HAKKIMIZDA

 İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
     MESLEK FABRİKASI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 

 

İSTİHDAM İÇİN MESLEK FABRİKASI

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin eğitim alanında yaptığı en büyük atılımlardan biri olan “MESLEK FABRİKASI” ile doğrudan işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikler esas alınarak sektör ve alt sektörlere yönelik kurslar açılmaktadır. 


İstihdama yönelik olan MESLEK FABRİKASI kursları, sürekli güncellenen, yoğunlaştırılmış ve hedef odaklıdır.

Yerel Düzeyde, mesleki eğitim - istihdam ve sanayi kurumlarıyla bir araya gelerek talep edilen branşları güncellemektedir.
Doğrudan istihdama yansıyacak, ara eleman ihtiyacı bulunan sektörler/branşlar ile talep edilen niteliklere odaklanarak ve yerel işgücü piyasasına paralel bir şekilde sürekli güncellenerek mesleki eğitim hizmetilerini; Üniversiteler, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Meslek Odaları, Sivil toplum kuruluşları, Çalışma ve İş Kurumu İzmir İl Müdürlüğü ve diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları ile yürütür.

MESLEK FABRİKASI Halkapınar semtinde bulunan ve restorasyonu tamamlanan Tarihi Un Fabrikası olarak bilinen binada hizmet vermektedir.


Belediyemiz tarafından  2006 yılından bugüne kadar İZMEB Meslek Edindirme ve Beceri Kursları adı altında 11 farklı merkezde 75 branşta 2180 kurs açıldı. Bu kurslarda 54.230 kursiyer eğitim aldı. MEB Onaylı açılan kurslarda ise 25.110 kursiyer sertifika aldı. 2015-2016 eğitim döneminde 57 kursta 141 (grup) kurs açılmış olup, toplam 3907 kursiyer katılmış, eğitim dönemini tamamlayan 1791 kursiyer sertifika almıştır.
 

Kurslarımızdan Kimler Faydalanabilir;

 • Meslek Edinmek İsteyenler
 • Uzun süreli işsizler
 • Kadın İşsizler
 • Genç işsizler
 • Engelli İşsizler
 • Mesleğinde ilerlemek isteyenler
 • Meslek Değiştirmek isteyenler 


İŞBİRLİĞİ YAPILAN KURUMLAR 

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası;
 • Ege Üniversitesi,
 • Dokuz Eylül Üniversitesi,
 • Makine Mühendisleri Odası,
 • İnşaat Mühendisleri Odası
 • Ziraat Mühendisleri Odası,
 • Meslek Liseleri
 • İŞKUR,
 • Halk Eğitimi Merkezleri işbirliğiyle kurslar açmaktadır.


2014 Aralık ayında İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) ve İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Kent Koleji Güdümlü Projesi’nin protokolü imzalanmıştır.

Proje Ortakları: 
Yaşar Üniversitesi AR-GE ve Uygulama Merkezi (YAGEM), Ege Üniversitesi Güneş Enerji Enstitüsü (EÜGÜEE), Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO), İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB)

Proje İştirakçileri:
Çalışma ve İş Kurumu İzmir İl Müdürlüğü (İzmir İŞKUR), Ege Üniversitesi Ege Meslek Yüksekokulu (EÜ EMYO), Türkiye Genç İş Adamları Derneği Ege Şubesi (TÜGİAD), Ege Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi (ESBAŞ)


Kent Koleji Modeli ile;
 

