KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM

TÜRK İŞARET DİLİ

Kursun amacı : Programın sonunda öğrenci/kursiyer;  TİD ile temel iletişim bilgi ve becerileri kazanabilecektir. Bu kapsamda; günlük yaşamında kullandığı besin, giyecek ve takı, eşya, taşıt, bitki ve hayvan, varlık, meslek, okul, eğitim, devlet, il isimleri ile trafik, spor, iklim-coğrafya ve zamanla ilgili terimleri, fiiller, sıfatlar ve zıt anlamlı kelimelerin işaretlerini hatasız olarak kullanabilecektir.. Günlük yaşamda kullanılan TİD cümlelerine ve karşılıklı konuşma kurallarına uygun cümleler kurabilecek ve uygulayabilecektir.
TÜRK İŞARET DİLİ KURS PROGRAMI
 • İşaret Dili Ve Çevre
 • Okul Ve Eğitim İşaretleri
 • Gıda Ve Giyim İşaretleri
 • TİD Dilbilgisi Kavramları
 • Kişisel Gelişim Ve Eğitim
 • Zaman Ve Zaman Dilimleri
 • Trafik Ve Canlılar
 • Meslekler
 • Spor Ve Coğrafi Terimler
 • Karşılıklı Konuşma
İstihdam alanları: Mesleğin gerektirdiği yeterlilikleri kazanan bireyler sektörde;  Avukatlık ofislerinde,  Şirket ve kuruluşların dosyalama ve yazışma departmanlarında çalışabilirler.
Eğitim Süresi: 120 saat
Katılabilecek kursiyer sayısı:12 den fazla
Belge: Kurs programını başarı ile tamamlayanlara, kurs bitirme belgesi verilir. Kursu tamamlamadan ayrılanlar ile bütün modülleri başaramayanlara başardıkları modülleri gösteren not döküm çizelgesi verilir.
Kurs Katılım Şartları: Okuryazar olmak, 16 yaşını tamamlamış olmak.
Kurs ve Uygulama Yeri: Kurs Merkezleri

İŞARET DİLİ ÖĞRETİCİ VE TERCÜMAN EĞİTİMİ

Kursun Amacı: Programın sonunda öğrenci/kursiyer;  TİD ile temel iletişim bilgi ve becerileri kazanabilecektir. Bu kapsamda; günlük yaşamında kullandığı besin, giyecek ve takı, eşya, taşıt, bitki ve hayvan, varlık, meslek, okul, eğitim, devlet, il isimleri ile trafik, spor, iklim-coğrafya ve zamanla ilgili terimleri, fiiller, sıfatlar ve zıt anlamlı kelimelerin işaretlerini hatasız olarak kullanabilecektir. Günlük yaşamda kullanılan TİD cümlelerine ve karşılıklı konuşma kurallarına uygun cümleler kurabilecek ve uygulayabilecektir.
Türk İşaret Dili Kurs Programı:

 • İşaret Dili Genel Özellikler
 • İşaret ve Beden Dili İlişkisi
 • İletişim ve Günlük Konuşma Dili
 • TİD Özelliklerine Göre Cümleler
 • TİD Cümlelerinde Ekler ve Zaman
 • TİD Cümlelerinde Öğeler
 • TİD’e Kurallarına Göre Çevirmenlik
 • TİD’e Göre Hazırlıklı ve Hazırlıksız Konuşma
İstihdam alanları: Mesleğin gerektirdiği yeterlilikleri kazanan bireyler, kişisel gelişim alanı altında sertifika programından mezun olan kursiyerler sertifikalarının kazandırdığı yeterlilikler doğrultusunda sektörde çalışabilirler. İşaret dili öğreticiliği ve tercümanlığı yapabilirler.
Eğitim Süresi: 200 saat
Katılabilecek kursiyer sayısı:12 den fazla
Belge: Kurs programını başarı ile tamamlayanlara, kurs bitirme belgesi verilir. Kursu tamamlamadan ayrılanlar ile bütün modülleri başaramayanlara başardıkları modülleri gösteren not döküm çizelgesi verilir.
Kurs Katılım Şartları:Ön Lisans veya Lisans mezunu olmak.  İşitme engellilerle iletişim kurabilecek bedensel ve fiziksel yeterliğe sahip olmak. 18 Ocak 2011 tarihli ve 27919 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Türk İşaret Dili Sisteminin Oluşturulması ve Uygulamasına Yönelik Usul ve Esasların Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik” değişikliğinde belirtilen esaslar çerçevesinde Programı Bakanlıkça hazırlanan İşaret Dili Kursuna katılarak belge almış olmak.
Kurs ve Uygulama Yeri: Kurs Merkezleri

