Vizyon

VİZYON

hakkımızda

İzmir Büyükşehir Belediyesi çatısı altında, yerel işgücü piyasasının ihtiyaçlarına odaklanarak işsizliğin..

Misyon

MİSYON

hakkımızda

İzmir halkının refah düzeyini yükseltmek için ilgili kurum ve kuruluşların işbirliğiyle, yerel işgücü..

Organizasyon Şeması

ORGANİZASYON ŞEMASI

hakkımızda

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası Organizasyon Şemasına bu alandan ulaşabilirsiniz..

Organizasyon Şeması

GİZLİLİK POLİTİKASI

hakkımızda

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gizlilik Politikasına bu alandan ulaşabilirsiniz..


İSTİHDAM İÇİN MESLEK FABRİKASI
İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğü, İzmir’in ekonomik kalkınmasına, rekabet gücünün ve istihdamın artırılmasına, nitelikli insan kaynağının çeşitlendirilmesine yönelik projelerinden biri olan Meslek Fabrikası modeli ile istihdam odaklı mesleki ve teknik kurslar gerçekleştiriyor. 
Eğitimler, yerelde kalkındırmayı sağlamak amacıyla mesleki bilgi ve becerileri geliştirmeye yönelik ücretsiz veriliyor.

Kursiyerlerimiz aldıkları eğitimler doğrultusunda seçtikleri branşa göre uygulamalı çalışmalar yapmaktadır. Eğitim programlarının yanı sıra sağlık, aile ve hukuk gibi çeşitli konularda paneller gerçekletirilmektedir. Yıl sonunda ürünlerin sergilendiği, branş tanıtımlarının yapıldığı, çeşitli gösterilerin düzenlendiği bir sergi ve sertifika töreni düzenleniyor.

Kursiyerlerimiz yıl içinde ve yıl sonunda yapılan sınavlarda başarılı oldukları takdirde Sertifika almaya hak kazanıyor.

Meslek Fabrikası Eğitimlerinden;
Kadın ve genç işsizler başta olmak üzere İzmir’deki tüm işsizler,
Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri, Bilgi İletişim Teknolojileri, Giyim Eşyası, Sanayi, Turizm  sektörleri başta olmak üzere İzmir’de bulunan çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren ve ara eleman ihtiyacı bulunan işletmeler, Belli bir alanda çalışan ancak alanında nitelik kazanmak veya niteliklerini artırmak isteyen aktif işgücünde yer alan kişiler, Üniversite ve liselerin teknik bölümlerinde okuyan öğrenciler eğitimlerden yararlanabilir.

Eğitimlerle;
İstihdama yönelik olarak düzenlenen Meslek Fabrikası modeli ile kent genelinde;İşsizliğin azaltılması,İş gücünün daha nitelikli hale getirilmesi,
Ara eleman ihtiyacı bulunan sektörlerde talepler doğrultusunda esnek, sürekli ve güncel teknik ve mesleki eğitim hizmeti sağlanması,
Eğitim-istihdam ilişkisi açısından kamu-özel-sivil toplum kuruluşlarının aynı amaç etrafında ortak çalışmasını sağlayarak ortaklık ve işbirliği yapılması,
Mesleki bilginin beceriye ve tasarıma dönüşmesi amacıyla eğitimlerinde uygulama ve tasarıma ağırlık verilmesi,
Dünyadaki yenilikçi uygulamalardan hareketle, kursiyerlerin ve İzmir’de üniversite ve liselerin teknik bölümlerinde okuyan öğrencilerin Fabrikasyon Laboratuarından (FABLAB) faydalanması amaçlanmaktadır.