BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLGİSAYAR KULLANIMI

Kursun Amacı: Bilgisayar İşletmenliği Kursunu tamamlayan bireyin; Bilgi Teknolojisinin temel kavramlarını açıklaması,  Bilgisayarın ilk açılış işlemlerini yapılandırması, Bilgisayar sistemine uygun işletim sistemini yüklemesi, Donanım birimi sürücülerini kurması, İşletim sistemi üzerinde temel işlemleri gerçekleştirmesi, Yardımcı yazılımları kurması, İnternet ve temel internet kavramlarını açıklaması, Web tarayıcı programını kullanması, E-postayı etkin kullanması,  E-posta adresini bir yönetim programı aracılığı ile takip etmesi, Bilgi ve siber güvenlik kavramlarını açıklaması, Bilgisayar ve erişim güvenliğini sağlaması, Karşılaşılabilecek tehditlere karşı korunması,  İnternet ve ağ güvenliğini sağlaması, Mobil cihazlarda güvenliği sağlaması,   Kişisel verilerin korunması ve mahremiyet kavramlarını açıklaması,  İstenilen biçim ve düzende metin belgesi oluşturması, Belgedeki metne istenilen biçim ve düzeni uygulaması, Belge içindeki metin diline uygun yazım denetimini yapması,  İstenilen satır/ sütun sayısınca tabloyu belgeye ekleyerek biçimlendirmesi,  İstenilen işe uygun nesneyi belgeye eklemesi,  İstenilen biçim ve düzende elektronik tablo oluşturması, İstenilen hesaplama işlemini gerekli hücreler üzerinde formülleri kullanarak yapması, Amaca uygun grafik türünü seçerek grafik oluşturması, İstenilen formatta belgenin çıktısını alması, İstenilen işe uygun, içerik ve görselliğin bütünlük sağladığı sunular hazırlaması, Görsel içeriği zengin dinamik sunular hazırlaması, Fotoğrafları kullanarak gösteri dosyası oluşturması amaçlanmaktadır.
Eğitim Süresi: 163 saat

WEB TASARIM

Kursun amacı: Web tasarımı kurs programını tamamlayan bireyin,  Web sitesi tasarım ilkelerine göre site taslağını oluşturması,  HTML kodları ile basit web işlemlerini yapması,  HTML kodları ile gelişmiş web işlemlerini yapması,  Stil şablonlarını (CSS) kullanması,  Web tasarım editöründe temel düzenlemeleri yapması,  Web tasarım editörü ile nesne işlemlerini yaparak, site yönetimini gerçekleştirmesi,  Temel veri tabanı işlemlerini yapması,  Web tasarım editörü ile veri tabanı işlemlerini gerçekleştirmesi, amaçlanmaktadır.
Eğitim Süresi: 264 saat

BİLGİSAYAR SİSTEM BAKIM ONARIM

Kursun amacı: Programın sonunda mesleğe yönelik olarak öğrenci/kursiyer;  Mesleğin ait olduğu alandaki temel bilgi ve becerileri kazanabilecektir.  Alanın gerektirdiği temel yeterliklere sahip olabilecektir.  Mesleğin gerektirdiği işleri yapabilecektir.  Mesleğin gerektirdiği özel mesleki yeterlikleri kazanabilecektir.  Öğrenci/Kursiyer merkezli daha aktif ve kendi hızına göre öğrenme olanağı tanıyan kazanımlara sahip olabilecektir.
Eğitim Süresi:144 saat

İLERİ EXCEL GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ

Kursun Amacı: İleri Excel Geliştirme ve Uyum Eğitimi kurs programını bitiren bireyin,  
Elektronik tablolama yazılımında fonksiyonları kullanması,  
Excel programında VBA kodu yazması amaçlanmaktadır.
 
Kursun Programı:
Excel İle Elektronik Tablolama
Excel İle Vba Programlama
 
İstihdam alanları: Firmaların bilgi işlem, muhasebe ve finansman, insan kaynakları, halkla ilişkiler vb. departmanlarında Excel programında ihtiyaca yönelik programlar geliştirebilirler.
 
Eğitim Süresi:56 saat
 
Katılabilecek Kursiyer Sayısı: 12 den fazla
 
Belge: Kursu başarı ile tamamlayanlara, Kurs Bitirme Belgesi düzenlenir. Kursu tamamlamadan ayrılanlar ile bütün modülleri başaramayanlara başardıkları modülleri gösteren not döküm çizelgesi verilir.
 
