YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ

AŞÇI ÇIRAĞI

Kursun amacı: Aşçı Çırağı kurs programını bitiren bireyin,  Besin öğelerini ve besin gruplarını dikkate alarak porsiyon miktarlarını tespit etmek  Ulusal ve uluslararası mevzuata göre toplu gıda üretimi yapılan yerlerde gıda, çalışma ortamı ve ekipmanlarının hijyenini sağlamak  Hijyen kurallarına ve işlem sırasına göre elde ve makinede bulaşık yıkamak ve bulaşık sonrası çöpleri atmak  Sebzeleri hijyen ve sanitasyon kurallarına uygun olarak pişirmeye hazırlamak  Uluslararası pişirme usullerine göre sebze garnitürlerini çeşitli tekniklerde pişirmek  İstenilen kıvam, renk, lezzet ve görünümde fond, lezzet verici karışımlar ve çorbaları reçeteye uygun hazırlamak  Reçeteye göre istenilen kıvam, renk, lezzet ve görünümde çeşitli teknikler ile yumurtaları pişirmek  Reçeteye göre istenilen kıvam, renk, lezzet ve görünümde kolay hamur işleri hazırlamak için gerekli bilgi ve beceriye sahip olması amaçlanmaktadır.
Eğitim Süresi: 178 saat

PASTACI ÇIRAĞI

Kursun amacı: Pastacı çırağı kurs programını bitiren bireyin,  İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili temel bilgiye sahip olması,  Kişisel bakımını yaparak çalışmaya hazır hale gelmesi  Kişisel hazırlığını yaparak işe hazır hale gelmesi,  Ulusal ve uluslararası mevzuata göre toplu gıda üretimi yapılan yerlerde gıda, çalışma ortamı ve ekipmanlarının hijyenini sağlaması,  Sanitasyon ve hijyen kurallarına uygun olarak bulaşıkları yıkama ve çöpleri ortamdan uzaklaştırması,  Karbonhidrat, protein ve yağ kaynaklarını seçerek yeterli ve dengeli şekilde menüde kullanması  Vitamin ve mineral kaynaklarını seçerek, suyu yeterli ve dengeli şekilde menüde kullanması,  Porsiyon miktarlarını tespit ederken besin gruplarını yeterli ve dengeli olarak menüde kullanması,  Basit tatlıları tekniğine uygun olarak hazırlaması amaçlanmaktadır.
İstihdam alanları: Bu programı başarıyla tamamlayanlar, konaklama ve ulaşım işletmelerinin yiyecek içecek ünitelerinde, kurum mutfaklarında, kafeterya ve restoranlarda, yemek fabrikalarında, ulaşım araçlarının yiyecek-içecek ünitelerinde vb. yerlerde çalışabilirler.
Eğitim Süresi: 124 saat

BARİSTA EĞİTİMİ

Kursun amacı: Profesyonel Barista eğitimi, kahve sektöründe çalışan veya bu sektörde kariyer yapmayı hedefleyen kişiler için tasarlandı. Bu eğitimle, değişik yöntemlerle üretilen kahveleri deneyimleyip her birinin sonuçlarını öğrenerek kahve çekirdekleri ve kavurmadan espresso bazlı uygulamalara, dükkan operasyonundan Türk kahvesine kadar barista mesleğine dair her detayı öğrenetilmesi amaçlanmaktadır.
Kurs Programı: Çekirdeklerin tanıtılması, demlenmesi ve nihayetinde içilmesine kadar kahvenin geldiği yolu gösterir. Bu kurs, bir çok farklı yöre kahvelerinin ( aroma, lezzet) tadımını da içerir. 
İstihdam alanları: Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler Barista -Dünya Kahvelerinin satışının yapıldığı işletmelerde çalışabilirler.
Eğitim Süresi: 120 saat

