ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

PLC (PROGRAMLANABİLİR LOJİK KONTROL)

Kursun Amacı:
PLC ve Operatör Paneli Programlama Geliştirme ve Uyum Eğitimi kurs programını bitiren bireyin,

 • Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili temel bilgiye sahip olabilmesi,
 • PLC (Programmable Logic Controller/Programlanabilir Mantıksal Denetleyici) Özelliklerini bilmesi ve PLC ile Programlama yapabilmesi,
 • Operatör panelin özelliklerini bilmesi ve operatör panel ile programlama yapabilmesi,
 • Bireylerin bilinçli bir şekilde programlanabilir denetleyiciler ve insan makine ara yüzlerini tasarlayarak programlama yapabilmeleri, amaçlanmaktadır.
Kursun Programı:
 • Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği
 • Plc Programlama Ve Özellikleri
 • Operatör Panel Programlama Ve Özellikleri
İstihdam alanları:
Eğitim Süresi: 64 saat
Katılabilecek Kursiyer Sayısı: 12 den fazla
Belge: Kursu başarı ile tamamlayanlara, Kurs Bitirme Belgesi düzenlenir. Kursu tamamlamadan ayrılanlar ile bütün modülleri başaramayanlara başardıkları modülleri gösteren not döküm çizelgesi verilir.
Kurs Katılım Şartları:
 • Okuryazar olmak
 • 18 yaşını tamamlamış olmak ve sağlık durumu kurs programı uygulamalarını yapmaya elverişli olmak şartıyla aşağıdaki koşullardan herhangi birini karşılayanlar kurs programına katılabilirler.
 • Meslek liselerinin veya dengi okulların ilgili bölümü mezunu olmak,
 • MYO ve fakültelerin ilgili bölüm öğrencisi veya mezunu olmak,
Kurs ve Uygulama Yeri: Halkapınar Kurs Merkezi

ELEKTROPNÖMATİK SİSTEMLER GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ

Kursun amacı: Programın sonunda mesleğe yönelik olarak öğrenci/kursiyer; Mesleğin ait olduğu alandaki temel bilgi ve becerileri kazanabilecektir, Alanın gerektirdiği temel yeterliklere sahip olabilecektir, Mesleğin gerektirdiği işleri yapabilecektir, Mesleğin gerektirdiği özel mesleki yeterlikleri kazanabilecektir, Öğrenci/Kursiyer merkezli daha aktif ve kendi hızına göre öğrenme olanağı tanıyan kazanımlara sahip olabilecektir.
Elektropnömatik Sistemler Geliştirme Ve Uyum Eğitimi Kurs Programı:

 • Pnömatik Devreler Kurmak
 • Pnömatik Devre Elemanları seçmek
İstihdam alanları: Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler elektrik-elektronik sektöründe; endüstriyel fabrika ve atölyelerde, endüstriyel otomasyon kurulum, bakım ve onarımını yapan firmalarda vb yerlerde çalışabilirler.
Eğitim Süresi: 43 saat
Katılabilecek kursiyer sayısı:12 ile 16 kursiyer.
Belge: Kurs programını başarı ile tamamlayanlara, kurs bitirme belgesi verilir. Kursu tamamlamadan ayrılanlar ile bütün modülleri başaramayanlara başardıkları modülleri gösteren not döküm çizelgesi verilir.
Kurs Katılım Şartları: Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlilikleri yerine getirebilmeleri için gerekli olan bedensel ve fiziksel özelliklere sahip, 16 yaşını tamamlamış, ilk, orta, lise, meslek Lisesi ve üniversite mezunları, üniversite öğrencileri bu kurslara katılabilirler.
Kurs ve Uygulama Yeri: Bayraklı Kurs Merkezi