İŞ HAYATINDA İLETİŞİM

Kursun amacı: Öğrenci/Kursiyerin: a. İletişimin temel kavramlarını ve ögelerini tanıması, İletişimin temel süreçlerini öğrenmesi, iletişim sürecinde temel değerlere saygılı olma duyarlılığı kazanması, b. Sözlü ve sözsüz iletişim yöntemleri ile dili etkili kullanmayı öğrenmesi, c. Temel iletişim araçlarını kullanarak etkili iletişim kurması, d. İnsan ilişkilerini düzenleyen toplumsal kurallara uygun davranış kazanması, e. İş yaşamındaki kuralları uygulayarak kurum politikasına uygun etkili ilişkiler kurması, amaçlanmaktadır.
Kursun Programı:

 • İLETİŞİMİN DOĞASI
 • İLETİŞİMİN YÖNETİMİ
 • İŞ HAYATINDA İLETİŞİM
İstihdam alanları: Sertifika programından mezun olan öğrenciler, iş hayatında daha başarılı iletişim kurarlar.
Eğitim Süresi: 24 saat
Katılabilecek kursiyer sayısı:12 den fazla
Belge: Kurs programını başarı ile tamamlayanlara, kurs bitirme belgesi verilir. Kursu tamamlamadan ayrılanlar ile bütün modülleri başaramayanlara başardıkları modülleri gösteren not döküm çizelgesi verilir.
Kurs Katılım Şartları: Okuryazar olmak,16 yaşını tamamlamış olmak.
Kurs ve Uygulama Yeri: Kurs Merkezleri

DİKSİYON

Kursun amacı : Diksiyon kurs programını tamamlayan bireyin;  Doğru konuşmanın birey ve toplum hayatındaki önemini kavraması,  Ses, jest ve mimiklerini etkili kullanması,  Duygu, düşünce ve hayallerini etkili ve anlaşılır biçimde ifade etmesi,  Metinleri diksiyon ölçütlerine göre seslendirmesi,  Türkçeyi güzel, doğru ve etkili biçimde kullanması amaçlanmaktadır.
Kursun Programı :
 • GÜZEL KONUŞMAYA HAZIRLIK
 • KONUŞMA TEKNİĞİ
 • ANLATIM
 • JEST VE MİMİKLER
İstihdam alanları: Öğrencilere mesleki ve kişisel gelişimlerinde katkı sağlamayı amaçlayan bir eğitim programıdır.
Eğitim Süresi: 40 saat
Katılabilecek kursiyer sayısı:12-16 Kursiyer
Kurs programını başarı ile tamamlayanlara, kurs bitirme belgesi verilir. Kursu tamamlamadan ayrılanlar ile bütün modülleri başaramayanlara başardıkları modülleri gösteren not döküm çizelgesi verilir. 
Kurs Katılım Şartları: Okuryazar olmak,  16 yaşını tamamlamış olmak, Kursa devam edebilecek fiziksel yeterliliğe sahip olmak.
Kurs ve Uygulama Yeri: Kurs Merkezleri

DİKSİYON, SPİKERLİK VE SUNUCULUK

Kursun Amacı:
Diksiyon, Spikerlik ve Sunuculuk kurs programını bitiren bireyin;