YAŞ PASTA YAPIMI

Kursun amacı: Yaş pasta yapımı kurs programını bitiren bireyin,  İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili temel bilgiye sahip olması,  Sağlık ve hijyen kurallarına uygun olarak kişisel bakımını yaparak çalışmaya hazır hale gelmesi, Kişisel hazırlığını yaparak hazır hale gelmesi, Yiyecek ve çalışma ortamı hijyenini sağlayabilme, ilkelere uyma, bu bilgileri günlük yaşamında ve iş ortamında kullanabilmesi, Sanitasyon ve hijyen kurallarına uygun olarak bulaşıkları yıkayabilme ve çöpleri ortamdan uzaklaştırabilmesi, Karbonhidrat, protein ve yağ kaynakları ile faydalarını sıralayabilmesi, Vitamin ve mineral çeşitleri ile içilecek suyun özelliklerini sıralayabilmesi, Besin öğelerini içeren besin kaynaklarını seçerek gruplandırabilme ve beslenme ilkelerine göre günlük menü listesi hazırlayabilmesi, Çırpılarak hazırlanan hamur işlerini tekniğine ve hijyen kurallarına uygun olarak hazırlayabilmesi, Tekniğine ve ürünün özelliğine uygun krema, sos ve şurup hazırlayabilmesi,  Jöle, şekerleme ve çikolataları çeşitlerine ve özelliklerine uygun olarak ürünlerde en etkili ve verimli şekilde kullanabilmesi,  Tekniğine uygun olarak yaş pastalar hazırlayabilmesi,  Dekoratif tekniklerle pasta süsleyebilmesi, Tekniğine uygun olarak pastalara çeşitli süslemeler yapabilmesi amaçlanmaktadır.
Kurs Programı:

 • ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
 • KİŞİSEL BAKIM
 • İŞE HAZIRLIK
 • HİJYEN VE SANİTASYON
 • BULAŞIK YIKAMA VE ÇÖP ATIMI
 • BESİN ÖĞELERİ
 • BESİN GRUPLARI
 • ÇIRPILARAK YAPILAN HAMURLAR
 • KREMA, SOS VE ŞURUPLAR
 • JÖLE, ŞEKERLEME VE ÇİKOLATALAR
 • YAŞ PASTALAR
 • DEKOARTİF TEKNİKLERLE PASTA SÜSLEME
 • SÜSLEME UYGULAMALARI
İstihdam alanları: Bu programı başarıyla tamamlayanlar, konaklama ve ulaşım işletmelerinin yiyecek içecek ünitelerinde, kurum mutfaklarında, kafeterya ve restoranlarda, yemek fabrikalarında, ulaşım araçlarının yiyecek-içecek ünitelerinde vb. yerlerde çalışabilirler.
Eğitim Süresi: 214 saat
Katılabilecek kursiyer sayısı: 12 den fazla
Belge: Kurs programını başarı ile tamamlayanlara, kurs bitirme belgesi verilir. Kursu tamamlamadan ayrılanlar ile bütün modülleri başaramayanlara başardıkları modülleri gösteren not döküm çizelgesi verilir.
Kurs Katılım Şartları: Okuryazar olmak,  16 yaşını tamamlamış olmak,  Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek yeterliliğe (fiziksel, psiko-motor) sahip olmak.  Bulaşıcı bir hastalığın taşıyıcısı (portör) olmamak
Kurs ve Uygulama Yeri: Kurs Merkezleri 

ÇİKOLATA YAPIMI

Kursun amacı: Çikolata Yapımı kurs programını bitiren bireyin, Mesleğin ait olduğu alandaki temel bilgi ve becerileri kazanabilecektir. Alanın gerektirdiği temel yeterliklere sahip olabilecektir. Mesleğin gerektirdiği işleri yapabilecektir. Mesleğin gerektirdiği özel mesleki yeterlikleri kazanabilecektir. Öğrenci/Kursiyer merkezli daha aktif ve kendi hızına göre öğrenme olanağı tanıyan kazanımlara sahip olabilecektir.
Çikolata Yapımı Kurs Programı:

 • KİŞİSEL BAKIM YAPMAK
 • İŞ İÇİN HAZIRLIK YAPMAK
 • HİJYEN VE SANİTASYON KURALLARINI UYGULAMAK
 • ÇİKOLATANIN TANIMI, İÇERİĞİ VE ÇEŞİTLERİNİ KAVRAMAK
 • BUTİK ÇİKOLATA ÜRETMEK
 • ÇİKOLATANIN MUHAFAZA VE AMBALAJLAMA YAPMAK
İstihdam alanları: Bu programı başarıyla tamamlayanlar, konaklama işletmelerinin çikolata ünitelerinde, pastanelerin çikolata yapım bölümlerinde vb. yerlerde çalışabilirler.
Eğitim Süres:80 saat
Katılabilecek kursiyer sayısı: 12 den fazla
Belge: Kurs programını başarı ile tamamlayanlara, kurs bitirme belgesi verilir. Kursu tamamlamadan ayrılanlar ile bütün modülleri başaramayanlara başardıkları modülleri gösteren not döküm çizelgesi verilir.
Kurs Katılım Şartları: Okuryazar olmak,  16 yaşını tamamlamış olmak,  Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek yeterliliğe (fiziksel, psiko-motor) sahip olmak.  Bulaşıcı bir hastalığın taşıyıcısı (portör) olmamak
Kurs ve Uygulama Yeri: Kurs Merkezleri

