PAZARLAMA VE PERAKENDE

SATIŞ TEKNİKLERİ

Kursun amacı: Satış Teknikleri; Mesleğin ait olduğu alandaki temel bilgi ve becerileri kazanabilecektir, Alanın gerektirdiği temel yeterliklere sahip olabilecektir, Mesleğin gerektirdiği işleri yapabilecektir. Mesleğin gerektirdiği özel mesleki yeterlikleri kazanabilecektir, Öğrenci/Kursiyer merkezli daha aktif ve kendi hızına göre öğrenme olanağı tanıyan kazanımlara sahip olabilmesi amaçlanmaktadır.
Satış Teknikleri Kurs Programı:

  • Kişisel bakımını yapmak
  • Müşteri özelliklerini belirlemek
  • Müşteri memnuniyetini arttıracak faaliyetleri yürütmek
  • Müşteriyle sağlıklı iletişim kurmak
  • Günlük satış programı hazırlamak
  • İş planı yapmak
  • Türkçe’yi Doğru Konuşmak
İstihdam alanları: Yukarıda sözü edilen konularda gerekli yeterlilikleri edinebilen kursiyerler, Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler perakendecilik sektöründe ve her alanda satış elemanı olarak çalışabilirler.
Eğitim Süresi: 16 saat
Katılabilecek kursiyer sayısı:12 den fazla.
Belge: Kurs programını başarı ile tamamlayanlara, kurs bitirme belgesi verilir. Kursu tamamlamadan ayrılanlar ile bütün modülleri başaramayanlara başardıkları modülleri gösteren not döküm çizelgesi verilir.
Kurs Katılım Şartları: Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlilikleri yerine getirebilmeleri için gerekli olan bedensel ve fiziksel özelliklere sahip, ilk, orta, lise, meslek Lisesi ve üniversite mezunları, üniversite öğrencileri bu kurslara katılabilirler.
Kurs ve Uygulama Yeri: Kurs Merkezleri