Kurs Katılım Şartları:
18 yaşını tamamlamış olmak ve sağlık durumu kurs programı uygulamalarını yapmaya elverişli olmak şartıyla aşağıdaki koşullardan herhangi birini karşılayanlar kurs programına katılabilirler. 
Meslek liselerinin veya dengi okulların ilgili bölümü mezunu olmak, 
MYO ve fakültelerin ilgili bölüm öğrencisi veya mezunu olmak, 
Okuryazar olup, işletmelerin ilgili bölümlerinde en az 6 ay çalışmış veya çalışıyor olmak
 
Kurs ve Uygulama Yeri: Kurs Merkezleri

ARDUİNO PROGRAMLAMA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ

Kursun amacı: 
Arduino Programlama Geliştirme ve Uyum Eğitimi kurs programını bitiren bireyin; 

 • ARDUNIO ile elektronik devre elemanlarını, katalog bilgilerine uygun olarak, elektronik devrelerde kullanması, 
 • ARDUINO programlama dilini kullanarak program geliştirmesi, 
 • ARDUINO Geliştirme Kartını kullanarak uygulama geliştirmesi amaçlanmaktadır.
Kursun Programı:
 • Mikroişlemci Yapıları
 • Arduıno İle Elektronik
 • Arduıno Yapısı Ve Programlama Dili
 • Arduıno Uygulamaları

İstihdam alanları: Bu eğitime katılanlar; microkontrolör programlama, PLC programlama yapan endüstriyel elektronik ve otomasyon sistemleri alanında hizmet veren firmalarda çalışabilirler.


Eğitim Süresi: 76 saat
Katılabilecek Kursiyer Sayısı: 12 den fazla.
Belge: Kursu başarı ile tamamlayanlara, Kurs Bitirme Belgesi düzenlenir. Kursu tamamlamadan ayrılanlar ile bütün modülleri başaramayanlara başardıkları modülleri gösteren not döküm çizelgesi verilir.
Kurs Katılım Şartları:
 • En az lise veya dengi bir okuldan mezun olmak
 • 18 yaşını tamamlamış olmak
 • İşletmelerin bilişim birimlerinde çalışmış/çalışıyor veya ilgili alanda eğitimine devam ediyor olmak
 • Sağlık durumu kurs programı uygulamalarını yapmaya elverişli olmak.
Kurs ve Uygulama Yeri: Halkapınar Kurs Merkezi
 
 

ANDROİD İLE MOBİL PROGRAMLAMA

Kursun amacı:Android ile Mobil Programlama kurs programını bitiren bireyin;  Java yazılımları geliştirmek için gerekli olan NETBEANS IDE’nin ve JDK’nın kurulumunu yapması, Java standartlarına göre temel komutları kullanması, Java ile sınıf, nesne, paket ve kalıtım yapılarını kullanması,Android ve uygulama geliştirme ortamı işlemlerini yapması, Eclipse kullanarak kullanıcı ara yüzü tasarlaması, Java ile intentleri kullanması, Android’de dosya işlemlerini yapması,  Android ile Sqlite veritabanı İşlemlerini yapması,Android ile internet, arka plan ve servis işlemlerini gerçekleştirmesi, Android ile harita ve konumlandırma işlemlerini yapması,  Android uygulamalarını yayınlaması amaçlanmaktadır.
ARDUİNO PROGRAMLAMA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ KURS PROGRAMI

 • JAVA İLE YAZILIM GELİŞTİRME
 • JAVA DİLİNİN KULLANIMI
 • JAVA İLE NESNEL PROGRAMLAMA
 • ANDROİD İLE UYGULAMA GELİŞTİRME ORTAMI
 • ECLİPSE İLE ARA YÜZ HAZIRLAMA
 • JAVA İLE İNTENTLER
 • ANDROİD’DE DOSYAYÖNETİMİ VE TERCİHLER
 • ANDROİD İLE SQLİTE VERİTABANI İŞLEMLERİ
 • ANDROİD İLE İNTERNET, ARKA PLAN VE SERVİS İŞLEMLERİ
 • ANDROİD İLE HARİTA VE  KONUMLANDIRMA SERVİSLERİ
 • ANDROİD UYGULAMALARINI YAYINLAMA
İstihdam alanları: Bu eğitime katılanlar; microkontrolör programlama, PLC programlama yapan endüstriyel elektronik ve otomasyon sistemleri alanında hizmet veren firmalarda çalışabilirler.
Eğitim Süresi: 192 saat
Katılabilecek kursiyer sayısı: 12 den fazla
Belge: Kurs programını başarı ile tamamlayanlara, kurs bitirme belgesi verilir. Kursu tamamlamadan ayrılanlar ile bütün modülleri başaramayanlara başardıkları modülleri gösteren not döküm çizelgesi verilir.
Kurs Katılım Şartları: En az orta okul mezun olmak. 16 yaşını tamamlamış olmak.  Sağlık durumu kurs programı uygulamalarını yapmaya elverişli olmak.
Kurs ve Uygulama Yeri: Kurs Merkezleri