SERVİS KOMİSİ/GARSON

Kursun Amacı: Programın sonunda mesleğe yönelik olarak öğrenci/kursiyer;  Mesleğin ait olduğu alandaki temel bilgi ve becerileri kazanabilecektir.  Alanın gerektirdiği temel yeterliklere sahip olabilecektir.  Mesleğin gerektirdiği işleri yapabilecektir.
Servis Komisi/Garson Kurs Programı:

 • Sosyal Hayatta İletişim
 • İş Hayatında İletişim
 • Diksiyon 1
 • Diksiyon 2
 • Kişisel Gelişim
 • Girişimcilik
 • Çevre Koruma
 • Meslek Etiği
 • İş Organizasyonu
 • İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı
 • Araştırma Teknikleri
İstihdam alanları: Bu programı başarıyla tamamlayanlar, Konaklama işletmelerinin yiyecek içecek ünitelerinde, Kurum mutfaklarında,  Kafeterya, bar ve restoranlarda,  Yemek fabrikalarında,  Ulaşım araçlarının yiyecek içecek üretim ünitelerinde vb. yerlerde çalışabilirler.
Eğitim Süresi: 192 saat
Katılabilecek kursiyer sayısı: 12 den fazla
Belge: Kurs programını başarı ile tamamlayanlara, kurs bitirme belgesi verilir. Kursu tamamlamadan ayrılanlar ile bütün modülleri başaramayanlara başardıkları modülleri gösteren not döküm çizelgesi verilir.
Kurs Katılım Şartları: Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak,  Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak
Kurs ve Uygulama Yeri: Kurs Merkezleri

EV YEMEKLERİ HAZIRLAMA

Kursun amacı: Ev Yemekleri Hazırlama kurs programını bitiren bireyin, Kişisel bakımını yapması, Hijyen ve sanitasyon kurallarını uygulaması, Besinleri işleyerek saklama, çeşitli çorbalar pişirmesi, Et yemekleri pişirmesi, Yumurta ve yumurta ile hazırlanan yiyecekleri pişirmesi, Kuru baklagil yemekleri pişirmesi, Sebze yemekleri pişirmesi, Tahıl yemekleri pişirmesi amaçlanmaktadır.
Ev Yemekleri Hazırlama Kurs Programı:

 • KİŞİSEL BAKIM
 • SANİTASYON VE HİJYEN KURALLARINI
 • ÇEŞİTLİ ÇORBALAR
 • ET YEMEKLERİ
 • KURUBAKLAGİL YEMEKLERİ
 • SEBZE YEMEKLERİ
 • YUMURTA VE YUMURTA İLE HAZIRLANAN YİYECEKLER
İstihdam alanları: Bu programı başarıyla tamamlayanlar, konaklama ve ulaşım işletmelerinin yiyecek içecek ünitelerinde, kurum mutfaklarında, kafeterya ve restoranlarda, yemek fabrikalarında, ulaşım araçlarının yiyecek-içecek ünitelerinde vb. yerlerde çalışabilirler.
Eğitim Süresi:192 saat
Katılabilecek kursiyer sayısı: 12 den fazla
Belge: Kurs programını başarı ile tamamlayanlara, kurs bitirme belgesi verilir. Kursu tamamlamadan ayrılanlar ile bütün modülleri başaramayanlara başardıkları modülleri gösteren not döküm çizelgesi verilir.
Kurs Katılım Şartları: Okuryazar olmak,  16 yaşını tamamlamış olmak,  Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek yeterliliğe (fiziksel, psiko-motor) sahip olmak.  Bulaşıcı bir hastalığın taşıyıcısı (portör) olmamak
Kurs ve Uygulama Yeri: Kurs Merkezleri