BAHÇECİLİK

MANTAR YETİŞTİRİCİLİĞİ

Kursun amacı: Katılımcıların temel düzeyde; Bölgesinde yetiştirebileceği mantar türlerini seçmesi ve yetiştiricilik için uygun koşulları oluşturması,  İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tekniğine uygun bir şekilde mantar üretimini gerçekleştirmesi, Amaçlanmaktadır
KURS PROGRAMI:

 • Çalışanların İş Sağlığı Güvenliği
 • Mantar Üretim Ortamları
 • Mantar Üretimi
İstihdam alanları: Yukarıda sözü edilen konularda gerekli yeterlilikleri edinebilen kursiyerler, Mantar yetiştirilen tarla ve seralarda, Tıbbi ve aromatik bitkilerle ilgili hasat, harman, kurutma, standardizasyon, muhafaza ve işlenmesi alanlarında çalışabilirler.
Eğitim Süresi: 180 saat
Katılabilecek kursiyer sayısı:12 den fazla
Belge: Kursu başarı ile tamamlayanlara, Kurs Bitirme Belgesi düzenlenir.
Kurs Katılım Şartları: Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlilikleri yerine getirebilmeleri için gerekli olan bedensel ve fiziksel özelliklere sahip, 18 yaşını tamamlamış, ilk, orta, lise, meslek Lisesi ve üniversite mezunları, üniversite öğrencileri bu kurslara katılabilirler.
Kurs ve Uygulama Yeri: Kurs Merkezleri, Tüm İlçeler

TIBBİ VE AROMATİK BİTKİ YETİŞTİRİCİLİĞİ

Kursun amacı:
Katılımcıların temel düzeyde;
 • Çiçeğinden yararlanılan bitkilerin özelliklerini bilir, fide yetiştirir, toprak hazırlığı, fide dikimi, bakımı ve ürün özelliklerine göre depolama işlemlerini yapar,
 • Tohumundan ve meyvelerinden yararlanılan bitkilerin özelliklerini bilir, toprak hazırlığı, fide dikimi, bakımı ve ürün özelliklerine göre depolama işlemlerini yapar,
 • Yaprağından yararlanılan bitkilerin özelliklerini bilir, fide yetiştirir, toprak hazırlığı, fide dikimi, bakımı ve ürün özelliklerine göre depolama işlemlerini yapması amaçlanmaktadır.
 
Kursun Programı:
 • Çiçeğinden Yararlanılan Bitkiler
 • Tohumundan ve Meyvelerinden Yararlanılan Bitkiler
 • Yaprağından Yararlanılan Bitkiler
 
İstihdam alanları: Yukarıda sözü edilen konularda gerekli yeterlilikleri edinebilen kursiyerler, Tıbbi ve aromatik bitki yetiştirilen tarla ve seralarda, Tıbbi ve aromatik bitkilerle ilgili hasat, harman, kurutma, standardizasyon, muhafaza ve işlenmesi alanlarında çalışabilirler.


Eğitim Süresi: 72 saat


Katılabilecek kursiyer sayısı:12 den fazla


Belge: Kursu başarı ile tamamlayanlara, Kurs Bitirme Belgesi düzenlenir. Kursu tamamlamadan ayrılanlar ile bütün modülleri başaramayanlara başardıkları modülleri gösteren not döküm çizelgesi verilir.


Kurs Katılım Şartları: 
 • 16 yaşını tamamlamış,
 • İlk, orta, lise, meslek Lisesi ve üniversite mezunları, üniversite öğrencileri bu kurslara katılabilirler.
 • Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlilikleri yerine getirebilmeleri için gerekli olan bedensel ve fiziksel özelliklere sahip,
  
Kurs ve Uygulama Yeri: Bayraklı Kurs Merkezi, Halkapınar Kurs Merkezi.
 
 

TOPRAKSIZ TARIM

Kursun amacı:
 Katılımcıların temel düzeyde; yetiştirebileceği bitkilerin gelişimini besin solüsyonu yardımıyla toprak kullanmadan sağlaması, bitkilerin besin maddesi ve su gereksinimlerinin en uygun şartlarda ekonomik şekilde karşılanması, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tekniğine uygun bir şekilde ekolojik düzene katkıda sağlayarak topraksız tarım üretimini gerçekleştirmesi, amaçlanmaktadır
 
Kursun Programı:

 • Çalışanların İş Sağlığı Güvenliği
 • Bitki Fizyolojisi
 • Topraksız Bitki Yetiştirme Ortamları
 • Bitki Yetiştirme Ortamında Kullanılan Materyaller
 • Durgun Su Kültürü
 • Akan Su Kültürü
 • Katı Ortam Kültürü
 • Besin Solüsyonunun Hazırlanması ve Uygulanması
 • Bitki Gelişiminin Takibi
 • Yetişen Bitkinin Hasatı
 
İstihdam alanları: Yukarıda sözü edilen konularda gerekli yeterlilikleri edinebilen kursiyerler, Topraksız Tarım uygulamaları yapan seralarda, seraların kurulup gerekli ortamların hazırlanması, bitki solüsyonlarının hazırlanması ve uygulanması, bitki gelişiminin takibi ve yetişen bitkilerin hasatı alanlarında çalışabilirler.

Eğitim Süresi: 60 saat

Katılabilecek kursiyer sayısı:12 den fazla

Belge: Kursu başarı ile tamamlayanlara, Kurs Bitirme Belgesi düzenlenir. Kursu tamamlamadan ayrılanlar ile bütün modülleri başaramayanlara başardıkları modülleri gösteren not döküm çizelgesi verilir.

Kurs Katılım Şartları: 
 • 16 yaşını tamamlamış,
 • İlk, orta, lise, meslek Lisesi ve üniversite mezunları, üniversite öğrencileri bu kurslara katılabilirler.
 • Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlilikleri yerine getirebilmeleri için gerekli olan bedensel ve fiziksel özelliklere sahip,
 
Kurs ve Uygulama Yeri: Bayraklı Kurs Merkezi.