İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENT KOLEJİ PROJESİ

Projenin amacı; İzmir’de kent genelindeki işsizliğin azaltılmasına ve yerel ekonomik gelişme ve rekabet gücüne katkı sağlamak üzere anahtar, genişleyen ve yükselen sektörler başta olmak üzere yerel işgücü piyasasında talep edilen niteliklerde insan kaynaklarının geliştirilmesi, beceri eksikliği ve nitelik uyumsuzluğunun azaltılmasına yardımcı olacak mesleki eğitim hizmeti sağlamak üzere yerel iş birliğine dayalı kurumsal altyapının oluşturulmasıdır.

Projenin, İzmir Kalkınma Ajansı Güdümlü Proje Desteği kapsamında 25.12.2014 tarihinde sözleşmesi imzalanmış ve 31.12.2017 tarihinde proje tamamlanmıştır.

Proje Ortakları: Yaşar Üniversitesi AR-GE ve Uygulama Merkezi (YAGEM), Ege Üniversitesi Güneş Enerji Enstitüsü (EÜGÜEE), Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO), İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (İESOB)

Proje İştirakçileri: Çalışma ve İş Kurumu İzmir İl Müdürlüğü (İzmir İŞKUR), Ege Üniversitesi Ege Meslek Yüksekokulu (EÜ EMYO), Türkiye Genç İş Adamları Derneği Ege Şubesi (TÜGİAD), ve Ege Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi (ESBAŞ)

Meslek Fabrikası Rolü: İzmir Kent Koleji’ni kurmak ve kolejin kurumsal strateji ve yönetim mekanizmalarını oluşturmak, gerekli yerel işgücü piyasası ve ekonomik analizleri yapmak ve nitelikli eleman temininde güçlük çekilen ve en çok talep edilen meslek gruplarını belirlemek, Belediyemizin imkânlarıyla restorasyonu yapılmış olan İzmir Kent Koleji hizmet binasının donanım ve tefrişatını yapmak, Türkiye’nin 2. Fabrikasyon Laboratuvarı'nın (FabLab) kurulumunu yapmak ve 6 ay süreli pilot eğitim uygulamalarını gerçekleştirmektir.

Proje Süresi: 3 yıl

Proje Durumu: Tamamlandı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENT KOLEJİ TOPRAKSIZ (SANAYİLEŞMİŞ) TARIM: ÜRETİM, KALİTE VE İSTİHDAMA YATIRIM PROJESİ

Projenin amacı; İzmir'de tarımsal üretim kapasitesi, verimlilik, kalite ve katma değerin arttırılmasını sağlayacak teknik ve yenilikçi uygulamaları yaygınlaştırmak, bu yolla dezavantajlı olan ilçeler başta olmak üzere istihdam edilebilirlik ve gelir düzeyinin artırılmasına katkıda bulunmaktır.

Projenin, İzmir Kalkınma Ajansı İlçeler Arası Gelişmişlik Farkının Azaltılması Mali Destek Programı kapsamında 03.11.2015 tarihinde sözleşmesi imzalanmış ve 30.11.2016 tarihinde proje tamamlanmıştır.

Proje Ortakları: Dikili Belediyesi, Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü

Meslek Fabrikası Rolü: İzmir Dikili ilçesinde otomasyonlu Topraksız Tarım Uygulamalı Eğitim Birimi Serası oluşturmak, Dikili ve Kınık ilçelerinde bilgilendirici ve farkındalık artırıcı eğitimler vermek, kursiyerlere teorik ve uygulamalı eğitimler ve danışmanlık hizmeti vererek mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmektir.

Proje Süresi: 1 yıl

Proje Durumu: Tamamlandı

İŞTE GENÇ PROJESİ

Projenin amacı; İzmir’in dezavantajlı ilçelerinde yaşayan gençlerin, engelli gençlerin, göçmen gençlerin ve uzun süreli işsiz gençlerin, istihdam alanındaki karar alıcılar ve uzmanlar ile bir araya gelerek, Sürdürülebilir Genç İstihdamı Politika Metni’nin hazırlanmasına katkıda bulunmaktır.

Proje, İzmir Valiliği AB ve Dış İlişkiler Bürosu koordinatörlüğü tarafından 01.10.2015- 15.07.2016 tarihleri arasında yürütülmüştür.