HİDROLİK-ELETROHİDROLİK

Kursun amacı: Programın sonunda mesleğe yönelik olarak öğrenci/kursiyer ;Mesleğin ait olduğu alandaki temel bilgi ve becerileri kazanabilecektir, Alanın gerektirdiği temel yeterliklere sahip olabilecektir, Mesleğin gerektirdiği işleri yapabilecektir, Mesleğin gerektirdiği özel mesleki yeterlikleri kazanabilecektir, Öğrenci/Kursiyer merkezli daha aktif ve kendi hızına göre öğrenme olanağı tanıyan kazanımlara sahip olabilecektir.
  Hidrolik-Elektrohidrolik Kurs Programı:

 • El ve güç aletlerini kullanmak Tasarım programı ekranının tanıtımı
 • Zayıf akım devreleri malzemelerini seçmek ve kurmak
 • Norm yazı ve çizim uygulamaları yapmak
 • Elektrik-elektronik devre şemalarını çizmek
 • Hidrolik sistemle devreleri kurmak
 • Elektrohidrolik sistem devreleri kurmak
 İstihdam alanları: Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler elektrik-elektronik sektöründe; endüstriyel fabrika ve atölyelerde, endüstriyel otomasyon kurulum, bakım ve onarımını yapan firmalarda vb. yerlerde çalışabilirler.
 Eğitim Süresi:168 saat
 Katılabilecek kursiyer sayısı:12 den fazla
 Belge: Kurs programını başarı ile tamamlayanlara, kurs bitirme belgesi verilir. Kursu tamamlamadan ayrılanlar ile bütün modülleri başaramayanlara başardıkları modülleri gösteren not döküm çizelgesi verilir.
 Kurs Katılım Şartları: Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlilikleri yerine getirebilmeleri için gerekli olan bedensel ve fiziksel özelliklere sahip, 16 yaşını tamamlamış,  ilk, orta, lise, meslek lisesi ve üniversite mezunları, üniversite öğrencileri bu kurslara katılabilirler.
 Kurs ve Uygulama Yeri: Bayraklı Kurs Merkezi

HİDROLİK-PNÖMATİK GELİŞTİRME UYUM EĞİTİMİ

Kursun amacı: Programın sonunda mesleğe yönelik olarak öğrenci/kursiyer;Mesleğin ait olduğu alandaki temel bilgi ve becerileri kazanabilecektir, Alanın gerektirdiği temel yeterliklere sahip olabilecektir, Mesleğin gerektirdiği işleri yapabilecektir, Mesleğin gerektirdiği özel mesleki yeterlikleri kazanabilecektir, Öğrenci/Kursiyer merkezli daha aktif ve kendi hızına göre öğrenme olanağı tanıyan kazanımlara sahip olabilecektir.
HİDROLİK-PNÖMATİK GELİŞTİRME UYUM EĞİTİMİ
 • Hidrolik Devreler Kurmak 
 • Pnömatik Devre Elemanları seçmek 
İstihdam alanları: Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler elektrik-elektronik sektöründe; endüstriyel fabrika ve atölyelerde, endüstriyel otomasyon kurulum, bakım ve onarımını yapan firmalarda vb yerlerde çalışabilirler.
Eğitim Süresi: 64 saat
Katılabilecek kursiyer sayısı:12 ile 16 kursiyer.
Belge: Kurs programını başarı ile tamamlayanlara, kurs bitirme belgesi verilir. Kursu tamamlamadan ayrılanlar ile bütün modülleri başaramayanlara başardıkları modülleri gösteren not döküm çizelgesi verilir.
Kurs Katılım Şartları: Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlilikleri yerine getirebilmeleri için gerekli olan bedensel ve fiziksel özelliklere sahip, 16 yaşını tamamlamış, ilk, orta, lise, meslek Lisesi ve üniversite mezunları, üniversite öğrencileri bu kurslara katılabilirler.
Kurs ve Uygulama Yeri: Bayraklı Kurs Merkezi

