GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ

CİLT BAKIMI TEKNİKLERİ

Kursun Amacı: cildi ve vücudu analiz ederek, cildin ve vücudun ihtiyacı olan bakıma uygun araç, gereç ve ekipmanları seçen, etkin bir biçimde kullanarak makyaj ve cilt bakımlarını belirli bir süre içerisinde yapan elemanlar yetiştirmektir.
İstihdam alanları: Bu programı başarıyla tamamlayanlar, güzellik ve kuaför salonlarında, kaplıca ve banyo tesislerinde çalışabilir.
Eğitim Süresi: 80 saat

MANİKÜR-PEDİKÜR TEKNİKLERİ

Kursun amacı: vücudun ihtiyacı olan bakıma uygun araç, gereç ve ekipmanları seçen, etkin bir biçimde kullanarak manikür-pedikür teknikleri bakımlarını belirli bir süre içerisinde yapan elemanlar yetiştirmektir.
İstihdam alanları: Programı başarıyla tamamlayanlar bayan ve erkek kuaför salonlarında ve güzellik merkezlerinde çalışabilirler.
Eğitim Süresi: 256 saat

TEMEK MAKYAJ

Kursun amacı: Katılımcıların temel düzeyde temel makyaj Temel çizim ve renklendirme teknikleri ile yüzey düzenlemeleri yapması, Yüz ve saç şekilleri çizerek düzeltme tekniklerini uygulaması, Kişisel hijyenini sağlayarak iş öncesi hazırlıklarını yapması, Tekniğe uygun olarak dekolte ve yüze masaj uygulaması,Kaş ve kirpikleri hijyen kurallarına ve tekniğine uygun şekillendirmesi, Makyaj kozmetiklerini ihtiyaç, kalite ve ekonomiklik ilkelerine uygun olarak tedarik etmesi, Temel makyaj ilkelerini açıklaması,Makyaj uygulama tekniklerine uygun olarak standart makyaj yapması amaçlanmaktadır.
İstihdam alanları: Yukarıda sözü edilen konularda gerekli yeterlilikleri edinebilen kursiyerler, Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Alanında Hizmet veren işletmelerde istihdam edilirler.
Eğitim Süresi:176 saat

DEPİLASYON

Kursun Amacı: Kişisel hijyenini sağlayarak iş öncesi hazırlıklarını yapması,  Hijyen kurallarına uygun olarak salon hazırlığı ve hijyenini sağlaması, Müşteriyi kurallara uygun karşılaması ve uğurlaması,  Tekniğe uygun olarak saç ve saçlı deri analizi yapması,  Hijyen kurallarına dikkat ederek alternatif yöntemlerle tekniğine uygun depilasyon uygulaması, Hijyen kurallarına dikkat ederek kozmetik ürünlerle tekniğine uygun depilasyon uygulaması amaçlanmaktadır.
Depilasyon Kurs Programı:

 • Kişisel Hijyen
 • Salon Temizliği ve Hijyeni
 • Müşteri Karşılama ve Uğurlama
 • Saç ve Saçlı Deri Analizi
 • Alternatif Yöntemlerle Depilasyon
 • Kozmetik Ürünlerle Depilasyon
İstihdam alanları: Bu programı başarıyla tamamlayanlar, güzellik ve kuaför salonlarında, kaplıca ve banyo tesislerinde çalışabilir.
Eğitim Süresi: 128 saat
Katılabilecek kursiyer sayısı:12 den fazla
Belge: Kurs programını başarı ile tamamlayanlara, kurs bitirme belgesi verilir. Kursu tamamlamadan ayrılanlar ile bütün modülleri başaramayanlara başardıkları modülleri gösteren not döküm çizelgesi verilir.
Kurs Katılım Şartları: İlkokul mezunu olmak  16 yaşını tamamlamış olmak.  Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek yeterliliğe (fiziksel, psiko-motor) sahip olmak.
Kurs ve Uygulama Yeri: Kurs Merkezleri

MANİKÜRİST

Kursun Amacı:
Manikürist kurs programını bitiren bireyin;

