YABANCI DİLLER

İNGİLİZCE A1

Kursun amacı: Yaygın Eğitim Kurumları Yabancı Diller A1 Seviyesi İngilizce Kurs Programı ile kursiyerlerin Türk Millî Eğitiminin genel amaçları ve temel ilkelerine uygun olarak;
 
 • Kişiler (oturduğu yer, tanıdıkları, sahip olduğu şeyler gibi) hakkında en basit soruları yöneltmeleri ve benzeri soruları yanıtlamaları
 • En temel gereksinimler ya da iyi bilinen konular söz konusu olduğunda, basit ifadeler kullanmaları ve sorulan soruları yanıtlamaları,
 • Kendilerini ve başkalarını tanıtmaları, nerede yaşadığı gibi kişisel bilgileri sormaları, cevaplamaları,
 • Karşısındaki insanların yavaş ve açık konuşarak kendisine yardımcı oldukları sürece onlarla basit bir şekilde konuşmaları,
 • Basit bir metni okumaları,
 • Basit bilgi formlarına kendi kişisel bilgilerini yazmaları,
 • Sayılar, miktarlar, fiyat ve zaman birimleri ile baş etmeleri, 
 • Basit nezaket kalıplarını kullanmaları,
 • Basit bir şekilde yapılan yol tariflerini anlamaları  amaçlanmaktadır.
 
Kurs Programı:
 • Ben ve Yakın Çevrem,
 • Günlük Yaşam,
 • İnsanların Görünüşleri ve Tanımlamalar,
 • Zaman ve Mekan,
 • Sosyal Hayat.
İstihdam alanları: İngilizce dil öğreniminin başlangıç seviyesini içeren program, bu dilin öğrenimi için bir temel niteliği taşımaktadır. Başarıyla tamamlayanlar, dil eğitimleri alanında kendilerini geliştirerek çalışmalar yapabilir.


Eğitim Süresi: 120 saat


Katılabilecek Kursiyer Sayısı:12 den fazla


Belge: Kurs programını başarı ile tamamlayanlara, Kurs Bitirme Belgesi verilir. Kursu tamamlamadan ayrılanlar ile bütün modülleri başaramayanlara başardıkları modülleri gösteren not döküm çizelgesi verilir.


Kurs Katılım Şartları:
 • Okuryazar olmak,
 • 16 yaşını tamamlamış olmak,
 
Kurs ve Uygulama Yeri: Kurs Merkezleri
 
 

İNGİLİZCE A2

Kursun amacı: Yaygın Eğitim Kurumları Yabancı Diller A2 Seviyesi İngilizce Kurs Programı ile kursiyerlerin Türk Millî Eğitiminin genel amaçları ve temel ilkelerine uygun olarak; 

 • Kendileri ve aileleri, alışveriş, görmek istedikleri yerler, meslekler vb. konularda sıkça karşılaşılan ifade ve deyimleri anlamaları,
 • Kendi tecrübelerini uygun ifade ve deyimlerle anlatabilmeleri,
 • Gündelik konular hakkında basit bilgi alışverişi yapabilmeleri,
 • Gündelik işleri yaparken iletişim kurabilmeleri, 
 • Anlık ihtiyaçlarını ve duygularını dile getirebilmeleri,
 • Geçmişlerini basit ifadeler kullanarak tanımlayabilmeleri,
 • Çevrelerini betimleyebilmeleri, 
 • Yapılan bir davete uygun karşılık verebilmeleri,
 • Gelecekteki planlarından bahsedebilmeleri,
 • Yol tariflerini anlamaları ve yol tarif edebilmeleri amaçlanmaktadır. 
Kursun Programı:
 • Kişisel Bilgiler ve Tanıtım
 • Çevrem
 • Günlük Hayat ve Rutinler
 • Boş Zaman ve Eğlence
 • Alışveriş
 • Eğitim ve Çalışma Hayatı
 • Geçmiş
 • Gelecek, Özel Günler ve Kutlamalar
 • Güncel Konular
 • Ülkeler ve Seyahat
İstihdam alanları: İngilizcede gündelik konuşma dilinde temel ihtiyaçlarını gidermeye imkân sağlayan programı tamamlayan öğrenciler, edindikleri birikimi iş hayatında avantaja dönüştürebilirler.