HİDROLİK-ELEKTROHİDROLİK & PNÖMATİK-ELEKTROPNÖMATİK

Kursun amacı: Programın sonunda mesleğe yönelik olarak öğrenci/kursiyer ;Mesleğin ait olduğu alandaki temel bilgi ve becerileri kazanabilecektir, Alanın gerektirdiği temel yeterliklere sahip olabilecektir, Mesleğin gerektirdiği işleri yapabilecektir, Mesleğin gerektirdiği özel mesleki yeterlikleri kazanabilecektir, Öğrenci/Kursiyer merkezli daha aktif ve kendi hızına göre öğrenme olanağı tanıyan kazanımlara sahip olabilecektir.
Hidrolik-Pnömatik Geliştirme Ve Uyum Kurs Programı: 

 • İletişim
 • Bilgiye Ulaşma ve Veri Toplama
 • Girişimci Fikirler Üretme
 • Girişimci Fikirler Geliştirme
 • İş Kurma ve Geliştirme
 • İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı
 • Çevre Koruma
 • Problem Çözme
İstihdam alanları: Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler elektrik-elektronik sektöründe; endüstriyel fabrika ve atölyelerde, endüstriyel otomasyon kurulum, bakım ve onarımını yapan firmalarda vb. yerlerde çalışabilirler.
Eğitim Süresi: 64 saat
Katılabilecek kursiyer sayısı:12 den fazla
Belge: Kurs programını başarı ile tamamlayanlara, kurs bitirme belgesi verilir. Kursu tamamlamadan ayrılanlar ile bütün modülleri başaramayanlara başardıkları modülleri gösteren not döküm çizelgesi verilir.
Kurs Katılım Şartları: Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlilikleri yerine getirebilmeleri için gerekli olan bedensel ve fiziksel özelliklere sahip, 16 yaşını tamamlamış,  ilk, orta, lise, meslek lisesi ve üniversite mezunları, üniversite öğrencileri bu kurslara katılabilirler.
Kurs ve Uygulama Yeri: Bayraklı Kurs Merkezi