 • İş sağlığı ve güvenliğinin önemini kavrayarak istendik davranış değişikliği sağlayabilmesi,
 • Çevre koruma standart ve yöntemlerini uygulayabilmesi, 
 • Kalite yönetim sistemine uygun çalışabilmesi,
 • Manikür ve pedikür uygulaması için ön hazırlık yapabilmesi,
 • Manikür ve pedikür uygulaması yapabilmesi,
 • Protez tırnak uygulaması yapabilmesi, 
 • Eğitim ihtiyacına göre mesleki gelişim faaliyetlerine katılması amaçlanmaktadır.
Kursun Programı:
 • İş Sağlığı ve Güvenliği
 • Çevre Koruma Mevzuatı
 • Kalite Yönetim Sistemi
 • Ön Hazırlık
 • Manikür Pedikür Uygulama
 • Protez Tırnak Uygulama
 • Mesleki Gelişim Faaliyetleri
İstihdam alanları: Programı başarıyla tamamlayanlar, kazandıkları yeterlilikler doğrultusunda; bayan ve erkek kuaför salonlarında, güzellik merkezlerinde çalışabilirler.
Eğitim Süresi: 310 saat.
Katılabilecek Kursiyer Sayısı: 12 den fazla
Belge: Kursu başarı ile tamamlayanlara, Kurs Bitirme Belgesi düzenlenir. Kursu tamamlamadan ayrılanlar ile bütün modülleri başaramayanlara başardıkları modülleri gösteren not döküm çizelgesi verilir.
Kurs Katılım Şartları:
 • Okuryazar olmak
 • 16 yaşını tamamlamış olmak.
 • Sağlık durumu kurs programı uygulamalarını yapmaya elverişli olmak
 
Kurs ve Uygulama Yeri: Kurs Merkezleri
 

SAÇ RENKLENDİRME

Kursun Amacı:
Saç Renklendirme kurs programını tamamlayan bireyin,

 • Kişisel hijyenini sağlayarak iş öncesi hazırlıklarını yapması,
 • Hijyen kurallarına uygun olarak salon hazırlığı ve hijyenini sağlaması,
 • Müşteriyi kurallara uygun karşılaması ve uğurlaması,
 • Tekniğe uygun olarak saç ve saçlı deri analizi yapması,
 • Kurallara uygun saçlı deriye masaj ve bakım uygulaması,
 • Saçları tekniğe uygun yıkaması ve ayırması,
 • Saçlara çeşitli tekniklerle fön uygulaması,
 • Saç bakım kozmetiklerini tedarik etmesi
 • Cilde ve saçın yapısına zarar vermeden saça boya uygulaması,
 • Cilde ve saçın yapısına zarar vermeden saçların rengini açması,
 • Cilde ve saçın yapısına zarar vermeden saça röfle uygulaması amaçlanmaktadır.
Kursun Programı:
 • Kişisel Hijyen
 • Salon Hazırlığı Ve Hijyeni
 • Müşteri Karşılama Ve Uğurlama
 • Saç Ve Saçlı Deri Analizi
 • Saçlı Deriye Masaj Ve Bakım
 • Saçları Yıkama Ve Ayırma
 • Fön
 • Saç Bakım Kozmetikleri
 • Saç Boyama
 • Saç Rengini Açma
 • Röfle
İstihdam alanları: Bu programı tamamlayanlar, kazandıkları yeterlikler doğrultusunda güzellik salonları ve merkezlerinde, bayan ve erkek kuaför salonlarında çalışabilirler.
Eğitim Süresi: 327 saat
Katılabilecek Kursiyer Sayısı: 12 den fazla
Belge: Kursu başarı ile tamamlayanlara, Kurs Bitirme Belgesi düzenlenir. Kursu tamamlamadan ayrılanlar ile bütün modülleri başaramayanlara başardıkları modülleri gösteren not döküm çizelgesi verilir.
Kurs Katılım Şartları:
 • İlkokul mezunu olmak
 • 16 yaşını tamamlamış olmak.
 • Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek yeterliliğe (fiziksel, psiko-motor) sahip olmak.
Kurs ve Uygulama Yeri: Kurs Merkezleri
 

SAÇA GEÇİCİ KALICI ŞEKİL VERME TEKNİKLERİ

Kursun amacı: 
Saça Geçici ve Kalıcı Şekil Verme Teknikleri kurs programını tamamlayan bireyin, 