 • İşsizliğin azaltılması, 
 • İş gücünün daha nitelikli hale getirilmesi,
 • Ara eleman ihtiyacı bulunan sektörlerde talepler doğrultusunda esnek, sürekli ve güncel teknik ve mesleki eğitim hizmeti sağlanması,
 • Eğitim-istihdam ilişkisi açısından kamu-özel-sivil toplum kuruluşlarının aynı amaç etrafında ortak çalışmasını sağlayarak ortaklık ve işbirliği yapılması,
 • Mesleki bilginin beceriye ve tasarıma dönüşmesi amacıyla eğitimlerinde uygulama ve tasarıma ağırlık verilmesi, 
 • Uzun süreli işsizler, kadınlar, genç işsizler, göç edenler ve engelliler gibi dezavantajlı gruplara öncelik verilmesi,
 • Bir işte çalışmasına rağmen, değişen nitelik ihtiyacına adapte olamayan bireylere yeni beceriler kazandırılması,
 • Mesleki eğitimin yanı sıra, tüm bu grupların eğitime katılım düzeyini ve istihdam edilebilirliklerini arttıracak destekleyici çalışmaların uygulanması hedeflenmektedir.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Kent Koleji Güdümlü Projesi kapsamında yenilikçi yaklaşımların geliştirilmesi amacıyla oluşturulmakta olan Fabrikasyon Laboratuvarı 
(Fab Lab) ile teknik personel eğitimleri verilmesi planlanmaktadır.

FAB LAB NEDİR  ?

 • KENT KOLEJİ PROJESİ kapsamında kurulmakta olan Fab Lab kişisel dijital fabrikasyona izin veren küçük ölçekli atölyedir.
 • Araştırmayla üretim arasında, bilgisayar kontrollü aletlerle değişik ölçeklerde ve değişik malzemelerden (hemen hemen) her şeyi üretmeye olanak sağlamaktadır.
 • Tasarımlardan 3 boyutlu ürün oluşturabilen, bilgisayar destekli aletlerle değişik ölçeklerde ve malzemelerden hemen hemen her şeyi yapmaya yönelik Fabrikasyon Laboratuvarları, hayal edilenin hızlı bir biçimde gerçeğe dönüştürüldüğü atölyelerdir.
 •  Fab Lab’ler, kişisel fabrikasyonu sağlayan küçük ölçekli atölye olup, tasarım, sanat, zanaat, mühendislik ve girişimcilikte, profesyonel ya da amatör kişilerin, ortak çalışma alanlarında bir araya gelerek işlerini paylaşabildikleri, geleneksel ve dijital prototipleme cihazları kullanarak üretim yapabildikleri yaratıcılık atölyeleri olarak da tanımlanabilmektedir.
 • İBB Kent Koleji Projesi çıktısı olan FABLAB (Fabrikasyon Laboratuvarı) Meslek Fabrikası merkez binasında yer alacaktır.


 Fab Lab Hedefleri  ?

 • İşsizliğe ve yetkinlik geliştirmeye yönelik olması.
 • Kullanıcıların kendi prototiplerini yaratarak teknolojik öğrenim sürecinin merkezinde yer alması.
 • İnovasyon ve yaratıcılığın en alt seviyeden ve eğitim sürecinde birebir pratikle öğretilmeye başlanması.
 • Prototip oluşturulmasına teknik destek vererek yeni girişimcilerin ortaya çıkarılması.
 
TOPRAKSIZ TARIM PROJESİ
 
İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Kalkınma Ajansı 2015 Mali Yılı İlçeler Arası  Gelişmişlik Farkının Azaltılması Programı kapsamında hibe desteği almaya hak kazanan, Dikili Belediyesi ve Ege Üniversitesi Güneş Enstitüsü'nün ortak olduğu,  "İBB Kent Koleji Topraksız Tarım: Üretim, Kalite ve İstihdama Yatırım Projesi" uygulamalı ve teorik eğitim, danışmanlık ve bilgilendirme faaliyetleri ile başta Dikili ve Kınık ilçeleri olmak üzere İzmir'de yeni gelir kapıları açmaya devam etmektedir.

İzmir'de tarımsal üretim kapasitesi, verimlilik, kalite ve katma değerin artırılmasını sağlayacak teknik ve yenilikçi uygulamaların yaygınlaştırılması, bu yolla dezavantajlı olan ilçeler basta olmak üzere istihdam edilebilirlik ve gelir düzeyinin artırılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Aralık 2015 yılında başlayan proje faaliyetleri: topraksız tarım bilgilendirme toplantıları, eğitimleri (topraksız tarım teorik ve pratik, girişimcilik, açık alan satıcılığı), uygulamalı topraksız tarım eğitim  serasının kurulması, potansiyel üreticilere rehber olacak eğitim,  deneyim kitabının hazırlanması ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesini kapsamaktadır.