ELEKTRİK MOTORLARI VE SÜRÜCÜLERİ

ELEKTRİK MOTORLARI VE SÜRÜCÜLERİ
Kursun amacı: Katılımcıların temel düzeyde elektrikte iş güvenliği, elektrik devresini oluşturan bileşenler, elektriğin temel kanunlarından Ohm ve Kirchoff Kanunları ve elektrikte temel büyüklükler; akım, gerilim, direnç, güç, güç katsayısı vb büyüklükleri tanıması, ölçmesi ve hesaplaması , temel düzeyde Doğru Akım, Üniversal ve Asenkron motorların yapısı ve çalışma prensipleri hakkında bilgi sahibi olması, bu motorların bağlantılarını yapabilmesi ve bu motorlara direk veya bir sürücü ile yol verebilmesi, yön kontrolü, hız kontrolü vb uygulamaları yapabilmesi amaçlanmaktadır.
Kursun Programı:
 • Temel iş sağlığı ve güvenliğinin dünya ve ülkemizde gelişimi
 • 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun iş hayatına getirdiği yenikler ve risk analizi kavramı
 • Elektrikte iş sağlığı ve güvenliğinin alınmasında kullanılan gereçler ve çalışma prensipleri
 • Temel elektrik devresinin bileşenleri ve akım gerilim direnç kavramları ve ölçülmesi, Ohm Kanunu
 • Seri devreler ve Kirchoff Gerilimler Kanunu
 • Paralel devreler ve Kirchoff Akımlar Kanunu
 • Alternatif akımda omik, endüktif ve kapasitif alıcıların davranışı
 • Alternatif akımda güç, güç katsayısı ve iş ölçme uygulamaları, Wattmetre, Cosfimetre ve Sayaçlar
 • Elektrik enerjisi üretiminde temel prensipler, elektrik santralleri ve üç fazlı alternatif akımın üretilmesi uygulaması
 • Elektrik makinelerine genel bakış ve sınıflandırılması (Doğru akım, alternatif akım makineleri ve transformatörler)
 • Doğru akım motorlarının yapısı ve çalışma prensibi
 • Doğru akım şönt, seri ve kompunt motorlarının devreye bağlanması, yol verme, hız ve dönüş yönü kontrolü uygulamaları
 • Üniversal motorların yapısı çalışması, kullanım alanları ve devreye bağlanması yol verme, hız ve dönüş yönü kontrolü uygulamaları
 • Üç fazlı asenkron motorların döner alan teorisi, hızı ve dönüş yönünün değiştirilmesi yöntemleri
 • Bir fazlı fazlı asenkron motorların döner alan teorisi, hızı ve dönüş yönünün değiştirilmesi yöntemleri
 • Elektromekanik kumanda sistemlerinde kullanılan devre elemanlarının tanıtılması ve çalışma prensipleri
 • Üç fazlı asenkron motorların bir yerden ve çok yerden çalıştırılıp durdurulması uygulaması
 • Üç fazlı asenkron motorlara kesik sürekli olarak çalıştırılması uygulaması
 • Üç fazlı asenkron motorların çift yönlü çalıştırılması uygulaması
 • Üç fazlı asenkron motorlara yıldız/üçgen yol verme uygulaması
 • Bir fazlı asenkron motorların tek yönlü çalıştırılması uygulaması
 • Bir fazlı asenkron motorların çift yönlü çalıştırılması uygulaması
 • Basit elektromekanik devre problemleri ve çözümlenmesi uygulamaları
 • AC motor sürücülerinin bağlantısı ve parametre ayarlarının yapılması
 • Üç fazlı asenkron motorlara AC motor sürücüsü ile yol verme, hız ve dönüş yönü kontrolü uygulamaları
İstihdam alanları: Yukarıda sözü edilen konularda gerekli yeterlilikleri edinebilen kursiyerler temel düzeyde elektrik devreleri tesis edebilir ve fabrika bakım işlerini başarı ile gerçekleştirebilir, DA motorlarının, Üniversal motorların ve Bir fazlı asenkron motorların bağlantısını yapıp kontrol edebilir, AC motor sürücülerinin güç bağlantısını yapabilir, parametre ayarlarını yaparak üç fazlı asenkron motorları kontrol edebilir. Bu kursu bitirenler yukarıda belirtilen alanlarda istihdam edilebilirler.
Eğitim Süresi: 104 saat
Katılabilecek kursiyer sayısı: 12 ile 16 kursiyer.
Belge: Yapılan değerlendirmelerde yeterli görülen başarıyı ve aranan oranda devam koşulunu sağlayabilen kursiyerlere Ege Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (EGESEM) tarafından onaylanan sertifika verilir.
Kurs Katılım Şartları: 15 yaşını doldurmuş olup, mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlilikleri yerine getirebilmeleri için gerekli olan bedensel ve fiziksel özelliklere sahip, ilk, orta, lise, meslek Lisesi ve üniversite mezunları, üniversite öğrencileri bu kurslara katılabilirler.
Kurs ve Uygulama Yeri: Ege Üniversitesi - Ege Meslek Yüksekokulu Elektrik Programı Laboratuarları            Bornova Kampusu/İZMİR
 
 

