İNŞAAT TEKNOLOJİSİ

BETONCU

Kursun Amacı: Katılımcıların temel düzeyde betonu oluşturan malzemelerin ve betonun özelliklerini öğrenmeleri ve uygulama safhasında karşılaşabilecekleri sorun ile özel durumları anlayıp uygun tekniği kullanabilmeleri amaçlanmaktadır.Katılımcılar bu kurs kapsamında hem taze hem de sertleşmiş beton davranışını anlayabilecek; beton dökümü öncesi, sırası ve sonrasında uygulanması gereken noktaları öğrenecek; betonun veya betonarme elemanların hasar görme sebeplerine dair temel düzeyde bilgi sahibi olabileceklerdir. Kurs süresi boyunca anlatılan teorik bilgiler; laboratuvar uygulamaları, fotoğraflar ve videolar ile desteklenecektir.
Kursun Programı:
 • Şantiye sahasında genel anlamda işçi sağlığı ve iş güvenliği
 • Portland çimentosunun üretimi
 • Portland çimentosunun fiziksel, kimyasal ve mekanik özellikleri
 • Çimento tipleri ve özellikleri
 • Çimentonun depolanması
 • Beton agregalarının sınıflandırılması ve özellikleri
 • Beton agregalarının nem durumu
 • Agregada bulunabilecek zararlı maddeler
 • Betonda mineral katkılar
 • Betonda kimyasal katkılar
 • Betonun taşınması ve pompalanması
 • Betonun yerleştirilmesi ve sıkıştırılması
 • Taze betonda segregasyon ve terleme
 • Taze betonun işlenebilirliği
 • Soğuk havada beton dökümü
 • Sıcak havada beton dökümü
 • Diğer yapı malzemelerinin kullanımına dair bilgiler
 • Sertleşmiş betonda durabilite hasarları
 • Şantiye sahasında betonun bakımı ve kürü
 • Örnek beton dökümleri ve numune alınması uygulamaları
 • Betondan karot alma uygulaması
 • Beton basınç, çekme ve eğilme dayanımı deneyi uygulaması
 • Beton dökümünden önce yapılacak hazırlıklar
 • Paspayının özellikleri ve önemi
 • Beton santrali irsaliyesi
 • Betonarme elemanlarda rastlanan hasar türleri
İstihdam alanları: Yukarıda sözü edilen konularda gerekli yeterlilikleri edinebilen kursiyerler saha uygulamalarında temel düzeyde beton üretimi, taşınması ve uygulanması safhalarında gerek şantiye gerekse de beton santrallerinde istihdam edilebilirler.
Eğitim Süresi: 104 saat
Katılabilecek kursiyer sayısı: 12 ile 16 kursiyer.
Belge: Yapılan değerlendirmelerde yeterli görülen başarıyı ve aranan oranda devam koşulunu sağlayabilen kursiyerlere Ege Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (EGESEM) tarafından onaylanan sertifika verilir. 
Kurs Katılım Şartları: Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlilikleri yerine getirebilmeleri için gerekli olan bedensel ve fiziksel özelliklere sahip, ilk, orta, lise, meslek Lisesi ve üniversite mezunları, üniversite öğrencileri bu kurslara katılabilirler.
Kurs ve Uygulama Yeri: Ege Meslek Yüksekokulu  Ege Üniversitesi Kampusu   Bornova/İZMİR