 • Türkçeyi doğru ve güzel konuşması,
 • Kendisini etkili bir biçimde ifade etmesi,
 • Nefesini denetlemesi,
 • Sesleri doğru ve güzel telaffuz etmesi,
 • Yazım dili ile konuşma dili arasındaki farkları kavraması,
 • Konuşmada süre,
 • tonlama, ezgi, vurgu kavşak gibi kuralları uygulaması,
 • Beden dilini etkili biçimde kullanması,
 • Kamera karşısı uygulamalar ve çekim esnasında dikkat edilecek hususları kavraması,
 • Röportaj teknikleri ile ilgili beceri kazanması,
 • Şiir, masal, düz metin ve gazete okuyarak okuduğu metinleri değerlendirmesi,
 • Kamera karşısında haber okuması,
 • Hazırlıksız konuşma yapması,
 • Serbest konuşma yapması,
 • Konuşma ve sunum hazırlaması,
 • Meslekî etik kurallarına uygun davranışlar geliştirmesi,
 • Spikerlik ve sunuculuk mesleğini, meslekteki yasa ve kurallara uygun gerçekleştirmesi amaçlanmaktadır.
Kursun Programı:
 • Diksiyon
 • Spikerlik Ve Sunuculuk
İstihdam alanları: Katılımcıların mesleki ve kişisel gelişimlerinde katkı sağlamayı amaçlayan bir eğitim programıdır.
Eğitim Süresi: 80 saat.
Katılabilecek Kursiyer Sayısı: 12 den fazla
Belge: Kursu başarı ile tamamlayanlara, Kurs Bitirme Belgesi düzenlenir. Kursu tamamlamadan ayrılanlar ile bütün modülleri başaramayanlara başardıkları modülleri gösteren not döküm çizelgesi verilir.
Kurs Katılım Şartları:
 • En az lise mezunu olmak.
 • 17 yaşını doldurmuş olmak.
Kurs ve Uygulama Yeri: Kurs Merkezleri
 

TÜRK İŞARET DİLİ

Kursun amacı: 
Programın sonunda öğrenci/kursiyer; 

 • TİD ile temel iletişim bilgi ve becerileri kazanabilecektir.
 • Bu kapsamda; günlük yaşamında kullandığı besin, giyecek ve takı, eşya, taşıt, bitki ve hayvan, varlık, meslek, okul, eğitim, devlet, il isimleri ile trafik, spor, iklim-coğrafya ve zamanla ilgili terimleri, fiiller, sıfatlar ve zıt anlamlı kelimelerin işaretlerini hatasız olarak kullanabilecektir.
 • Günlük yaşamda kullanılan TİD cümlelerine ve karşılıklı konuşma kurallarına uygun cümleler kurabilecek ve uygulayabilecektir.
 
Kursun Programı:
 • İşaret Dili Ve Çevre
 • Okul Ve Eğitim İşaretleri
 • Gıda Ve Giyim İşaretleri
 • TİD Dilbilgisi Kavramları
 • Kişisel Gelişim Ve Eğitim
 • Zaman Ve Zaman Dilimleri
 • Trafik Ve Canlılar
 • Meslekler
 • Spor Ve Coğrafi Terimler
 • Karşılıklı Konuşma
İstihdam alanları: Mesleğin gerektirdiği yeterlilikleri kazanan bireyler sektörde; 
Avukatlık ofislerinde,  Şirket ve kuruluşların dosyalama ve yazışma departmanlarında çalışabilirler.
 
Eğitim Süresi: 120 saat
 
Katılabilecek kursiyer sayısı:12 den fazla
 
Belge: Kursu başarı ile tamamlayanlara, Kurs Bitirme Belgesi düzenlenir. Kursu tamamlamadan ayrılanlar ile bütün modülleri başaramayanlara başardıkları modülleri gösteren not döküm çizelgesi verilir.
 
Kurs Katılım Şartları: 
 • Okuryazar olmak.
 • 16 yaşını tamamlamış olmak.
 
Kurs ve Uygulama Yeri: Kurs Merkezleri