Proje Ortakları: İzmir Büyükşehir Belediyesi, İŞKUR Konak Hizmet Merkezi, İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği, Genç İşi Kooperatifi'dir.

Proje aynı zamanda Avrupa Birliğinin eğitim, gençlik ve spor alanındaki hibe programı olan Erasmus + tarafından finanse edilen ve İzmir'in “Gençlik ve İstihdam” temalı ilk yapılandırılmış diyalog projesidir.

Meslek Fabrikası Rolü: Çalıştay ve zirveye katılacak gençlere ulaşmak, düzenlenecek olan çalıştaylara ve zirveye katılım sağlamak, AB fon imkânları konusunda düzenlenecek eğitime katkı vermektir.

Proje Süresi: 9 ay

Proje Durumu: Tamamlandı

KADINLARIN GÜÇLENDİRİLMESİ 

“Gecekondu Bölgelerinde Yaşayan Korunmasız Kadınların Sosyal Marjinalliklerinin Azaltılması ve Gelir Elde Etme Fırsatlarının Artırılmasına Yönelik Bütünleşik Bir Proje”

Projenin amacı; özel politika gerektiren dezavantajlı gruplara, ilgi ve yetenekleri göz önüne alınarak meslek edindirmek, çalışanların bu becerilerini üst seviyelere çıkararak mesleki yeterlilik kazandırmak, girişimciliği özendirmek ve firmaların ihtiyaç duyduğu nitelikli personel açığını kapatmaktır.  

Proje, Milano Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu ile İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi Hibe Programı kapsamında 2016-2017 yılları arasında yürütülmüştür.

Proje Ortakları: Ege Bölgesi Sanayi Odası (eş başvuru sahibi), İzmir Pastacılar ve Fırıncılar Derneği (eş başvuru sahibi)

Proje İştirakçileri: İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye İş Kurumu

Meslek Fabrikası Rolü: Proje hedef grubu olan kadınların belirlenmesini sağlamak, kadınların, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası Bayraklı Kurs Merkezi’nde eğitim almaları konusunda destek vermek.
 
Proje Süresi: 12 ay

Proje Durumu: Tamamlandı


 

İZSU KADIN AĞIR VASITA ŞOFÖRÜ VE İŞ MAKİNESİ OPERATÖRÜ YETİŞTİRME PROJESİ

Projenin amacı; İzmir Büyükşehir Belediyesi toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmaları kapsamında kadın istihdamını artırmayı ve kadınların çalışabileceği iş kollarını genişletmeyi desteklemektir.
Proje, İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü ve Meslek Fabrikası işbirliğinde Mayıs 2021-Mart 2022 tarihleri arasında gerçekleşmiştir.

Meslek Fabrikası Rolü: İZSU Genel Müdürlüğü tarafından başvuruları alınan ve belirlenen 15’er kadına ağır vasıta şoförlüğü ve iş makinesi operatörlüğü kursu verilmesi ile toplam 30 kadının İZSU Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmesinin desteklenmesi.

Proje Süresi: 10 ay

Proje Durumu: Tamamlandı. 


KADINLARIN YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİ KULLANARAK GÖRSEL VE İŞİTSEL MEDYA ALANINDA GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ

Projenin amacı; bu proje ile dezavantajlı grupta yer alan kadınların, yeni iletişim teknolojilerinin sunduğu olanaklar doğrultusunda, görsel ve işitsel medya alanında güçlendirilmeleri amaçlanmaktadır. Bu bağlamda, kadınların bilgi ve iletişim teknolojileri konusunda teknik beceri kazanmaları sağlanarak istihdam olanaklarının güçlendirilmesi de hedeflenmektedir. 

Proje, İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında Ağustos 2020- Ağustos 2021 tarihleri arasında uygulanmıştır.

Proje Destekleyici Kurum: İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğü

Meslek Fabrikası Rolü: Meslek Fabrikası kursiyerleri arasından belirlenen kadınların hem Meslek Fabrikası Halkapınar Kurs Merkezi’nde hem de İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu’nda ücretsiz olarak Yaratıcı Drama, Temel Video ve Fotoğraf Çekimi, Görüntü Kurgulama Teknikleri, Temel Düzeyde Grafik İçerik Üretimi ve Sosyal Medya Kullanımı ve Podcast Yapımı eğitimleri almaları sağlanmıştır.