ELEKTRİK TESİSATLARI

ELEKTRİK TESİSATLARI
Kursun amacı: Katılımcıların temel düzeyde elektrikte iş güvenliği, elektrik devresini oluşturan bileşenler, elektriğin temel kanunlarından Ohm ve Kirchoff Kanunları ve elektrikte temel büyüklükler; akım, gerilim, direnç, güç, güç katsayısı vb büyüklükleri tanıması, ölçmesi ve hesaplaması temel olarak kazandırılacaktır. Bu temelin üzerine elektrik tesisatları ile ilgili zayıf ve kuvvetli akım yönetmeliklerinin önemli maddelerinden bahsedilecek, elektrik tesisatlarında kullanılan malzemeler tanıtılıp, bu malzemeleri kullanarak temel elektrik tesisatlarından; zayıf akım, aydınlatma ve kuvvet tesisatlarını yapabilir, arızalarını bularak giderebilir hale gelmelerini sağlayacak uygulamalı eğitimler verilecektir.
Kursun Programı :
 • Temel iş sağlığı ve güvenliğinin dünya ve ülkemizde gelişimi
 • 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun iş hayatına getirdiği yenikler ve risk analizi kavramı
 • Elektrikte iş sağlığı ve güvenliğinin alınmasında kullanılan gereçler ve çalışma prensipleri
 • Elektrik enerjisinin önemi ve elde edilişi yöntemleri
 • Temel elektrik devresinin bileşenleri ve akım gerilim direnç kavramları ve ölçülmesi, Ohm Kanunu
 • Seri devreler ve Kirchoff Gerilimler Kanunu
 • Paralel devreler ve Kirchoff Akımlar Kanunu
 • Alternatif akımda omik, endüktif ve kapasitif alıcıların davranışı
 • Alternatif akımda güç, güç katsayısı ve iş ölçme uygulamaları
 • Elektrik enerjisinin elektromanyetik endüksiyon ile üretilerek transformatörlerle gerilim seviyesinin dönüştürülmesi uygulaması
 • Elektrik tesisatlarında kullanılan tesisat gereç çeşitleri, standartları ve ilgili yönetmelikler
 • Kabloların eklenmesinde değişik yöntemler
 • Zayıf akım tesisatları ve uygulamaları:
 • Zayıf akım devre şemalarının çizimi ve elektrik devresinin akım yolunun takip edilmesi ve arıza bulma teknikleri
 • Bir buton ile bir zilin çalıştırılması tesisatı uygulaması
 • Üç buton ile bir zilin çalıştırılması uygulaması (Butonların paralel bağlanması)
 • Üç katlı üç daireli bir apartmanın cümle kapısından ve daire kapısından çağırmalı zil tesisatı uygulaması
 • Üç kat üç daireli bir apartmanın cümle kapısından ve daire kapısından çağırmalı ve kapı otomatiği tesisatı uygulaması
 • Numaratör tesisatları uygulaması
 • Aydınlatma tesisatları:
 • Aydınlatma tesisatlarının devre şemalarının çizimi ve tesisat çeşitleri, ilgili yönetmeliklerden önemli noktalar.
 • Branjman, ana kolon, kolon, linye ve sorti kavramları ve minimum iletken kesit değerleri.
 • Adi anahtar lamba, priz tesisatı uygulaması
 • Komütatör anahtar tesisatı uygulaması
 • Vaviyen anahtar tesisatı uygulaması
 • Merdiven otomatiği tesisatı uygulaması
 • Flüoresan lamba tesisatlarında kullanılan devre elemanları ile bağlantı şemaları, arızaları ve giderilmesi
 • 1x20 W flüoresan lamba tesisatı uygulaması
 • 2x20 W flüoresan lamba tesisatı uygulaması
 • Üç fazlı flüoresan lamba (Soydum buharlı, cıva buharlı gazlı lamba) tesisatı uygulaması ve stroboskobik olay ve giderilmesi
 • Üç fazlı kuvvetli akım tesisatları ve topraklamanın önemi
 • Dağıtım tabloları ve dağıtım panoları, akım, gerilim, aktif, endüktif ve kapasitif reaktif enerji ölçüm panoları tesisatları
 • Üç fazlı bir dağıtım panosundan bir asenkron motor linyesinin beslenmesi tesisatı uygulaması
 • Elektrik tesisatlarında topraklama ve sağladığı güvenlik hakkında temel düzeyde bilgi verilmesi
İstihdam alanları: Yukarıda sözü edilen konularda gerekli yeterlilikleri edinebilen kursiyerler temel düzeyde elektrik devreleri tesis edebilir ve fabrika bakım işlerini başarı ile gerçekleştirebilir, elektrik tesisatlarında meydana gelecek arızaları belirleyip giderilmesini gerçekleştirebilir. Tesisatçılık ve elektrik arıza bakım işlemleri alanında her işletmede istihdam edilebilir.
Eğitim Süresi: 104 saat
Katılabilecek kursiyer sayısı: 12 ile 16 kursiyer.
Belge: Yapılan değerlendirmelerde yeterli görülen başarıyı ve aranan oranda devam koşulunu sağlayabilen kursiyerlere Ege Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (EGESEM) tarafından onaylanan sertifika verilir.
Kurs Katılım Şartları: 15 Yaşını doldurmuş olup, mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlilikleri yerine getirebilmeleri için gerekli olan bedensel ve fiziksel özelliklere sahip, ilk, orta, lise, meslek Lisesi ve üniversite mezunları, üniversite öğrencileri bu kurslara katılabilirler.
Kurs ve Uygulama Yeri: Ege Üniversitesi - Ege Meslek Yüksekokulu Elektrik Programı Laboratuvarları           Bornova Kampusu/İZMİR
 
