Söylenen metinleri dikte etmesi, 
Kayıt cihazlarından duyduklarını dikte etmesi, 
Söylenen metinleri eksiksiz bir şekilde dikte etmeye dikkat etmesi, 
Kayıt cihazından duyulanları eksiksiz dikte etmeye özen göstermesi,
Ergonomik oturma düzeninde Klâvyede harf ve sayı tuşlarını kullanarak hızlı yazı yazması, 
Noktalama işaretleri ile yardımcı tuşları kullanarak hızlı yazı yazması, amaçlanmaktadır.
 
Kursun Programı:
Tuşları Doğru Kullanma
Yazı Yazma
 
İstihdam alanları:
 
Eğitim Süresi: 108 saat.
 
Katılabilecek Kursiyer Sayısı: 12 den fazla
 
Belge: Kursu başarı ile tamamlayanlara, Kurs Bitirme Belgesi düzenlenir. Kursu tamamlamadan ayrılanlar ile bütün modülleri başaramayanlara başardıkları modülleri gösteren not döküm çizelgesi verilir.
 
Kurs Katılım Şartları:
Okuryazar olmak.
16 yaşını doldurmuş olmak.
 
Kurs ve Uygulama Yeri: Kurs Merkezleri