Proje Süresi: 12 ay
Proje Durumu: Tamamlandı

 

YENİLENEBİLİR KAYNAKLI ENERJİ TEKNOLOJİLERİ ALANINDA MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KAPASİTESİNİN ARTIRILMASI

Projenin amacı; emek piyasasındaki işsiz teknik personelin istihdam olasılıklarını ve kapasitelerini artırmak, mesleki ve teknik eğitim profesyonellerinin yenilenebilir enerji kaynaklarına ilişkin teknoloji alanlarındaki kapasitelerini geliştirmek ve çevre ve sürdürülebilirlik açısından toplumsal farkındalığı ve sosyal bilinci yükseltmektir.

Proje, Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü tarafından IPA4- Türkiye’de Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Arttırılması Hibe Programı kapsamında Mart 2015- Mart 2016 tarihleri arasında yürütülmüştür.

Proje Ortakları: İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bornova Belediyesi

Proje İştirakçileri: Çınarlı Endüstri Meslek Lisesi, Buca Endüstri Meslek Lisesi, Enisolar Şirketi

Meslek Fabrikası Rolü: Yenilenebilir enerji ve sürdürülebilirlik konularının yaygınlaştırılması kapsamında eğiticilerin eğitimine katılmak, sektörün nitelikli iş gücü gereksinimini karşılamak üzere destek vermek ve proje kapsamında hazırlanan eğitim müfredatını kurs merkezlerimizdeki eğitimlerde uygulamak.

Proje Süresi: 12 ay

Proje Durumu: Tamamlandı

KADIN EMEĞİ HAYAT İLMEĞİ PROJESİ

Projenin amacı; İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kadın istihdamını artırmaya yönelik çalışmaları kapsamında, İzmir’deki dezavantajlı kadınların meslek edinmelerini ve bunu ekonomik faydaya dönüştürmelerini sağlamaktır. 

Proje; İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğü ve Roteks Tekstil işbirliğinde 2019 yılında uygulanmaya başlamıştır. Her bir dönemi 6 ay sürecek olan eğitimlerin 4 dönem olarak yapılması planlanmaktadır. Kadınlar tarafından üretilen tekstil ürünleri başta İzmir ve Batman’da ihtiyacı olan çocuklara gönderilmektedir. 

Meslek Fabrikası Rolü: Başvuruların toplanması, belirlenen kadınlara Bayraklı Kurs Merkezi’nde 6 ay süren dikiş eğitimlerinin verilmesi ve daha sonra istihdam edilmelerinin desteklenmesi.

Proje Süresi: 1 dönemi 6 ay süren 4 dönemlik bir projedir.

Proje Durumu: Projede 2 dönem tamamlanmış olup 3. Dönem için hazırlıklar yapılmaktadır.

ALTIN İĞNE PROJESİ

Projenin amacı; İzmir’de yaşayan, belirli bir düzeyde dikiş bilgisine sahip olup hobi olarak dikiş yapan kadınların işgücü piyasasına katılımını desteklemek üzere hazır giyim sektöründe ara eleman olarak yetiştirilmesini sağlamaktır. 

Proje, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğü ve İzmir 9 Eylül Rotary Kulübü işbirliği ile gerçekleşmektedir.

Meslek Fabrikası Rolü: Başvuruların toplanması, uygun nitelikteki kadınların belirlenip 3 kurs merkezinde oluşturulan atölyelerde eğitim almalarının sağlanması ve daha sonra hazır giyim sektöründe istihdam edilmelerinin desteklenmesi.

Proje Süresi: 18 ay

Proje Durumu: Projenin uygulanacağı atölyeler hazırlanmakta ve makine teçhizat tedarik süreci devam etmektedir.

İZMİR SOFRASI PROJESİ

Projenin amacı; başta İzmir ili olmak üzere Türkiye’de öncelikle doğal afetlerde, festivallerde, sosyal sorumluluk projelerinde, etkinliklerde yiyecek-içecek yapımı ve dağıtımında kullanılması için ihtiyaç duyulan yerlere gönderilecek gezici bir mutfak aracı hazırlamaktır.

Proje; İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı ve İzmir Aşçılar Derneği iş-birliğinde 14 Haziran 2021 tarihinde yürütülmeye başlamıştır.

