İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Kent Koleji

Hibe Programı: İzmir Kalkınma Ajansı Güdümlü Proje Desteği
 
Başvuru sahibi: İzmir Büyükşehir Belediyesi
Projenin Amacı: İzmir’de kent genelindeki işsizliğin azaltılmasına ve yerel ekonomik gelişme ve rekabet gücüne katkı sağlamak üzere anahtar, genişleyen ve yükselen sektörler başta olmak üzere öncelikli sektörlerde yerel işgücü piyasasında talep edilen niteliklerde insan kaynaklarının geliştirilmesi, beceri eksikliği ve nitelik uyumsuzluğunun azaltılmasına yardımcı olacak mesleki eğitim hizmeti sağlamak üzere yerel işbirliğine dayalı İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Kent Koleji Modeli’nin uygulanmasıdır. 

Ortaklar: Yaşar Üniversitesi AR-GE ve Uygulama Merkezi (YAGEM), Ege Üniversitesi Güneş Enerji Enstitüsü (EÜGÜEE), Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO), İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB)
İştirakçiler: Çalışma ve İş Kurumu İzmir İl Müdürlüğü (İzmir İŞKUR), Ege Üniversitesi Ege Meslek Yüksekokulu (EÜ EMYO), Türkiye Genç İş Adamları Derneği Ege Şubesi (TÜGİAD), ve Ege Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi (ESBAŞ)
Belediyemizin Rolü: İzmir Kent Koleji’ni kurmak, gerekli yerel işgücü piyasası ve ekonomi analizleri yapmak, organizasyonel yapılanma tasarımı yapmak ve uygulamak, Belediyemizin imkânlarıyla restorasyonu yapılacak olan İzmir Kent Koleji hizmet binasının donanım ve tefrişatını yapmak, Türkiye’nin 2. Fabrikasyon Laboratuvarı'nın (FabLab) kurulumunu yapmak ve 6 ay süreli pilot uygulamaları gerçekleştirmektir.
 
Toplam Bütçe (TL): 3.105.970,19 
Hibe Tutarı (TL): 2.329.477,64 
Süre: 24 ay
İlgili Birim: Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğü

İŞTE GENÇ PROJESİ


Hibe Programı: T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı Türkiye Ulusal Ajansı Erasmus+ Ana Eylem 3 Gençler ve Politika Yapıcılar Arasında Diyalog
 
Başvuru Sahibi: İzmir Valiliği
Projenin Amacı: Gençlik ve istihdam ana temalı proje ile 24'ü dezavantajlı durumda olan 40 gencin mesleki eğitim, nitelikli işgücü, iş gücü piyasası, girişimcilik ve sosyal becerilerini güçlendirmeye yönelik konularda 3 gün sürecek çalıştaylara katılmaları, yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde istihdam politikalarından haberdar olmaları, paydaş temsilcileri ile görüş alışverişinde bulunarak mevcut politikalara dahil olmaları amaçlanmaktadır. Ayrıca İzmir'de genç istihdamı alanındaki karar alıcılar ve uzmanlar ile bir araya gelerek, Sürdürülebilir Genç İstihdamı Politika Metni'nin hazırlanmasına görüş ve önerileri ile katkıda bulunmaları amaçlanmaktadır. 
Ortaklar: İzmir Büyükşehir Belediyesi, İŞKUR Konak Hizmet Merkezi, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Genç İşi Kooperatifi. 
Belediyemizin Rolü: Çalıştay ve zirveye katılacak gençlere ulaşmak, düzenlenecek olan çalıştaylara ve zirveye katılım sağlamak, AB fon imkanları konusunda düzenlenecek eğitime katkı vermektir.
 
Toplam Bütçe: 14,636 Avro
Süre: 8 ay
İlgili Birim: AB Hibe Projeleri Şube Müdürlüğü, Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğü

İzmir’de “İŞte Genç Zirvesi” gerçekleşti

İzmir Valiliği bünyesindeki Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu koordinatörlüğünde yürütülen “İŞte Genç Zirvesi” sonuçlandı.

