METAL TEKNOLOJİSİ

KAYNAK TEKNOLOJİLERİ

KAYNAK OPERATÖRÜ
KURSUN AMACI:
İşletmelerin mekanik atelyelerinde ,sahada kullanılan oksi-asetilen kaynakçılığı ,elektrik ark kaynakçılığı ,gazaltı kaynağı(miğ-mağ)  bilgi ve becerilerine sahip olma,malzeme bilgisi,temel iş sağlığı ve güvenliği ,ölçme kontrol, teknik resim,temel imalat ve tesviyecilik, kroki veya iş talimatlarına göre kaynak işlemini yapmak için kullanılan tam mekanize veya otomatik kaynak donanımlarını kullanma ve ayarlarını yapmak.
Kursiyerlerin meslek ile ilgili herhangi bir bilgilerinin olmadığı kabul edilir.

KURSUN PROĞRAMI
1-İş sağlığı ve güvenliği-Çevre  konuları
2-Ölçme ve kontrol konuları
3-Temel imalat ve tesviyecilik konuları
4-Teknik Resim Okuma Konuları
5-Malzeme Bilgisi Konuları
6-Kaynak Teorisi

 1. Kaynakçılık tanımı ve tarihçesi
 2. Kaynakçılık yöntem ve araçları
 3. Oksi-Asetilen Kaynakçılığı
 4. Elektrik ark Kaynakçılığı
 5. Gazaltı( miğ-mağ) kaynakçılığı
 6. Tiğ kaynakçılığı
 7. Tozaltı kaynakçılığı
 8. Kaynak hataları
7-Kaynak Uygulamaları
 1. Oksi-Asetilen Kaynakçılığı uygulamaları
 2. Elektrik ark Kaynakçılığı uygulamaları
 3. Gazaltı (miğ-mağ) kaynakçılığı uygulamaları
İSTİHDAM ALANLARI
İşletmelerin talaşlı üretim alanları,metalişleri atelyelerinde ,temel imalat ve kaynaklı birleştirme sektöründe ,sahada yapılan boru kaynakçılığı ve çelik kontrüksiyon çalışmalarında ,basınçlı kaplar imalatında istihdam edilirler
Kurs Süresi :104 saat
Katılabilecek Kursiyer Sayısı: 20-25 Kişi
Belge: Kursa devam koşulunu sağlayan ve yapılacak yazılı sınavı başarıyla geçen kursiyerlere, Ege Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (EGESEM) tarafından onaylı sertifika verilir.
Kurs Katılım Şartları: Mesleğin gerektirdiği işleri yerine getirebilecek fiziksel özelliklere sahip olunmalıdır.
Uygulama Yeri: Ege Üniversitesi - Ege Meslek Yüksekokulu - Endüstriyel Kalıpçılık Programı Atölyesi - Bornova Kampüsü /  İZMİR