YABANCI DİLLER

İNGİLİZCE A1

Kursun amacı: Yaygın Eğitim Kurumları Yabancı Diller A1 Seviyesi İngilizce Kurs Programı ile kursiyerlerin Türk Millî Eğitiminin genel amaçları ve temel ilkelerine uygun olarak; Kişiler (oturduğu yer, tanıdıkları, sahip olduğu şeyler gibi) hakkında en basit soruları yöneltmeleri ve benzeri soruları yanıtlamaları,   En temel gereksinimler ya da iyi bilinen konular söz konusu olduğunda, basit ifadeler kullanmaları ve sorulan soruları yanıtlamaları,  Kendilerini ve başkalarını tanıtmaları, nerede yaşadığı gibi kişisel bilgileri sormaları, cevaplamaları,  Karşısındaki insanların yavaş ve açık konuşarak kendisine yardımcı oldukları sürece onlarla basit bir şekilde konuşmaları,  Basit bir metni okumaları,  Basit bilgi formlarına kendi kişisel bilgilerini yazmaları,  Sayılar, miktarlar, fiyat ve zaman birimleri ile baş etmeleri,  Basit nezaket kalıplarını kullanmaları,   Basit bir şekilde yapılan yol tariflerini anlamaları  amaçlanmaktadır.
 Kursun Programı:
 • Ben ve Yakın Çevrem
 • Günlük Yaşam
 • İnsanların Görünüşleri ve Tanımlamalar
 • Zaman ve Mekan
 • Sosyal Hayat
İstihdam alanları:İngilizce dil öğreniminin başlangıç seviyesini içeren program, bu dilin öğrenimi için bir temel niteliği taşımaktadır.
Eğitim Süresi: 120 saat
Katılabilecek kursiyer sayısı: 12 den fazla
Belge: Kurs programını başarı ile tamamlayanlara, kurs bitirme belgesi verilir. Kursu tamamlamadan ayrılanlar ile bütün modülleri başaramayanlara başardıkları modülleri gösteren not döküm çizelgesi verilir.
Kurs Katılım Şartları:Okuryazar olmak, 16 yaşını tamamlamış olmak.
Kurs ve Uygulama Yeri:Kurs Merkezleri

İNGİLİZCE A2

Kursun amacı : Yaygın Eğitim Kurumları Yabancı Diller A2 Seviyesi İngilizce Kurs Programı ile kursiyerlerin Türk Millî Eğitiminin genel amaçları ve temel ilkelerine uygun olarak;  Kendileri ve aileleri, alışveriş, görmek istedikleri yerler, meslekler vb. konularda sıkça karşılaşılan ifade ve deyimleri anlamaları,  Kendi tecrübelerini uygun ifade ve deyimlerle anlatabilmeleri,  Gündelik konular hakkında basit bilgi alışverişi yapabilmeleri,  Gündelik işleri yaparken iletişim kurabilmeleri,  Anlık ihtiyaçlarını ve duygularını dile getirebilmeleri,  Geçmişlerini basit ifadeler kullanarak tanımlayabilmeleri,  Çevrelerini betimleyebilmeleri,  Yapılan bir davete uygun karşılık verebilmeleri,  Gelecekteki planlarından bahsedebilmeleri,  Yol tariflerini anlamaları ve yol tarif edebilmeleri amaçlanmaktadır.
Kursun Programı :