BİLGİSAYAR İŞLETMENLİĞİ(Operatörlüğü)

Kursun Amacı:
Bilgisayar İşletmenliği (Operatörlüğü) Kursunu tamamlayan bireyin;

 • Bilgi Teknolojisinin temel kavramlarını açıklaması,
 • Bilgisayarın ilk açılış işlemlerini yapılandırması,
 • Bilgisayar sistemine uygun işletim sistemini yüklemesi,
 • Donanım birimi sürücülerini kurması,
 • İşletim sistemi üzerinde temel işlemleri gerçekleştirmesi,
 • Yardımcı yazılımları kurması,
 • İnternet ve temel internet kavramlarını açıklaması,
 • Web tarayıcı programını kullanması,
 • E-postayı etkin kullanması,
 • E-posta adresini bir yönetim programı aracılığı ile takip etmesi,
 • Bilgi ve siber güvenlik kavramlarını açıklaması,
 • Bilgisayar ve erişim güvenliğini sağlaması,
 • Karşılaşılabilecek tehditlere karşı korunması,
 • İnternet ve ağ güvenliğini sağlaması
 • Mobil cihazlarda güvenliği sağlaması,
 • Kişisel verilerin korunması ve mahremiyet kavramlarını açıklaması,
 • İstenilen biçim ve düzende metin belgesi oluşturması,
 • Belgedeki metne istenilen biçim ve düzeni uygulaması,
 • Belge içindeki metin diline uygun yazım denetimini yapması,
 • İstenilen satır/ sütun sayısınca tabloyu belgeye ekleyerek biçimlendirmesi,
 • İstenilen işe uygun nesneyi belgeye eklemesi,
 • İstenilen biçim ve düzende elektronik tablo oluşturması,
 • İstenilen hesaplama işlemini gerekli hücreler üzerinde formülleri kullanarak yapması,
 • Amaca uygun grafik türünü seçerek grafik oluşturması,
 • İstenilen formatta belgenin çıktısını alması,
 • İstenilen işe uygun, içerik ve görselliğin bütünlük sağladığı sunular hazırlaması,
 • Görsel içeriği zengin dinamik sunular hazırlaması,
 • Fotoğrafları kullanarak gösteri dosyası oluşturması amaçlanmaktadır.
Kursun Programı:
 • Bilgisayara Giriş
 • İnternet ve EPosta Yönetimi
 • Bilgi Güvenliği Bilinçlendirme Eğitimi
 • Kelime İşlemci
 • Elektronik Tablolama
 • Sunu Hazırlama
İstihdam alanları:
Eğitim Süresi: 163 saat.
Katılabilecek Kursiyer Sayısı: 12 den fazla
Belge: Kursu başarı ile tamamlayanlara, Kurs Bitirme Belgesi düzenlenir. Kursu tamamlamadan ayrılanlar ile bütün modülleri başaramayanlara başardıkları modülleri gösteren not döküm çizelgesi verilir.
Kurs Katılım Şartları:
 • En az ilkokul/ilköğretim okulu mezunu olmak.
 • 16 yaşını tamamlamış olmak.
Kurs ve Uygulama Yeri: Kurs Merkezleri
 
 

BLOK TABANLI ROBOTİK VE KODLAMA

Kursun Amacı:
Blok Tabanlı Robotik ve Kodlama kurs programını bitiren bireyin, 
Problem çözme ve algoritma ile ilgili temel bilgilere, eğitsel robotta mekanik, elektromekanik, elektronik bileşenler ile ilgili bilgi ve becerilere, blok tabanlı robot programlama yazılımlarını ve ortamlarını etkili bir şekilde kullanma, günlük hayatta karşılaşabileceği bir probleme çözüm üretme ile ilgili bilgi ve beceri sahibi olması amaçlanmaktadır. 
Programın uygulanmasında ağırlıklı olarak mesleki yeterlilik kazandırmaya yöntem ve teknikler uygulanmalıdır. Anlatım, soru-cevap grup çalışması, beyin fırtınası, tartışma, araştırma, problem çözme, gösterip yaptırma, uygulama yapma gibi öğretim yaklaşımlarından programa uygun olanlarından grupla/bireysel öğretim yöntem ve teknikleri uygulanmalıdır. 
Kurs Programı, Millî Eğitim Bakanlığında görevli uzman, alan öğretmenleri ve alan uzmanları ile iş birliği içinde hazırlanmıştır. 
Program, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumlarında veya diğer kurumlarca açılan ve eğitim-öğretime uygun ortamlarda uygulanır. 
Programın uygulanmasında gerektiğinde iş piyasasının eğitim olanaklarından faydalanılabilir. 
Blok Tabanlı Robotik ve Kodlama Kurs Programı’nın amaçları, içeriği ve kazanımları yoluyla kursa katılan bireylere aşağıdaki tabloda verilen değerlerin kazandırılması ve geliştirilmesi hedeflenmiştir.
 
