TEMİZLİK HİZMETLERİ

EV VE KURUM TEMİZLİĞİ

Kursun amacı: Katılımcıların temel düzeyde; İş sağlığı ve güvenliği kurallarını uygulaması, Ev ve kurum hizmetlerini yürütmeyle ilgili yapılan çalışmaları açıklaması, Hijyen ve sanitasyon kurallarını uygulaması, Kişisel hijyenini sağlayarak iş öncesi hazırlıklarını yapması, Temizlik araç gereçlerini, temizlik yapılacak yüzey ve araç gerecin özelliğine göre kullanması,  Temizlik planına göre konut alanını temizlemesi, Leke çıkarma işlemlerini yapması, Genel alan temizliği yapması, Ev ve kurumlarda periyodik temizlik yapması, Oda temizlik işlemlerini yapması,  Banyo temizlik işlemlerini yapması, Tefrişat temizlik işlemlerini yapması, Katı atıkların toplanıp yok edilmesi ile ilgili işlemleri yapması amaçlanmaktadır.
Ev ve Kurum Temizliği Kurs Programı: 

 • İş Sağlığı Güvenliği
 • Ev ve Kurum Hizmetleri
 • Hijyen-Sanitasyon
 • Kişisel Hijyen
 • Temizlik Araç Gereçleri
 • Konut Temizliği
 • Leke Çıkarma
 • Genel Alan Temizlik İşlemleri
 • Periyodik Temizlik
 • Oda Temizlik İşlemleri
 • Banyo Temizlik İşlemleri
 • Tefrişat Temizliği
 • Katı Atıklar

İstihdam alanları: Yukarıda sözü edilen konularda gerekli yeterlilikleri edinebilen kursiyerler, otel, pansiyon vb. turizm işletmeleri ve her türlü işletmenin temizlik departmanlarında, konut temizliğinde vb. çalışabilirler.
Eğitim Süresi: 233 saat
Katılabilecek kursiyer sayısı:12 den fazla
Belge: Kursu başarı ile tamamlayanlara, Kurs Bitirme Belgesi düzenlenir.
Kurs Katılım Şartları: .İlkokul mezunu olmak. 13 yaşını tamamlamış olmak. Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek yeterliliğe (fiziksel, psiko-motor) sahip olmak.
Kurs ve Uygulama Yeri: Kurs Merkezleri, Tüm İlçeler