HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ

HASTA YAŞLI REFAKATÇİSİ

Kursun amacı: Hasta ve Yaşlı Öz Bakımına Destek Olacakların Eğitimi kursunu bitiren bireyin;  Etik ile ilgili kavram ve ilkeleri benimsemesi,  Kişisel bakımın önemini kavraması,  Besin öğeleri ve gruplarını ayırt etmesi,  Beslenme kuralları ve değişik durumlarda beslenme özelliklerini açıklaması,  Vücut mekaniğini koruma ve doğru kullanması,  Yaşlı ve Hastalarda Fizikse Aktivite ve Egzersizin önemini kavraması, 2  Engelli bireylere sunulan hizmetleri açıklaması,  Akıl ve ruh sağlığını korumanın öneminin farkında olması,  İlkyardımın temel kavramlarını, amaçlarını ve temel uygulamalarını açıklaması,  Güvenli ilk yardım uygulaması için alınması gereken önlemleri ve önemini açıklaması, 1 Akılcı ilaç kullanımını açıklaması, 1 Akılcı ilaç kullanımının öneminin farkında olması, 1 Ev kazaları ve alınacak önlemler hakkında bilgi sahibi olması, 1 Ağır hastalık ve vefat durumlarında yapılması gerekenler hakkında bilgi sahibi olması, amaçlanmaktadır
İstihdam alanları: Bu alandaki meslek elemanları; kamu ve özel sektöre ait Huzurevleri, bakımevleri ile yaşlı dinlenme evleri, hastaneler, polikliniklerde istihdam imkanları bulunmaktadır. Ayrıca, yaşlı, hasta ve engellilerin evlerde bakımı giderek yaygınlaşmaktadır. Bu nedenle evlerde bakım hizmetlerinde de çalışabilirler. Kişisel bilgi ve beceriye bağlı olarak işsiz kalma riski yoktur. Özellikle kurumlarda belgeli eleman çalıştırma zorunluluğu olduğu için bu eğitimli bakım elemanları kurumlar tarafından tercih edilmektedirler. Kurumlarda çalışırken asgari ücret ve sigorta ile çalışmakta evde bakımda ise istedikleri ücreti talep edebilmektedirler
Eğitim Süresi: 160 saat