3 DS MAX İç Mimari ve Mimari Modelleme

3 BOYUTLU GRAFİK ANİMASYON-3DSMAX
Kursun amacı:Katılımcıların temel düzeyde mimari modelleme, reklamcılık, mobilya tasarım ve peyzaj vb uygulamaları yapabilmesi amaçlanmaktadır.
Kursun Programı :
 • Program tanıtımı ve ara yüz ayarları
 • Sahne kullanımı
 • Command panel kullanımı, koordinat sistemi obje taşıma döndürme uzatma
 • Standart primitives (obje tiplerinin tanıtımı) kopyalama komutu (clone) Extendetprimitves
 • Array kullanımı ve pivot kullanımı (1)
 • Pivot kullanımı (2), kinematik zincir oluşturma
 • Poligonlara giriş
 • Poligon modelleme (1)
 • Poligon modelleme (2)
 • Standart primitive objelerinin kullanımı
 • Poligonlar üzerinde segmentlerin kullanımı
 • Objelerin içine boşluk açma – Objelerin içine ekleme yapma
 • Poligon modelleme (3)
 • Snap araçlarının kullanımı
 • Clone kullanımı – Shapes kullanımı giriş
 • Shapes kullanımı (2)
 • Shapes kullanımı (3)
 • Shapes kullanımı (4)
 • Fotoğraf üzerinden modelleme (1)
 • Fotoğraf üzerinden modelleme (2)
 • Modelleme teknikleri (1)
 • Modelleme teknikleri (2)
 • Preferanceiçeriğinin açıklaması
 • Konfigürasyon ayarları
 • Modelleme teknikleri (3)
 • Modelleme teknikleri (4)
 • Mimari modelleme temel bilgilendirme (1)
 • Mimari modelleme temel bilgilendirme (2)
İstihdam alanları: Yukarıda sözü edilen konularda gerekli yeterlilikleri edinebilen kursiyerler temel düzeyde mimarlık ofislerinde çalışabilir, mobilya dekorasyon ve reklamcılık işlerini başarı ile gerçekleştirebilir. Bu kursu bitirenler yukarıda belirtilen alanlarda istihdam edilebilirler.
Eğitim Süresi: 104 Saat
Katılabilecek kursiyer sayısı:12 ile 16 kursiyer.
Belge: Yapılan değerlendirmelerde yeterli görülen başarıyı ve aranan oranda devam koşulunu sağlayabilen kursiyerlere Ege Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (EGESEM) tarafından onaylanan sertifika verilir.
Kurs Katılım Şartları: Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlilikleri yerine getirebilmeleri için gerekli olan bedensel ve fiziksel özelliklere sahip, ilk, orta, lise, meslek Lisesi ve üniversite mezunları, üniversite öğrencileri bu kurslara katılabilirler.
Kurs ve Uygulama Yeri: Ege Üniversitesi - Ege Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programı Laboratuarları        Bornova Kampüsü/İZMİR
 
 

SAP 2000 KURSU PRG

SAP 2000 KURSU
 (Seviye 1: Temel Seviye)
 
Kursun amacı: Katılımcıların inşaat mühendisliği/yapı alanında temel statik/ dinamik analiz ve tasarım ilkeleri hakkında yeterli seviyede bilgi edinmeleri ve bu bilgiler ışığında yapı projelerinin sayısal modellenmesinde tüm dünyada yaygın olarak kullanılan SAP 2000 programını etkin bir şekilde kullanmak için temel seviyede yeterlilik sahibi olmaları hedeflenmektedir.
 
SAP 2000 KURS PROGRAMI:

 • Program ara yüzünün tanıtılması
 • Yapı mühendisliğinde matris yöntemler hakkında bilgilendirme
 • Sonlu elemanlar yönteminin tanıtılması
 • Sap 2000 programında modelleme teknikleri
 • Düzlem kafes sistemlerin modellenmesi
 • Düzlem çerçeve sistemlerin modellenmesi
 • Üç boyutlu kafes sistemlerin modellenmesi
 • Dinamik Modelleme Teknikleri
 • Modal Analiz
 • TBDY 2019’a göre dinamik analiz.
 • Zaman tanım alanında dinamik çözüm
 • Dinamik Analiz örnekleri
 
İstihdam alanları: Yukarıda sözü edilen konularda gerekli yeterlilikleri edinebilen kursiyerler inşaat mühendisliği yapıları için temel düzeyde sayısal modellemesini ve statik/dinamik analizini gerçekleştirebilir. Bu doğrultuda inşaat mühendisliği alanında istihdam edilebilirler.
 
Eğitim Süresi: 24 saat (2 Grup için toplam 48 saat)
 
Katılabilecek kursiyer sayısı: 15 kursiyer (2 grup için toplam 30 kursiyer).
 
Belge: Yapılan değerlendirmelerde yeterli görülen başarıyı ve aranan oranda devam koşulunu sağlayabilen kursiyerlere Ege Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (EGESEM) tarafından onaylanan sertifika verilir.
 
Kurs Katılım Şartları: Kurs gerekliliklerini yerine getirebilmeleri için İnşaat Mühendisliği alanında Yapı Statiği dersini almış olan öğrenciler ve tüm İnşaat Mühendisliği lisans mezunu kişiler bu kurslara katılabilirler.
 
Kurs ve Uygulama Yeri: Ege Üniversitesi - Ege Meslek Yüksekokulu Bornova Kampusu/İZMİR