İNŞAAT TEKNOLOJİSİ

BETONCU

Kursun Amacı: Katılımcıların temel düzeyde betonu oluşturan malzemelerin ve betonun özelliklerini öğrenmeleri ve uygulama safhasında karşılaşabilecekleri sorun ile özel durumları anlayıp uygun tekniği kullanabilmeleri amaçlanmaktadır.Katılımcılar bu kurs kapsamında hem taze hem de sertleşmiş beton davranışını anlayabilecek; beton dökümü öncesi, sırası ve sonrasında uygulanması gereken noktaları öğrenecek; betonun veya betonarme elemanların hasar görme sebeplerine dair temel düzeyde bilgi sahibi olabileceklerdir. Kurs süresi boyunca anlatılan teorik bilgiler; laboratuvar uygulamaları, fotoğraflar ve videolar ile desteklenecektir.
Kursun Programı:
 • Şantiye sahasında genel anlamda işçi sağlığı ve iş güvenliği
 • Portland çimentosunun üretimi
 • Portland çimentosunun fiziksel, kimyasal ve mekanik özellikleri
 • Çimento tipleri ve özellikleri
 • Çimentonun depolanması
 • Beton agregalarının sınıflandırılması ve özellikleri
 • Beton agregalarının nem durumu
 • Agregada bulunabilecek zararlı maddeler
 • Betonda mineral katkılar
 • Betonda kimyasal katkılar
 • Betonun taşınması ve pompalanması
 • Betonun yerleştirilmesi ve sıkıştırılması
 • Taze betonda segregasyon ve terleme
 • Taze betonun işlenebilirliği
 • Soğuk havada beton dökümü
 • Sıcak havada beton dökümü
 • Diğer yapı malzemelerinin kullanımına dair bilgiler
 • Sertleşmiş betonda durabilite hasarları
 • Şantiye sahasında betonun bakımı ve kürü
 • Örnek beton dökümleri ve numune alınması uygulamaları
 • Betondan karot alma uygulaması
 • Beton basınç, çekme ve eğilme dayanımı deneyi uygulaması
 • Beton dökümünden önce yapılacak hazırlıklar
 • Paspayının özellikleri ve önemi
 • Beton santrali irsaliyesi
 • Betonarme elemanlarda rastlanan hasar türleri
İstihdam alanları: Yukarıda sözü edilen konularda gerekli yeterlilikleri edinebilen kursiyerler saha uygulamalarında temel düzeyde beton üretimi, taşınması ve uygulanması safhalarında gerek şantiye gerekse de beton santrallerinde istihdam edilebilirler.
Eğitim Süresi: 104 saat
Katılabilecek kursiyer sayısı: 12 ile 16 kursiyer.
Belge: Yapılan değerlendirmelerde yeterli görülen başarıyı ve aranan oranda devam koşulunu sağlayabilen kursiyerlere Ege Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (EGESEM) tarafından onaylanan sertifika verilir. 
Kurs Katılım Şartları: Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlilikleri yerine getirebilmeleri için gerekli olan bedensel ve fiziksel özelliklere sahip, ilk, orta, lise, meslek Lisesi ve üniversite mezunları, üniversite öğrencileri bu kurslara katılabilirler.
Kurs ve Uygulama Yeri: Ege Meslek Yüksekokulu  Ege Üniversitesi Kampusu   Bornova/İZMİR