Meslek Fabrikası Rolü: Gerekli hallerde Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğü’nün yiyecek içecek alanındaki kurslarından mezun kursiyerlerin araçta gıda üretimi yapmalarının sağlanması.

Proje Süresi: 2 yıl

Proje Durumu: İzmir Sofrası Projesi kapsamında yeniden düzenlenecek olan gezici araç için ESHOT Genel Müdürlüğü’nden Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğü’ne araç tahsisatı yapılmış ve aracın gezici bir mutfağa dönüştürülmesi için projelendirme çalışmaları başlatılmıştır.

ADETTENDİR ÜRETİYORUZ PROJESİ

Projenin amacı; regl konusunda bilgiye ve hijyenik ürünlere ulaşmakta zorluk yaşadığını belirten kadınların regl ile ilgili yaşadıkları sağlık sorunlarına ve sosyal yaşamda karşılaştıkları sorunlara destek olmak ve sürdürülebilir bir yaşam için atıksız ürün kullanarak doğaya katkıda bulunmaktır.

Meslek Fabrikası Rolü: Başvuruların alınması, kadınlara regl yoksulluğu, kadın sağlığı, sürdürülebilir çevre, temel dikiş becerileri konularında bilgi verilip, kadınların kendi pedlerini üreterek atölyeden ayrılmalarının sağlanması.

Proje Süresi: 2 yıl

Proje Durumu: Projenin tanıtım çalışmaları sürmekle beraber ilgili kadınların kaydı alınmakta, atıksız bir ürün çıkarılması konusunda araştırmalar ve ürün geliştirme süreci devam etmektedir.

GEÇİCİ KORUMA ALTINDAKİ SURİYELİLER VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ VATANDAŞLARININ BELİRLENMİŞ BÖLGELERDE EKONOMİK FIRSATLARLA DESTEKLENMESİ PROJESİ

Projenin amacı; İzmir’de yaşayan Türkiyeli ve Geçici Koruma altındaki Suriyeli Kadınların liderliğinde sürdürülebilir ve kapsayıcı bir iş modeli olarak bir sosyal işletme (sosyal kooperatif) kurmaktır. Ayrıca proje ile İzmir’de uygulanabilir ve sürdürülebilir bir iş planı oluşturarak yerel halk ve Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin eşit bir şekilde gelir elde etmelerini ve kendi kendine yeterliliğini sağlamak amaçlanmaktadır.

Proje, 1 Ağustos 2019 ve 31 Aralık 2020 tarihleri arasında Impact Hub tarafından yürütülmüştür.

Meslek Fabrikası Rolü: Projenin İzmir’de uygulanabilmesi konusunda Impact Hub ekibi Meslek Fabrikası ile iletişime geçmiş ve Meslek Fabrikası eğitmenleri tarafından Suriyeli kadınlara ve erkeklere Profesyonel Temizlik Hizmetleri eğitimleri verilmiştir.

Proje Süresi: 17 ay

Proje Durumu: Tamamlandı. 

 

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NİTELİKLİ SÜRÜCÜ PERSONEL YETİŞTİRME PROJESİ

Projenin amacı; ESHOT Genel Müdürlüğü’nün nitelikli sürücü aday havuzu oluşturma hedefi doğrultusunda eğitim ve istihdam arasındaki ilişkiyi kurmak ve D sınıfı ehliyete sahip aday sürücülerin bilgi, bilinç, farkındalık ve becerilerinin yükseltilerek hizmet kalitesinin arttırılmasını sağlamaktır.

Proje, İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü, İZELMAN A.Ş ve Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı işbirliğinde 11.04.2022 tarihinde yürütülmeye başlamıştır.

Meslek Fabrikası Rolü: İZELMAN A.Ş. tarafından başvurusu kabul edilen ve ön değerlendirmede başarılı olan adaylara Meslek Fabrikası bünyesinde bulunan eğitmenler tarafından farkındalık eğitimlerinin verilmesi.

Proje Süresi: 2 yıl

Proje Durumu: İZELMAN A.Ş tarafından başvurular alınmaktadır.

FİKRİMİZ MOBİL PROJESİ

Projenin amacı; kırsal ve az gelişmiş yerleşim yerlerindeki 18-30 yaş arası gençlerin teknoloji, inovasyon, girişimcilik, sosyal inovasyon konularında bilinçlendirilerek “kendin yap, birlikte yap” kültürünü yaygınlaştırmak, gençlerde semt ve topluma katkı bilincini uyandırmak, fikir sunma, ürün oluşturma ve geliştirme konularında kurumumuz ile iletişimlerinin güçlendiği bir gezici laboratuvar ve bilgi merkezi deneyimi sunmaktır.