İzmir Valiliği bünyesindeki Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu koordinatörlüğünde yürütülen, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği, İŞKUR Konak Hizmet merkezi ve Genç İşi Kooperatif’in ortak olduğu İzmir’in Gençlik ve İstihdam temalı İlk Yapılandırılmış Diyalog projesi “İşte Genç” ile İzmir’in dezavantajlı ilçelerinde yaşayan, engelli, göçmen gençlerin, genç istihdam alanındaki karar alıcılar ve uzmanlarla bir araya gelerek, Sürdürülebilir Genç İstihdamı Politika Metni’nin hazırlanmasına görüş ve önerileriyle katkıda bulunmalarının amaçlandığı bir zirve Avrupa Birliği uzmanı Zerrin YAĞMUROĞLU’nun başlangıçtan sonuna kadar yönettiği süreç son derece başarılı olarak sonuçlandı.

Zirve’de açılış konuşmalarını, Türkiye Ulusal Ajansı Eylem Uzmanı Oya BUMİN, Konak Kaymakamı Mustafa ÇEK, Vali Yardımcısı Uğur KOLSUZ yaptı.

EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Seda KAYA, İESOB Başkanı Zekeriya MUTLU, İBB Sosyal Projeler Dairesi Başkanı Dr. Aytuğ BALCIOĞLU, İŞKUR İl Müdürü Kadri KABAK, gençlere sunulan istihdamla ilgili hizmetler konusunda konuşma yaptılar.

Katılımcılar kendi yaptıkları çalışmaları anlattılar:

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Kent Koleji modeliyle istihdam odaklı mesleki ve teknik kurslar gerçekleştirdiği anlatıldı. İzmir’deki her yaştan tüm işsizlerin, belli bir alanda çalışan ancak alanında nitelik kazanmak veya niteliklerini arttırmak isteyen aktif işgücünde yer alan kişiler, üniversite ve liselerin teknik bölümlerinde okuyan öğrencilerin eğitimden yararlanabileceğini ve bu kursların ücretsiz olduğunu belirtildi.

Çalışan sayısı 250’nin altıda olan, net satış hâsılatı veya mali bilançosu 40 milyon TL ve altında olan, AB NACE sektör kodlaması kapsamında Bakanlar Kurulunca desteklenmesi uygun bulunan sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler ve yeni girişimcilerin KOSGEB kapsamında olduğu belirtildi.

IESOB tarafından çeşitli hibelerden faydalanarak Mesleki Eğitim Projeleri gerçekleştirmekte olduğu, İstihdam Garantili Meslek Kurslarıyla potansiyel esnafını yetiştirmek amacıyla KOSKEB Girişimcilik Eğitimleri düzenlediği anlatıldı. Eğitimin başta esnaf ve sanatkârlar olmak üzere herkese açık olduğu belirtildi.

İŞKUR, İşbaşı Eğitim Programı, İş Garantili Meslek Kursları, Girişimcilik Eğitimi programları anlatıldı. Eğitim programı bitiminde katılımcılara Katılım Belgesi verildiği belirtildi. 

Genç İşi Kooperatif temsilcisi, istenilen bir AB ülkesinde sosyal içerikli bir projede 2-12 aylık süreler dâhilinde, temel düzeyde dil eğitimini de içeren Avrupa Gönüllü Hizmeti’nin 17-30 yaş arasındaki tüm gençlere açık olduğunu anlattı.

Zirvenin sonunda gençler ve karar alıcılar genç istihdamını tartıştı ve görüş alışverişinde bulundular.

Sunucu Dilek ŞİRİNER, zirve süresince başarılı bir sunum yaptı ve katılımcılar memnun bir şekilde ayrıldılar.