 • Kişisel Bilgiler ve Tanıtım
 • Çevrem
 • Günlük Hayat ve Rutinler
 • Boş Zaman ve Eğlence
 • Alışveriş
 • Eğitim ve Çalışma Hayatı
 • Geçmiş
 • Gelecek, Özel Günler ve Kutlamalar
 • Güncel Konular
 • Ülkeler ve Seyehat
İstihdam alanları : İngilizcede gündelik konuşma dilinde temel ihtiyaçlarını gidermeye imkan sağlayan programı tamamlayan öğrenciler, edindikleri birikimi iş hayatında avantaja dönüştürebilirler.
Eğitim Süresi: 160 saat
Katılabilecek kursiyer sayısı: 12 den fazla
Belge: Kurs programını başarı ile tamamlayanlara, kurs bitirme belgesi verilir. Kursu tamamlamadan ayrılanlar ile bütün modülleri başaramayanlara başardıkları modülleri gösteren not döküm çizelgesi verilir. 
Kurs Katılım Şartları :  Okuryazar olmak,  16 yaşını tamamlamış olmak, Yabancı dil ingilizce A1 seviyesindeki bir kursa katılmış ve başarmış olduğunu belgelendirenler.  Yabancı dil ingilizce A1 seviyesindeki bir kursu bitirme belgesine sahip olmayanlar için; A2 seviyesinde kursu verecek olan öğretmen/öğretmenler tarafından yapılacak olan seviye belirleme sınavı sonucuna göre yabancı dil ingilizce A1 seviyesinde bilgiye sahip olduğu tespit edilenler.
Kurs ve Uygulama Yeri: Kurs Merkezleri

İNGİLİZCE B1

Kursun amacı : Yabancı Diller İngilizce B1 Seviyesi Kurs Programı ile kursiyerlerin 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunun maddesinde belirtilen “Türk millî eğitiminin genel amaçları”na uygun olarak;  Bir konuşmayı başlatmaları, uygun bir şekilde sürdürmeleri ve sonlandırmaları,  İstek, arzu ve planlarını ifade etmeleri,  Günlük hayatta sıklıkla karşılaşılabilecek durumların yanında, sıradan olmayan durumlarla da baş etmeleri,  Bilindik konularda hazırlık yapmadan bir sohbete dahil olup iletişimi ve etkileşimi sürdürmeleri,  Arada hata, eksik ve düzeltmeler için duraklama olmasına rağmen geniş çapta dil bilgisel ögeleri kullanmaları,  Çevresindeki uzunca konuşmaların temel noktalarını takip etmeleri,  Yazılı ve sözlü olarak birbiri ile bağlantılı ve tutarlı ifadeler kullanarak kendi görüş ve düşüncelerini gerekçeleriyle açıklamaları,  Radyo ve televizyon yayınlarındaki güncel olayları ve kendini ilgilendiren konuları yeterince anlamaları,  Seyahat planlanı yapmaları ve seyahat esnasında karşılaşılabilecek sorunların üstesinden gelmeleri,  Bir günlük, bir blog, bir seyahat güncesi yazmaları, amaçlanmaktadır.
 Kursun Programı :
 • Kişisel Bilgiler ve Tanıtım
 • Gündelik Yaşam
 • Eğitim ve İş Yaşamı
 • Toplum ve Şehir Hayatında Birey
 • Bilgi Kaynakları ve Medya
 • Boş Zaman ve Eğlence
 • Seyehat
 • Farlı Kültürler Davet ve Kutlamalar
 • Geçmişteki Olaylar ve Tarih
 • Sosyal ve Güncel Konular
İstihdam alanları Bu programda öğrenciler İngilizce dilini B1 seviyesinde öğrenmektedir. 
Eğitim Süresi: 320 saat
Katılabilecek kursiyer sayısı: 12 den fazla
Belge:  Kurs programını başarı ile tamamlayanlara, kurs bitirme belgesi verilir. Kursu tamamlamadan ayrılanlar ile bütün modülleri başaramayanlara başardıkları modülleri gösteren not döküm çizelgesi verilir.
Kurs Katılım Şartları :  Okuryazar olmak, 16 yaşını tamamlamış olmak, Yabancı dil ingilizce A1 seviyesindeki bir kursa katılmış ve başarmış olduğunu belgelendirenler.  İngilizce A2 seviyesindeki bir kursa katılmış ve başarmış olduğunu belgelendirenler.  İngilizce A2 seviyesindeki bir kursu bitirme belgesine sahip olmayanlar için; B1 seviyesinde kursu verecek olan öğretmen/öğretmenler tarafından yapılacak olan seviye belirleme sınavı sonucuna göre ingilizce A2 seviyesinde bilgiye sahip olduğu tespit edilenler.
Kurs ve Uygulama Yeri: Kurs Merkezleri