 

ELEKTROMEKANİK KUMANDA SİSTEMLERİ

ELEKTROMEKANİK KUMANDA SİSTEMLERİ
Kursun amacı: Katılımcıların temel düzeyde elektrikte iş güvenliği, elektrik devresini oluşturan bileşenler, elektriğin temel kanunlarından Ohm ve Kirchoff Kanunları, elektrikte kullanılan temel büyüklükler akım, gerilim, direnç, güç, güç katsayısı vb ölçülmesi, temel düzeyde elektrik motorlarının yapısı ve çalışma prensipleri, elektrik motorlarının  devreye bağlantısı, yol verilmesi, dönüş yönünün değiştirilmesi, hız ve moment kontrol yöntemleri, elektrik motorlarını frenleme yöntemleri, elektromekanik kumanda sistemlerinde kullanılan temel elemanların yapıları ve çalışmaları konularında bilgi sahibi olmaları ayrıca, elektromekanik kumanda sistemleri güç ve kumanda devrelerini  tanıyıp bir ve üç fazlı asenkron motorların bir noktadan ve uzaktan kumanda prensipleri, motorlara Yıldız/Üçgen yol verme ve dönüş yönü değiştirme, dinamik frenleme gibi uygulamaları anlayabilir ve gerçekleştirebilir hale gelmeleri amaçlanmaktadır.
Kursun Programı :
 • Temel iş sağlığı ve güvenliğinin dünya ve ülkemizde gelişimi
 • 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun iş hayatına getirdiği yenilikler ve risk analizi kavramı
 • Elektrikte iş sağlığı ve güvenliğinin alınmasında kullanılan gereçler ve çalışma prensipleri
 • Temel elektrik devresinin bileşenleri ve akım gerilim direnç kavramları ve ölçülmesi, Ohm Kanunu
 • Seri devreler ve Kirchoff Gerilimler Kanunu
 • Paralel devreler ve Kirchoff Akımlar Kanunu
 • Alternatif akımda omik, endüktif ve kapasitif alıcıların davranışı
 • Üç fazlı asenkron motorların döner alan teorisi, hızı ve dönüş yönünün değiştirilmesi yöntemleri
 • Elektromekanik kumanda sistemlerinde kullanılan devre elemanlarının tanıtılması ve çalışma prensipleri
 • Üç fazlı asenkron motorların bir yerden ve çok yerden çalıştırılıp durdurulması uygulaması
 • Üç fazlı asenkron motorlara kesik sürekli olarak çalıştırılması uygulaması
 • Üç fazlı asenkron motorların çift yönlü çalıştırılması uygulaması
 • Üç fazlı asenkron motorlara yıldız/üçgen yol verme uygulaması
 • Bir fazlı asenkron motorların tek yönlü çalıştırılması uygulaması
 • Bir fazlı asenkron motorların çift yönlü çalıştırılması uygulaması
 • Bir ve üç fazlı asenkron motorların frenlenmesi
 • Basit elektromekanik devre problemleri ve çözümlenmesi uygulamaları
İstihdam alanları: Yukarıda sözü edilen konularda gerekli yeterlilikleri edinebilen kursiyerler, atölye ve fabrikalarda temel düzeyde elektromekanik kumanda sistemleri kurulum ve bakım işlerinde istihdam edilebilirler.
Eğitim Süresi: 104 saat
Katılabilecek kursiyer sayısı: 12 ile 16 kursiyer.
Belge: Yapılan değerlendirmelerde yeterli görülen başarıyı ve aranan oranda devam koşulunu sağlayabilen kursiyerlere Ege Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (EGESEM) tarafından onaylanan sertifika verilir.
Kurs Katılım Şartları: Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlilikleri yerine getirebilmeleri için gerekli olan bedensel ve fiziksel özelliklere sahip, ilk, orta, lise, meslek Lisesi ve üniversite mezunları, üniversite öğrencileri bu kurslara katılabilirler.
Kurs ve Uygulama Yeri: Ege Üniversitesi - Ege Meslek Yüksekokulu Elektrik Programı Laboratuvarları            Bornova Kampusu/İZMİR
 
