GRAFİK TASARIM VE REKLAMCILIK

AÇIK HAVA REKLAMCILIĞI

Kursun amacı: Corel Draw, Açık hava reklamcılığında kullanılan ve en çok tercih edilen grafik tasarım programları arasında ilk sıradadır. Masaüstü yayıncılıkta, vektör tabanlı grafik tasarım programları arasında hem içerik hem hem de uygulama alanlarının çok geniş olması sebebiyle çok yaygın olarak kullanılmaktadir. Corel Draw, Corel firmasının ürünüdür. Vektörel tabanlı çizimler yapabilmesinin yanında, imajlar üzerinde yapabildiği düzenlemeler, Corel Draw’in kendi basına çoğu projenin üstesinden gelmesini sağlamaktadır.
Kursun Programı:
 • Yeni bir çalışma sayfası açma
 • Vektör ve bitmap resim arasındaki farklar
 • Nesnelerin özelliklerine göre değişen özellikler çubuğu
 • CorelDraw kullanırken durum çubuğundan yararlanma
 • Renk paletlerinin kullanımı
 • Mevcut çalışma sayfasını kaydetme
 • Araçların Kullanımı
 • Pick tool aracını kullanarak seçme işlemlerini yapabilme
 • Hand tool aracını kullanarak sayfada gezinebilme
 • Zoom tool aracını kullanarak yakınlaşabilme ve uzaklaşabilme
 • Verilen özellik ve ölçülerde bir katalog şablonu hazırlama
 • Vektörel Çizim Teknikleri
 • Nesneleri kopyalama
 • Nesneleri öteleme
 • Nesneleri boyutlandırma
 • Nesneleri döndürme ve eğme
 • Nesneleri yatay ve dikey olarak yansıtma
 • Nesneleri sembol olarak tanımlama
 • Rectangular tool ile dikdörtgen ve kare çizme
 • Ellips tool ile daire, pay ve yay şekilleri çizme
 • Önceden çizilmiş resimlerin öğretilen yöntemlerle tekrar öğrenciler tarafından çizilmesi.
 • Smart Drawing tool ile serbest çizimler yapma
 • Graph Paper tool ile verilen satır ve sütun değerlerine göre tablo çizme
 • Polygon tool ile Polygon ve yıldız çizme
 • Shape tool ile nesnelerin nokta yapılarını değiştirebilme
 • Perfect Shapes ile hazır şekilleri tanıma ve kullanma
 • Outline tool ile nesnelere dış çizgi verme
 • Örnek çizimi yapılan nesneleri farklı nesnelerle tekrardan oluşturma
 • Nesneleri Düzenleme
 • Arrange order yöntem ile nesnelerin sıralanması
 • Lock Object yöntemi ile nesnelerin kilitlenmesi
 • Group ve ungroup yöntemiyle nesnelerin gruplanması, ayrılması
 • Align Distrubute yöntemi ile nesnelerin hizalanması
 • Power clip yöntemi ile nesnelerin başka bir nesneye yerleştirilmesi
 • Convert to path yöntemi ile nesnelerin çizime dönüştürülmesi
 • Öğrenilen araç ve nesne özelliklerini kullanarak yılbaşı kartı yapımı
 • Öğrenilen araç ve nesne özelliklerini kullanarak trafik işaretleri yapımı
 • Vaktörel Çizim Teknikleri - Logo Çalışması
 • Fit Text to path özelliğini kullanma
 • Import edilen metinleri istenen şekillerin içersine ekleyebilme
 • Paragraf metinlerin kontrolünü sağlama
 • Kurumsal Kimlik Çalışması Logo, Kartvizit, Antetli Kağıt, Cd Cover çizimi
 • Eye dropper ile renk alma ve renk verme Fill tool aracını kullanarak renk verme
 • Blend aracını kullanarak harmanlama efekti verme
 • Contour aracını kullanarak nesnelere dış çizgi efekti verme
 • Distortion aracını kullanarak nesnelere büzme efekti verme
 • Drop shadow ile nesnelere gölge, extrude ile nesnelere derinlik verme
 • Transparency aracı ile nesnelere transparanlık efekti verme
 • Envelope aracı ile nesnelere çarpıtma efekti verme
 • T-shirt Baskı ve Ambalaj Çizimi Çalışması
 • Import edilen resmin Corel PhotoPaint ile siyah beyaz forma dönüştürme
 • Shape aracı ile hazır şekillerin çizim özelliklerini değiştirme
 • Power clip ile bir nesneyi diğer bir nesne içersine yerleştirme
 • Nesneleri hizalama ve kılavuz çizgilerini kullanma
 • Yazıları kolaylıkla eğme ve bükme
 • Seçili nesneleri birleştirme, kırpma işlemlerini yapma
 • İstenilen nesneleri kilitleme, kilidi bozma
 • İstenilen nesneleri gruplama ve grubu bozma
 • Bilboard Çalışması
 • Mevcut ölçüleri kolaylıkla belirleme
 •  Vektörel çizim teknikleri
 •  Renk ve kompozisyon özellikleri
 •  Konsept oluşturmak kurumsal kimlik uygulamaları
 •  Desen tasarımı ve sektörel uygulamalar
 •  Davetiye hazırlamak
 • Takvim, antetli kağıt ve broşür çalışmaları
 •  Açık hava reklamcılığı
 • İndoor-Outdoor Reklam Tasarımı
 • Ambalaj Tasarımı(Etiker,Poset,sticker)
İstihdam Alanları: Grafiker, Açık hava tasarımcısı, Desinatör, Dizgici, Renk Ayırımcısı gibi değişik pozisyonlarla başlanarak Art Direktörlüğe kadar uzanan başarılı bir kariyer elde edilir. 
Eğitim Süresi: 104 saat
Katılabilecek kursiyer sayısı: 12 ile 16 kursiyer.
Belge: Yapılan değerlendirmelerde yeterli görülen başarıyı ve aranan oranda devam koşulunu sağlayabilen kursiyerlere Ege Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (EGESEM) tarafından onaylanan sertifika verilir.
Kurs Katılım Şartları: Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlilikleri yerine getirebilmelerine engel teşkil eden bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olunmalıdır. Kursiyerlerin bilgisayar işletmenlik bilgisine sahip olmaları yeterlidir.
Kurs ve Uygulama Yeri: Ege Üniversitesi - Ege Meslek Yüksekokulu Grafik Programı Laboratuarları              Bornova Kampusu/İZMİR