Proje, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğü FikrimİZ Birimi tarafından 18 Kasım 2021 tarihinden beri yürütülmektedir.

Meslek Fabrikası Rolü: Proje kapsamında, 3B yazıcı, lazer kesici, vinil kesici, bilgisayar destekli nakış makinesi ve çeşitli el aletleri gibi geleneksel ve dijital üretim teknikleri donanımlarının yer aldığı mobil araçta atölyeler ve eğitimler ile gençlerin, fabrikasyon laboratuvarı (Fablab) imkânlarını öğ-renme, deneyimleme, inovatif fikir üretme becerisine sahip olmaları sağlanacaktır. Ayrıca proje uygulanabilirliğini güçlendirmek ve deneyim kazanmak amacıyla ilk rota, Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğü Kurs Merkezlerinin yer aldığı lokasyonlar olarak seçilecektir. Bu lokasyonlardaki mevcut veri bilgisi kullanılacak ve bu verilerin analizi sonucu öncelikli kurs merkezi bölgeleri belirlenerek sıralama yapılacaktır. Bu sıralamaya bağlı olarak 1 yıl içerisinde tüm kurs merkezleri bölgeleri gezilecektir. Kullanıcılara talepler ve bölgenin potansiyeli doğrultusunda gerekli eğitimlere erişimlerinin kolay olduğu ilgili kurs merkezlerinde verilmesi sağlanacaktır.

Proje Süresi: 2 yıl

Proje Durumu: Gezici labaratuvar olarak tasarlanacak aracın Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğü’ne tahsis edilmesi için çalışmalar devam etmekte ve aracın iç dizaynına yönelik projelendirme çalışmaları sürmektedir.

- CODOR DOJO İLE ÇOCUKLAR KODLUYOR

6-17 yaş arasındaki çocuklara bilgisayar kodu yazmayı ve basit programlar yapmayı yaşlarına uygun şekilde öğretmeyi amaçlayan bir sosyal girişim hareketi olan Codor Dojo ile Meslek Fabrikası Fabrikasyon Laboratuvarı işbirliğinde gerçekleştirilen bir etkinliktir. İzmir Büyükşehir Belediyesi Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından belirlenen çocuklara Ekim 2018 - Şubat 2020 tarihleri arasında Meslek Fabrikası’nda kodlama eğitimleri verilmiştir.

- FLL (FIRST LEGO LEAGUE) TURNUVA

İzmir Büyükşehir Belediyesi Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nün desteği ile Çocuk Gençlik Merkezlerine devam eden çocuklardan İzmir Büyükşehir Belediyesi FLL Takımı oluşturulmuştur. Çocuklara kodlama eğitimleri verilerek 2020 yılında “City Shaper: Şehri Şekillendir” temalı turnuvaya İzmir Büyükşehir Belediyesi FLL takımı olarak katılım sağlanmıştır. Farklı şehirlerde yapılan turnuvalara toplam 652 takım katılım göstermiştir. 23.02.2020 tarihinde Fuar İzmir’de yapılan turnuvada takımımız Lego Geckos “Yükselen Yıldız Ödülü” nün sahibi olmuştur.

- ATLANTIC GROUP FABLAB KURULUŞ DESTEĞİ

Meslek Fabrikası Fabrikasyon Labaratuvarı tarafından Atlantic Groupe İzmir Radyatör Sistemleri San. Tic. AŞ. bünyesinde kurulacak fabrikasyon laboratuvarı öncesinde ekipman ve içerik konusunda danışmanlık desteği verilmiş, firmalarında çalışmak üzere stajyer seçimi için iki adet workshop düzenlenmiştir (“Evinizi nasıl ısıtmak istersiniz“ ve “Havlunuzu Nasıl Kurutursunuz“).

- ROMAN YURTTAŞLARIN İSTİHDAMININ DESTEKLENMESİ

FMS Servis Grup Firması ile doğrudan sektörün talebine odaklı personel yetiştirilmesi kapsamında Meslek Fabrikası’nda Meslek Fabrikası eğitmenleri tarafından Roman yurttaşlara Profesyonel Temizlik Hizmetleri eğitimi verilmiş ve eğitimi tamamlayanlar istihdam için FMS Servis Grup’a yönlendirilmişlerdir.