 • Kişisel hijyenini sağlayarak iş öncesi hazırlıklarını yapması, 
 • Hijyen kurallarına uygun olarak salon hazırlığı ve hijyenini sağlaması, 
 • Müşteriyi kurallara uygun karşılaması ve uğurlaması, 
 • Tekniğe uygun olarak saç ve saçlı deri analizi yapması, 
 • Kurallara uygun saçlı deriye masaj ve bakım uygulaması, 
 • Saçları tekniğe uygun yıkaması ve ayırması, 
 • Saçlara çeşitli tekniklerle fön uygulaması, 
 • Değişik yöntem ve tekniklerle kadın saçına geçici şekil vermesi, 
 • Değişik yöntem ve tekniklerle saçlara kalıcı şekil vermesi, 
 • Saç bakım kozmetiklerini tedarik etmesi,
 • Uygun teknikleri kullanarak saç eklemesi,
 • Değişik yöntem ve tekniklerle özel saç şekillendirmesi amaçlanmaktadır.
Kursun Programı:
 • Kişisel Hijyen
 • Salon Hazırlığı Ve Hijyeni
 • Müşteri Karşılama Ve Uğurlama
 • Saç Ve Saçlı Deri Analizi
 • Saçlı Deriye Masaj Ve Bakım
 • Saçları Yıkama Ve Ayırma
 • Fön
 • Kadın Saçına Geçici Şekil Verme
 • Saçları Kalıcı Şekillendirme
 • Saç Bakım Kozmetikleri
 • Saç Ekleme
 • Özel Saç Şekillendirme

İstihdam alanları: Bu programı başarıyla tamamlayanlar, kuaför salonlarında, güzellik salonları ve merkezlerinde çalışabilirler.


Eğitim Süresi: 357 saat
Katılabilecek Kursiyer Sayısı: 12 den fazla
Belge: Kursu başarı ile tamamlayanlara, Kurs Bitirme Belgesi düzenlenir. Kursu tamamlamadan ayrılanlar ile bütün modülleri başaramayanlara başardıkları modülleri gösteren not döküm çizelgesi verilir.
Kurs Katılım Şartları:
 • İlkokul mezunu olmak
 • 16 yaşını tamamlamış olmak.
 • Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek yeterliliğe (fiziksel, psiko-motor) sahip olmak.
Kurs ve Uygulama Yeri: Kurs Merkezleri
 

TEMEL MAKYAJ

Kursun amacı: 
Temel Makyaj kurs programını tamamlayan bireyin,

 • Temel çizim ve renklendirme teknikleri ile yüzey düzenlemeleri yapması,
 • Yüz ve saç şekilleri çizerek düzeltme tekniklerini uygulaması,
 • Kişisel hijyenini sağlayarak iş öncesi hazırlıklarını yapması,
 • Tekniğe uygun olarak dekolte ve yüze masaj uygulaması,
 • Kaş ve kirpikleri hijyen kurallarına ve tekniğine uygun şekillendirmesi,
 • Makyaj kozmetiklerini ihtiyaç, kalite ve ekonomiklik ilkelerine uygun olarak tedarik etmesi,
 • Temel makyaj ilkelerini açıklaması,
 • Makyaj uygulama tekniklerine uygun olarak standart makyaj yapması amaçlanmaktadır.
Kursun Programı:
 • Temel Çizim Ve Renklendirme
 • Yüz Ve Saç Şekilleri
 • Kişisel Hijyen
 • Dekolte Ve Yüz Masajı
 • Kaş Ve Kirpik Şekillendirme
 • Makyaj Kozmetikleri
 • Temel Makyaj İlkeleri
 • Standart Makyaj

İstihdam alanları: Yukarıda sözü edilen konularda gerekli yeterlilikleri edinebilen kursiyerler, Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Alanında Hizmet veren işletmelerde istihdam edilirler.


Eğitim Süresi:176 saat
Katılabilecek Kursiyer Sayısı: 12 den fazla
Belge: Kursu başarı ile tamamlayanlara, Kurs Bitirme Belgesi düzenlenir. Kursu tamamlamadan ayrılanlar ile bütün modülleri başaramayanlara başardıkları modülleri gösteren not döküm çizelgesi verilir.
Kurs Katılım Şartları:
 • İlkokul mezunu olmak.
 • 16 yaşını tamamlamış olmak.
 • Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek yeterliliğe (fiziksel, psiko-motor) sahip olmak.
Kurs ve Uygulama Yeri: Kurs Merkezleri