GRAFİK TASARIM

Kursun amacı: Grafik Tasarımın hem günlük hayatımızda hem de iş hayatımızda, yaygın olarak kullanılmaya başlamasıyla, tasarım alanında farklılaşmak için sadece teknik bilgi değil, bu teknik bilgilerin nasıl uygulanacağına dair de vizyon sahibi olmak gerekiyor. Bu doğrultuda planlanan Temel Grafik Tasarım Eğitimi ve İllustratör kursu, katılımcıların temel prensipler ile birlikte görsel çözümler üretmelerine olanak vermektedir. Grafik tasarım kursuna katılan öğrenciler aşağıdaki tasarım tekniklerini öğrenecek ve grafiker olarak ilgili sektörlerde iş  bulabileceklerdir.                               
Kursun Programı :
 • Masaüstü yayıncılıkta temel kavramlar.
 • Temel tasarım ilkeleri
 • Temel tasarım öğeleri
 • Renk ve renk bilgisi
 İllustrator'a Giriş
 • Yeni belge oluşturma
 • CMYK - RGB
 • DPI (72, 150, 300 )
 • Pixel ve Vector Farkları
 • Bleed (Kesim Payı) Önemi
 • Web, Print, Devices, Artboard Ölçü Seçenekleri
 • Temel Kısayollar 
 • CMD +, CMD -, CMD 0, CMD 1, F, CMD Z, CMD R
 • Space (Hand Tool), Zoom Tool, Kılavuz Çizgileri
 • Temel Objeleri Kullanmak 
 • Ucu Açık Geometrik Şekiller
 • Ucu Kapalı Geometrik Şekiller
 • Bounding Box, Free Transform
 • Gruplamak, Gizlemek, Kilitlemek, Kopyalamak
 • Object Arrange
 • Object Transform, Align, Pathfinder Paneli
 • Stroke Paneli
 • Object Path-> Outline Stroke, Offset Path
 • Pen Aracı ve Detayları
 • Tipografi 
 • Yazı Aracı, Type-Paragraph Paneli, Type Menüsü
 • Renkler 
 • Swatches, Color, Gradient, Stroke
 • Resimler ile Çalışmak
 • Maskelemek, Image Trace, Transparency, Blending Mode
 Adobe Photoshop Programına Giriş
 • Genel Bilgilerin Anlatılması (DPI, Çözünürlük, Piksel ve Vektör Farkı)
 • Yeni Doküman Oluşturma
 • Arayüz Bileşenleri ( Araç Kutusu, Paneller ve Arayüz Ayarları)
Araçlar
 • Temel Seçim Araçları (Rectangler Marque Tool, Ellipse Marque Tool, Lasso Tool, Magic Wand, Ouick Selection)
 • Pen Tool ve Dekupe İşlemi
 • Temel Boyama Araçları (Brush Tool, Pencil Tool, Color Replacement Tool)
 • Temel Rötuş Araçları (Clone Stamp Tool, Healing Brush Tool, Patch Tool)
 • Yazı Araçları
 • Vektörel Araçlar
Katmanlar
 • Layer (Katman) Yapısı ve Layer Panelinin Kullanımı
 • Temel Layer İşlemleri
 • Temel Maskeleme İşlemleri
 • Katman Stilleri ve Kullanımı
Seçim İşlemleri
 • Refine Edge Paneli ve Kullanımı
 • Quick Mask Kullanımı
 • Select (Seçimler Menüsü)
 • Seçimleri Kaydetme
Transform İşlemleri
 • Transform Paneli
 • Objeleri Ölçeklendirme
 • Objeleri Döndürme
 • Objeleri Deforme Etme (Warp, Distort, Scale)
Temel Fotoğraf Düzenleme
 • Adjustments Menüsü (Temel Araçlar)
 • Hue and Saturation
 • Brightness and Contrast
 • Vibrance Paneli
İstihdam alanları: Grafiker, Grafik Tasarımcı, Desinatör, Dizgici, Renk Ayırımcısı, Açıkhava Reklamcı gibi değişik pozisyonlarla başlanarak Art Direktörlüğe kadar uzanan başarılı bir kariyer elde edilir. 
Eğitim Süresi: 104 saat
Katılabilecek kursiyer sayısı: 12 ile 16 kursiyer.
Belge: Yapılan değerlendirmelerde yeterli görülen başarıyı ve aranan oranda devam koşulunu sağlayabilen kursiyerlere Ege Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (EGESEM) tarafından onaylanan sertifika verilir.
Kurs Katılım Şartları: Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlilikleri yerine getirebilmelerine engel teşkil eden bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olunmalıdır. Kursiyerlerin bilgisayar işletmenlik bilgisine sahip olmaları
Kurs ve Uygulama Yeri: Ege Üniversitesi - Ege Meslek Yüksekokulu Grafik Programı Laboratuarları 
Bornova Kampusu/İZMİR