Kursun Programı:
Problem Çözme Ve Algoritma
Eğitsel Robotta Bileşenler
Blok Tabanlı Robot Programlama Yazılımları Ve Ortamları
Robot Tasarımı Ve Program Geliştirme
 
Eğitim Süresi: 90 saat.

Katılabilecek Kursiyer Sayısı: 12 den fazla
 
Belge: Kursu başarı ile tamamlayanlara, Kurs Bitirme Belgesi düzenlenir. Kursu tamamlamadan ayrılanlar ile bütün modülleri başaramayanlara başardıkları modülleri gösteren not döküm çizelgesi verilir.
 
Kurs Katılım Şartları:
Okuryazar olmak,
16 yaşını tamamlamış olmak, 
Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek yeterliliğe (fiziksel, psiko-motor) sahip olmak.
 
Kurs ve Uygulama Yeri: Kurs Merkezleri

OFİS PROGRAMLARI KULLANIMI

Kursun Amacı:
 
Ofis Programları Kullanımı kursunu tamamlayan bireyin; 
İstenilen biçim ve düzende metin belgesi oluşturması, 
Belgedeki metne istenilen biçim ve düzeni uygulaması, 
Belge içindeki metin diline uygun yazım denetimini yapması, 
İstenilen satır/ sütun sayısınca tabloyu belgeye ekleyerek biçimlendirmesi, 
İstenilen işe uygun nesneyi belgeye eklemesi, 
İstenilen biçim ve düzende elektronik tablo oluşturması, 
İstenilen hesaplama işlemini gerekli hücreler üzerinde formülleri kullanarak yapması, 
Amaca uygun grafik türünü seçerek grafik oluşturması, 
İstenilen formatta belgenin çıktısını alması, 
İstenilen işe uygun, içerik ve görselliğin bütünlük sağladığı sunular hazırlaması, 
Görsel içeriği zengin dinamik sunular hazırlaması, 
Fotoğrafları kullanarak gösteri dosyası oluşturması amaçlanmaktadır.
 
Kursun Programı:
Kelime İşlemci
Elektronik Tablolama
Sunu Hazırlama
 
İstihdam alanları:
Eğitim Süresi: 72 saat.
 
Katılabilecek Kursiyer Sayısı: 12 den fazla
 
Belge: Kursu başarı ile tamamlayanlara, Kurs Bitirme Belgesi düzenlenir. Kursu tamamlamadan ayrılanlar ile bütün modülleri başaramayanlara başardıkları modülleri gösteren not döküm çizelgesi verilir.
 
Kurs Katılım Şartları:
Okur yazar olmak.
16 yaşını tamamlamış olmak.
 
Kurs ve Uygulama Yeri: Kurs Merkezleri

WEB UYGULAMALARI GELİŞTİRME

Kursun Amacı: Web uygulamaları geliştirme kurs programını tamamlayan bireyin, 
 
Proje ihtiyaçlarını belirleyerek web sitesi tasarım ilkelerine göre site taslağını oluşturması, 
Betik dili yardımı ile script oluşturma işlemlerini yapması, 
Etkileşimli web siteleri oluşturması, 
Etkileşimli web uygulamaları için formları kullanması, 
Etkileşimli web siteleri için veritabanı işlemlerini yapması amaçlanmaktadır.
 
Kursun Programı:
 
Tasarımın Temel İlkeleri
Betik Dili (Javascript)
Etkileşimli Web Uygulamaları İçin Temel İşlemler
Etkileşimli Web Uygulamalarında Web Formları
Etkileşimli Web Uygulamalarında Veri Tabanı İşlemleri
 
İstihdam alanları:
 
Eğitim Süresi: 180 saat.
 
Katılabilecek Kursiyer Sayısı: 12 den fazla
 
Belge: Kursu başarı ile tamamlayanlara, Kurs Bitirme Belgesi düzenlenir. Kursu tamamlamadan ayrılanlar ile bütün modülleri başaramayanlara başardıkları modülleri gösteren not döküm çizelgesi verilir.
 
Kurs Katılım Şartları:
Ortaokul mezunu olmak. 
16 yaşını tamamlamış olmak. 
Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek yeterliliğe (fiziksel, psiko-motor) sahip olmak.
 
Kurs ve Uygulama Yeri: Kurs Merkezleri