- GEÇİCİ KORUMA VE ULUSLARARASI KORUMA KAPSAMINDAKİ YABAN-CILARIN MESLEKİ EĞİTİME YÖNLENDİRİLMESİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğü ve Türk Kızılay Derneği İzmir Toplum Merkezi işbirliğinde yürütülen mesleki eğitim faaliyetleri protokolü kapsamında geçici koruma ve uluslararası koruma kapsamındaki Suriyeli ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına 21.10.2019- 24.12.2019 tarihleri arasında Akıllı Telefon Tamirciliği eğitimi verilmiştir. 

- MEME KANSERİ MÜCADELE HAFTASI – MEME PROTOTİPİ ÜRETİMİ

Ege Üniversitesi Anatomi Ana Bilimdalı Başkanlığı’nın yürüttüğü Meme Kanseri ile Mücadele Haftası için meme prototipi üretmek amaçlı çalışmada Meslek Fabrikası bünyesinde hizmet veren fabrikasyon laboratuvarında meme eğitim maketi taraması yapılmıştır.

- DİZ ALTI AMPUTASYONLARINDA SOKET TASARIMLARI

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Bilim Dalı’nda yürütülen "Diz altı amputasyonlarında 3 boyutlu yazıcı ile yapılan soket tasarımlarının etkinliğinin değerlendirilmesi" başlıklı akademik çalışmaya Meslek Fabrikası Fabrikalab İzmir olanaklarıyla katkı sağlanmıştır. Ekipmanlarımız arasında yer alan, 3 boyutlu tarayıcımız kullanılarak projenin ilerleyebilmesi adına gerekli data üretimine katkıda bulunulmuştur. Farklı bilim alanlarının yüksek fayda için potansiyellerini gerçekleştirme imkânı sağlayan bu çalışma oldukça önem taşımaktadır. Sağlık alanındaki bu çalışma, diz altı amputasyonlarında yüksek uyumu sağlamak, geleneksel yöntemlerle tasarlanan soketlerin yapım aşamasındaki sınırlılıkları azaltmak ve yeni bir bakış açısı kazandırmayı amaçlamaktadır. İlgili bölgenin 3B tarayıcı ile taranması, tedavi ve müdahaleye hız kazandırmakta, modellemede kolaylık sağlamaktadır. Aynı zamanda kişiye özel protez yapımı için gerekli olan kalıbın üretilmesi için gerekli olan üç boyutlu katı model datalarını elde ederek üretim aşamasını hızlandırmıştır.

HAK TEMELLİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN KAPASİTE GÜÇLENDİRME GÖRÜNÜRLÜK PROJESİ

Projenin amacı; Yaşar Üniversitesi’ne devam eden ve üniversite tarafından belirlenen öğrencilerin hem uzmanlık alanlarında gelişmelerini sağlamak ve hem de Kadın Hakları- Toplumsal Cinsiyet Eşitliği alanında çalışan toplulukların kapasitelerinin artırılmasına destek olmaktır.  Proje ile aynı zamanda bahsi geçen alanlarda çalışan toplulukların ve İzmir Kadın Meclisi’nin kurumsal kimliklerinin oluşturulması/geliştirilmesi,  sosyal medya hesaplarının oluşturulması / güçlendirilmesi ve sosyal medya yönetimi ile savunuculuk yaptıkları alanlarda görünürlüklerini artırmak amaçlanmaktadır.

Proje, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğü - FikrimİZ Birimi, Turuncu Dernek ve Yaşar Üniversitesi - Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi işbirliğinde Şubat 2022- Ekim 2022 tarihleri arasında yürütülecektir.

Meslek Fabrikası Rolü: Projede paydaşlar arasındaki koordinasyonun sağlanması, projenin sosyal medya hesap yönetiminin gerçekleştirilmesi, sosyal medya içerik oluşturmada tasarım eğitimlerinin verilmesi ve proje faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için mekân desteği verilmesi.

Proje Süresi: 8 ay

Proje Durumu: Proje faaliyetleri devam etmekle birlikte Meslek Fabrikası tarafından STK temsilcilerine sosyal medya içerik oluşturma tasarım eğitimleri verilmektedir.