ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİSİ

MEKATRONİK

Kursun amacı: Katılımcıların temel düzeyde elektrikte iş güvenliği, elektrik devresini oluşturan bileşenler, elektriğin temel kanunlarından Ohm ve Kirchoff Kanunları ve elektrikte temel büyüklükler akım, gerilim, direnç, güç, güç katsayısı vb ölçülmesi ve ölçü aletlerinin deneysel olarak tanıtımı uygulamalı olarak gerçekleştirebilmesi amaçlanmaktadır. Temel düzeyde elektrik motorlarının yapısı ve çalışma prensipleri açıklanacaktır. Elektrik makinelerinin devreye bağlantısı, yol verilmesi, hız ve moment kontrol yöntemleri, dönüş yönünün değiştirilmesi gibi uygulamaların yanında elektromekanik kumanda sistemleri elemanlarını tanıyıp motorların bir noktadan ve uzaktan kumanda prensipleri, motorlara Yıldız/Üçgen yol verme ve dönüş yönü değiştirme, dinamik frenleme gibi uygulamaları anlayabilir ve gerçekleştirebilir hale gelmeleri amaçlanmaktadır.
Kursun Programı : 
 • Temel iş sağlığı ve güvenliğinin dünya ve ülkemizde gelişimi
 • 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun iş hayatına getirdiği yenikler ve risk analizi kavramı
 • Elektrikte iş sağlığı ve güvenliğinin alınmasında kullanılan gereçler ve çalışma prensipleri
 • Temel elektrik devresinin bileşenleri ve akım gerilim direnç kavramları ve ölçülmesi, Ohm Kanunu
 • Osilaskoplar ve ölmede kullanılması
 • Seri devreler ve Kirchoff Gerilimler Kanunu
 • Paralel devreler ve Kirchoff Akımlar Kanunu
 • Alternatif akımda omik, endüktif ve kapasitif alıcıların davranışı
 • Elektrik devrelerinin çözümlenme yöntemleri
 • Alternatif akımda kompanzasyon ve önemi
 • Döner bobinli ölçme mekanizmaları (Galvanometreler)
 • Galvanometrelerin ampermetre, voltmetre ve Ohmmetreye dönüştürülmesi prensipleri
 • AVOmetreler ve ölçmede kullanılması
 • Alternatif akımda ölçme alanının genişletilmesinde akım ve gerilim transformatörlerinin önemi
 • Alternatif akımda güç, güç katsayısı ve iş ölçme uygulamaları, Wattmetre, Cosfimetre ve Sayaçlar
 • Elektrik enerjisi üretiminde temel prensipler, elektrik santralleri ve üç fazlı alternatif akımın üretilmesi uygulaması
 • Elektrik makinelerine genel bakış ve sınıflandırılması (Doğru akım, alternatif akım makineleri ve transformatörler)
 • Doğru akım makinelerinin yapısı ve çalışma prensibi
 • Doğru akım şönt, seri ve kompunt motorlarının devreye bağlanması, yol verme, hız ve dönüş yönü kontrolü uygulamaları
 • Transformatörlerin bir fazlı ve üç fazlı olarak çalıştırılması, basit tasarım hesapları
 • Üç fazlı asenkron motorların döner alan teorisi, hızı ve dönüş yönünün değiştirilmesi yöntemleri
 • Senkron makinelerin yapısı alternatör ve senkron motor olarak kullanılması uygulaması
 • Yaygın kullanılan bir fazlı motorların çeşitleri devreye bağlanarak denenmesi uygulamaları
 • Üniversal motorların yapısı çalışması, kullanım alanları ve devreye bağlanması uygulaması
 • Elektromekanik kumanda sistemlerinde kullanılan devre elemanlarının tanıtılması ve çalışma prensipleri
 • Üç fazlı asenkron motorların bir yerden ve çok yerden çalıştırılıp durdurulması uygulaması
 • Üç fazlı asenkron motorlara kesik sürekli olarak çalıştırılması uygulaması
 • Üç fazlı asenkron motorların çift yönlü çalıştırılması uygulaması
 • Üç fazlı asenkron motorlara yıldız/üçgen yol verme uygulaması
 • Bir fazlı asenkron motorların tek yönlü çalıştırılması uygulaması
 • Bir fazlı asenkron motorların çift yönlü çalıştırılması uygulaması
 • Basit elektromekanik devre problemleri ve çözümlenmesi uygulamaları
İstihdam alanları: Yukarıda sözü edilen konularda gerekli yeterlilikleri edinebilen kursiyerler temel düzeyde elektrik devreleri tesis edebilir ve fabrika bakım işlerini başarı ile gerçekleştirebilir, bu alanlarda istihdam edilebilirler.
Eğitim Süresi: 104 saat
Katılabilecek kursiyer sayısı: 12 ile 16 kursiyer.
Belge: Yapılan değerlendirmelerde yeterli görülen başarıyı ve aranan oranda devam koşulunu sağlayabilen kursiyerlere Ege Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (EGESEM) tarafından onaylanan sertifika verilir.
Kurs Katılım Şartları: Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlilikleri yerine getirebilmeleri için gerekli olan bedensel ve fiziksel özelliklere sahip, ilk, orta, lise, meslek Lisesi ve üniversite mezunları, üniversite öğrencileri bu kurslara katılabilirler.
Kurs ve Uygulama Yeri: Ege Üniversitesi - Ege Meslek Yüksekokulu Elektrik Programı Laboratuarları             Bornova Kampüsü/İZMİR