Kadınların Güçlendirilmesi - "Gecekondu bölgelerinde yaşayan korunmasız kadınların sosyal marjinalliklerinin azaltılması ve gelir elde etme fırsatlarının artırılmasına yönelik bütünleşik bir proje" 

Hibe Programı: Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu ile İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi Hibe Programı
 
Başvuru Sahibi: Milano Ticaret ve Sanayi Odası (İtalya)
Projenin Amacı: Özel politika gerektiren dezavantajlı gruplara, ilgi ve yetenekleri göz önüne alınarak meslek edindirmek, çalışanların bu becerilerini üst seviyelere çıkararak mesleki yeterlilik kazandırmak, girişimciliği özendirmek, firmaların ihtiyaç duyduğu nitelikli personel açığını kapatmaktır.
Ortaklar: Ege Bölgesi Sanayi Odası (eş başvuru sahibi), İzmir Pastacılar ve Fırıncılar Derneği (eş başvuru sahibi), İzmir Büyükşehir Belediyesi (İştirakçi), Türkiye İş Kurumu (İştirakçi)
Belediyemizin Rolü: Proje hedef grubu olan kadınların seçilmesini sağlamak, kadınların, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası Bayraklı Kurs Merkezi’nde eğitim almaları konusunda destek vermek.
 
Toplam Bütçe: 291.950,57 Avro
Hibe Tutarı: 277.353,04 Avro
Süre: 12 ay
İlgili Birim: İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Koleji Topraksız (Sanayileşmiş) Tarım: Üretim, Kalite ve İstihdama Yatırım
Hibe Programı:

 
İzmir Kalkınma Ajansı "İlçeler Arası Gelişmişlik Farkının Azaltılması Mali Destek Programı"
 
Başvuru Sahibi: İzmir Büyükşehir Belediyesi
Projenin Amacı: İzmir'de tarımsal üretim kapasitesi, verimlilik, kalite ve katma değerin artırılmasını sağlayacak teknik ve yenilikçi uygulamaları yaygınlaştırmak, bu yolla dezavantajlı olan ilçeler başta olmak üzere istihdam edilebilirlik ve gelir düzeyinin artırılmasına katkıda bulunmaktır. 
Ortaklar: Dikili Belediyesi, Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü
 
Toplam Bütçe (TL): 352.228,04
Hibe Tutarı (TL): 317.005.236
Süre: 12 ay
İlgili Birim: Kent Koleji Şube Müdürlüğü

Yenilenebilir Kaynaklı Enerji Teknolojileri Alanında Mesleki ve Teknik Eğitim Kapasitesinin Artırılması
Hibe Programı: IPA 4 - Türkiye’de Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Arttırılması Hibe Programı
 
Başvuru sahibi: Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü
Projenin Amacı: Emek piyasasındaki ve işsiz teknik personelin istihdam olasılıklarını ve kapasitelerini artırmak, mesleki ve teknik eğitim profesyonellerinin yenilenebilir enerji kaynaklarına ilişkin teknoloji alanlarındaki kapasitelerini geliştirmek ve çevre ve sürdürülebilirlik açısından toplumsal farkındalığı ve sosyal bilinci yükseltmektir.
 Ortaklar: İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bornova Belediyesi, İştirakçiler: Çınarlı Endüstri Meslek Lisesi, Buca Endüstri Meslek Lisesi, Enisolar Şirketi
Belediyemizin Rolü: Yenilenebilir enerji ve sürdürülebilirlik konularının yaygınlaştırılması kapsamında pilot mesleki eğitimden sorumlu kişiler (VETPRO) grubu için düzenlenecek eğitime katılmak suretiyle insan kaynaklarını geliştirmek, projeden sonra oluşturulacak kurs müfredatını Belediyemizin kurs merkezlerinde uygulamak.
 
Toplam Bütçe (Avro): 275.912
Süre: 12 ay
İlgili Birim: Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğü, Sağlıklı Kentler ve Temiz Enerji Şube Müdürlüğü