Eğitim Süresi: 160 saat
Katılabilecek Kursiyer Sayısı: 12 den fazla
Belge: Kursu başarı ile tamamlayanlara, Kurs Katılım Belgesi düzenlenir. Kursu tamamlamadan ayrılanlar ile bütün modülleri başaramayanlara başardıkları modülleri gösteren not döküm çizelgesi verilir.
Kurs Katılım Şartları:
 • Okuryazar olmak,
 • 16 yaşını tamamlamış olmak.
 • Yabancı dil İngilizce A1 seviyesindeki bir kursa katılmış ve başarmış olduğunu belgelendirenler. Yabancı dil İngilizce A1 seviyesindeki bir kursu bitirme belgesine sahip olmayanlar için; A2 seviyesinde kursu verecek olan öğretmen/öğretmenler tarafından yapılacak olan seviye belirleme sınavı sonucuna göre yabancı dil İngilizce A1 seviyesinde bilgiye sahip olduğu tespit edilenler.
Kurs ve Uygulama Yeri: Kurs Merkezleri
 
 

İNGİLİZCE B1

Kursun amacı:
Yabancı Diller İngilizce B1 Seviyesi Kurs Programı ile kursiyerlerin 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunun maddesinde belirtilen “Türk millî eğitiminin genel amaçları”na uygun olarak; 
 • Bir konuşmayı başlatmaları, uygun bir şekilde sürdürmeleri ve sonlandırmaları,  İstek, arzu ve planlarını ifade etmeleri, 
 • Günlük hayatta sıklıkla karşılaşılabilecek durumların yanında, sıradan olmayan durumlarla da baş etmeleri,
 • Bilindik konularda hazırlık yapmadan bir sohbete dahil olup iletişimi ve etkileşimi sürdürmeleri,
 • Arada hata, eksik ve düzeltmeler için duraklama olmasına rağmen geniş çapta dil bilgisel ögeleri kullanmaları,
 • Çevresindeki uzunca konuşmaların temel noktalarını takip etmeleri,
 • Yazılı ve sözlü olarak birbiri ile bağlantılı ve tutarlı ifadeler kullanarak kendi görüş ve düşüncelerini gerekçeleriyle açıklamaları, 
 • Radyo ve televizyon yayınlarındaki güncel olayları ve kendini ilgilendiren konuları yeterince anlamaları,
 • Seyahat planlanı yapmaları ve seyahat esnasında karşılaşılabilecek sorunların üstesinden gelmeleri,
 • Bir günlük, bir blog, bir seyahat güncesi yazmaları amaçlanmaktadır.
Kurs Programı:
 • Kişisel Bilgiler ve Tanıtım
 • Gündelik Yaşam
 • Eğitim ve İş Yaşamı
 • Toplum ve Şehir Hayatında Birey
 • Bilgi Kaynakları ve Medya
 • Boş Zaman ve Eğlence
 • Seyahat
 • Farlı Kültürler Davet ve Kutlamalar
 • Geçmişteki Olaylar ve Tarih
 • Sosyal ve Güncel Konular
İstihdam Alanları: Kursu başarıyla tamamlayanlar, ilgili alanda kendilerini geliştirerek çalışmalar yapabilir.
Eğitim Süresi: 320 saat
Katılabilecek Kursiyer Sayısı: 12 den fazla
Belge: Kursu başarı ile tamamlayanlara, Kurs Bitirme Belgesi düzenlenir. Kursu tamamlamadan ayrılanlar ile bütün modülleri başaramayanlara başardıkları modülleri gösteren not döküm çizelgesi verilir.
Kurs Katılım Şartları:
 • Okur yazar olmak.
 • 16 yaşını tamamlamış olmak.
 • İngilizce A2 seviyesindeki bir kursa katılmış ve başarmış olduğunu belgelendirenler.
 • İngilizce A2 seviyesindeki bir kursu bitirme belgesine sahip olmayanlar için; B1 seviyesinde kursu verecek olan öğretmen/öğretmenler tarafından yapılacak olan seviye belirleme sınavı sonucuna göre İngilizce A2 seviyesinde bilgiye sahip olduğu tespit edilenler.
Kurs Uygulama Yeri: Kurs Merkezleri