3 BOYUTLU GRAFİK ANİMASYON-3DSMAX

Kursun amacı:Katılımcıların temel düzeyde mimari modelleme, reklamcılık, mobilya tasarım ve peyzaj vb uygulamaları yapabilmesi amaçlanmaktadır.
Kursun Programı :
 • Program tanıtımı ve ara yüz ayarları
 • Sahne kullanımı
 • Command panel kullanımı, koordinat sistemi obje taşıma döndürme uzatma
 • Standart primitives (obje tiplerinin tanıtımı) kopyalama komutu (clone) Extendetprimitves
 • Array kullanımı ve pivot kullanımı (1)
 • Pivot kullanımı (2), kinematik zincir oluşturma
 • Poligonlara giriş
 • Poligon modelleme (1)
 • Poligon modelleme (2)
 • Standart primitive objelerinin kullanımı
 • Poligonlar üzerinde segmentlerin kullanımı
 • Objelerin içine boşluk açma – Objelerin içine ekleme yapma
 • Poligon modelleme (3)
 • Snap araçlarının kullanımı
 • Clone kullanımı – Shapes kullanımı giriş
 • Shapes kullanımı (2)
 • Shapes kullanımı (3)
 • Shapes kullanımı (4)
 • Fotoğraf üzerinden modelleme (1)
 • Fotoğraf üzerinden modelleme (2)
 • Modelleme teknikleri (1)
 • Modelleme teknikleri (2)
 • Preferanceiçeriğinin açıklaması
 • Konfigürasyon ayarları
 • Modelleme teknikleri (3)
 • Modelleme teknikleri (4)
 • Mimari modelleme temel bilgilendirme (1)
 • Mimari modelleme temel bilgilendirme (2)
İstihdam alanları: Yukarıda sözü edilen konularda gerekli yeterlilikleri edinebilen kursiyerler temel düzeyde mimarlık ofislerinde çalışabilir, mobilya dekorasyon ve reklamcılık işlerini başarı ile gerçekleştirebilir. Bu kursu bitirenler yukarıda belirtilen alanlarda istihdam edilebilirler.
Eğitim Süresi: 104 Saat
Katılabilecek kursiyer sayısı:12 ile 16 kursiyer.
Belge: Yapılan değerlendirmelerde yeterli görülen başarıyı ve aranan oranda devam koşulunu sağlayabilen kursiyerlere Ege Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (EGESEM) tarafından onaylanan sertifika verilir.
Kurs Katılım Şartları: Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlilikleri yerine getirebilmeleri için gerekli olan bedensel ve fiziksel özelliklere sahip, ilk, orta, lise, meslek Lisesi ve üniversite mezunları, üniversite öğrencileri bu kurslara katılabilirler.
Kurs ve Uygulama Yeri: Ege Üniversitesi - Ege Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programı Laboratuarları        Bornova Kampüsü/İZMİR