ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİM ALANI

0-72 AY ÇOCUK GELİŞİMİ KURS PROGRAMI

Kursun Amacı: 
Kurs bitiminde kursiyere; 
Gelişim dönemleri ve gelişime etki eden faktörler, 
0-72 ay çocuklarının fiziksel gelişim özellikleri hakkında edindikleri bilgiler doğrultusunda uygun etkinlikler hazırlama, 
0-72 ay çocuklarının motor gelişim özellikleri hakkında edindikleri bilgiler doğrultusunda uygun etkinlikler hazırlama, 
0-72 ay çocuklarının bilişsel gelişim özellikleri hakkında edindikleri bilgiler doğrultusunda uygun etkinlikler hazırlama, 
0-72 ay çocuklarının dil gelişim özellikleri hakkında edindikleri bilgiler doğrultusunda uygun etkinlikler hazırlama, 
0-72 ay çocuklarının sosyal-duygusal gelişim özellikleri hakkında edindikleri bilgiler doğrultusunda uygun etkinlikler hazırlama, 
0-72 ay çocuklarının cinsel ve ahlak gelişim özellikleri hakkında edindikleri bilgiler doğrultusunda uygun etkinlikler hazırlamaya ilişkin bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
 
Kursun Programı:
Çocuk Gelişimine Giriş
0-72 Ay Fiziksel Gelişim
0-72 Ay Motor Gelişim
0-72 Ay Bilişsel Gelişim
0-72 Ay Dil Gelişimi
0-72 Ay Sosyal ve Duygusal Gelişim
0-72 Ay Cinsel ve Ahlak Gelişim
 
İstihdam alanları:
 
Eğitim Süresi: 180 saat.
 
Katılabilecek Kursiyer Sayısı: 12 den fazla
 
Belge: Kursu başarı ile tamamlayanlara, Kurs Bitirme Belgesi düzenlenir. Kursu tamamlamadan ayrılanlar ile bütün modülleri başaramayanlara başardıkları modülleri gösteren not döküm çizelgesi verilir.
 
Kurs Katılım Şartları:
Okur yazar olmak
16 yaşını tamamlamış olmak
Kurs ve Uygulama Yeri: Kurs Merkezleri

ÇOCUKTA TEMEL İHTİYAÇLAR KURS PROGRAMI

Kursun Amacı: 
 
Çocuklarda Temel İhtiyaçlar kursunu tamamlayan bireyin; 
Uygun ortam ve koşullar sağlandığında; gelişim ilkeleri ve bireysel farklılıkları dikkate alarak gelişimle ilgili temel kavramları açıklaması, gelişim ilke ve dönemlerini takip edebilmesi, 
Yaş ve gelişim özelliklerini dikkate alarak çocukların gelişim alanlarını izah etmesi, 
Çocukların; yaş ve gelişim özelliklerini dikkate alarak fiziksel, sosyal, psikolojik olarak temel ihtiyaçlarının karşılanmasına destek olması, 
Yaş gruplarına göre çocuk beslenmesi ilkelerini ve beslenme alışkanlığı kazandırma yöntem ve tekniklerini sıralaması, 
Bebek ve çocuklarda kişisel bakım özelliklerini tanımlaması, 
Çocuklarda sık görülen hastalıkların neler olduğunu, bu hastalıkların sebeplerini ve belirtilerini sıralaması amaçlanmaktadır.
 
Kursun Programı:
Gelişim İlkeleri ve Gelişim Dönemler
Gelişim Alanları
Çocukların Temel İhtiyaçları I
Çocukların Temel İhtiyaçları II
 
İstihdam alanları:
 
Eğitim Süresi: 80 saat.
 
Katılabilecek Kursiyer Sayısı: 12 den fazla
 
Belge: Kursu başarı ile tamamlayanlara, Kurs Bitirme Belgesi düzenlenir. Kursu tamamlamadan ayrılanlar ile bütün modülleri başaramayanlara başardıkları modülleri gösteren not döküm çizelgesi verilir.
 
Kurs Katılım Şartları:
Okuryazar olmak
16 yaşını tamamlamış olmak
 
Kurs ve Uygulama Yeri: Kurs Merkezleri