 

TEMEL FİBEROPTİK VE TESİSAT

Temel Fiber Optik ve Tesisatı

Kursun Amacı: Katılımcılara ışığın özellikleri, ışığın madde içindeki davranışı, ışığın kaynaktan optik fibere aktarılması konularında temel prensipler, optik fiberde ışığın kılavuzlanması için gerekli şartlar anlatılacaktır. Optik fiberin yapısı, özellikleri, çeşitleri ve standartları tanıtılacaktır. Optik fiberdeki kayıplar, parametreler ve ölçüm yöntemleri anlatılacaktır. Optik fiber arızalarının tespit edilmesi ve giderilmesi, fiber optiklerde ek yapılması işlemleri izah edilip uygulamaları yaptırılacaktır.

Kurs Programı:
1. Fiber optiklerin tarihsel gelişimi
2. Telekomünikasyon sektöründe fiber optik kablonun yeri
3. Fiber optik yapısı ve çeşitleri
4. Fiber optik kablo üretimi ve standartları
5.Fiber optik kablo yapısı ve çeşitleri
6. Işığın özellikleri
7. Madde içinde ışığın davranışı
8. Işığın optik fiberde kılavuzlanması
9. Optik fiber kayıpları
10. Işık kaynakları
11. Fotodetektörler
12. Fiber optik iletimde kullanılan bağlantı elamanları 
13. Optik bağlantı kutuları ve optik dağıtım çatıları
14. Optik U.link ve adaptörler
15. Optik konnektörler ve çeşitleri
16. Pig-tail ve pach cord’ lar
17. Fiber optik kablo ek cihazının tanıtımı.
18. Ek cihazı ile ek yapılması, ek kayıpları ve nedenleri
19. OTDR cihazının tanıtımı ve çalışma prensibi
20. OTDR ile yapılan ölçümler  ve değerlendirmeleri

İstihdam alanları: Yukarıda sözü edilen konularda gerekli yeterlilikleri edinebilen kursiyerler temel düzeyde fiber optik iletim hatlarını tesis edebilir, Fiber optik kablo bakım işlerini başarı ile gerçekleştirebilir ve fiber optik iletim sistemlerinde meydana gelebilecek arızaları tespit edip giderilmesini gerçekleştirebilir. Fiber optik tesisat,  bakım ve arıza giderme işlemleri alanlarında istihdam edilebilir.
Eğitim Süresi: 60 saat
Katılabilecek kursiyer sayısı: 10 ile 18 kursiyer.
Belge: Yapılan değerlendirmelerde yeterli görülen başarıyı ve aranan oranda devam koşulunu sağlayabilen kursiyerlere Ege Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (EGESEM) tarafından onaylanan sertifika verilir.
Kurs Katılım Şartları: Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlilikleri yerine getirebilmeleri için gerekli olan bedensel ve fiziksel özelliklere sahip, meslek lisesi mezunları, üniversite mezunları, üniversite öğrencileri bu kurslara katılabilirler.
Kurs ve Uygulama Yeri: Ege Üniversitesi - Ege Meslek Yüksekokulu, Elektronik Haberleşme Teknolojisi Programı Laboratuvarları, Bornova/İZMİR