ULAŞTIRMA-KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ

OKUL TAŞITLARI REHBER PERSONEL EĞİTİMİ

Kursun amacı: İş sağlığı ve güvenliği kurallarını uygulaması, Trafik sisteminin unsurlarına ve güvenliğine dair gerekli önlemleri alması, Öğrencilere karşı olumlu tutum ve davranış geliştirerek, sağlıklı ve etkili iletişim kurması, Taşıma hizmetlerini düzenli ve güvenli hale getirmeye yönelik tedbirleri alması amaçlanmaktadır.
Kurs Programı:

  • Çalışanların İş Sağlığı Güvenliği
  • Trafik Sistemi ve Trafik Güvenliği
  • İletişim
  • Yolcu İndirme ve Bindirme Kuralları
İstihdam alanları: Yukarıda sözü edilen konularda gerekli yeterlilikleri edinebilen kursiyerler, okul servislerinde görev alabileceklerdir.
Eğitim Süresi: 30 saat
Katılabilecek kursiyer sayısı:12 den fazla
Belge: Kursu başarı ile tamamlayanlara, Kurs Bitirme Belgesi düzenlenir.
Kurs Katılım Şartları: Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlilikleri yerine getirebilmeleri için gerekli olan bedensel ve fiziksel özelliklere sahip, 22 yaşını tamamlamış, en az lise mezunu, 25.10.2017 tarihli ve 30221 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan, Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinde belirlenen diğer şartları taşıyanlar bu kurslara katılabilirler.
Kurs ve Uygulama Yeri: Kurs Merkezleri, Tüm İlçeler