                                                        Dikili Belediyesi İşbirliğinde Açılacak Kurslar  ve "Kent Koleji Topraksız (Sanayileşmiş) Tarım  Projesi

Dikili Belediyesi , Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Dokuz Eylül Üniversitesi Foça Turizm Fakültesi işbirliği ile; "Ev Pansiyoncuğu" başta olmak üzere, "Aşçılık", "Pastacılık", “Servis Komisi", “Hediyelik Eşya Yapımı”, “Ön Büro" ve "Kat Hizmetleri" gibi kurslar açılacaktır. 
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin başvuru sahibi olduğu “Kent Koleji Topraksız (Sanayileşmiş) Tarım Projesi: Dikili ve Kınık ilçesinde gerçekleştirilen proje kapsamında kurulacak tam otomasyonlu topraksız tarım eğitim serası ile topraksız tarımın yaygınlaştırılması İzmir'de tarımsal üretim kapasitesinin arttırılması  hedefleniyor. Proje kapsamında 110 kişiye Topraksız Tarım, Açık Alan Satıcılığı ve Girişimcilik Eğitimleri verilmiştir.

                                       
                                                                Foça Cezaevi’nde de Topraksız (Sanayileşmiş) Tarım  Eğitimi ve Foça’da Planladığımız Kurslar

Projenin dışında Diğer ilçeler ve kurumlardan da Topraksız tarım eğitimine yoğun talepler gelmektedir. 2016 Mart ayı içerisinde  başlayan İzmir Foça açık ceza infaz kurumu eğitimleri doğrultusunda  topraksız tarım serası kurulması ve istekli hükümlülerin eğitilmesi faaliyetleri tüm hızı ile devam etmektedir. 250 m2  demo topraksız tarım serası oluşturulmuştur.10.000 çilek fidesi dikilmiş olup hükümlüler ilk mahsüllerini almaya çok yakınlardır.


Foça’dan galen talepler doğrultusunda ;
Ev Pansiyonculuğu, Balıkağı Donanımı, Gastronomi, Restorasyon Elemanı, Tarihi Kazı Karakterlerinin Hediyelik Ürünleri gibi kurslar planlanmaktadır.                                                                                                      UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMLERİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı Sosyal Projeler Şube Müdürlüğü ve KOSGEB İzmir Kuzey Müdürlüğü işbirliğinde hazırlanan “Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri” 2014 yılında 10 eğitim olarak verilmiştir. 

2014 yılında Eğitimlerimize katılıp başarılı olan 285 girişimci sertifikalarını almış 60 kişi işyeri açmıştır.
Sosyal Belediyecilik anlayışı ile yürüttüğü projeleriyle İzmir’de yaşayan girişimcileri desteklemek amacıyla, KOSGEB İzmir Kuzey Müdürlüğü işbirliğinde merkezde ve   Yarımadanın hızlı kalkınması için hazırlanan stratejik plana “tam destek” vermek amacıyla Urla ve Karaburun ilçelerinde istihdam yaratacak fikirlerin hayata geçmesi için “Uygulamalı Girişimcilik” eğitimleri açılmıştır. 
2015 yılında Urla, Karaburun ve merkezde açılan 10 eğitimimizden 290 kişi yararlanmış 13 kişi işyeri açmıştır. 
Toplamda 20 grup Girişimcilik Eğitimi açılmış olup 575 kişi yararlanmıştır. 73 kişi ise işyeri açmıştır. 

METROPOLDEKİ KURS MERKEZLERİMİZ 

 • Evka 1 Kurs Merkezi
 •  Toros Kurs Merkezi
 •  Karabağlar Kurs Merkezi
 •  Evka 2 Kurs Merkezi
 •  Egekent Kurs Merkezi
 •  Çamdibi Kurs Merkezi
 •  Gaziemir Kurs Merkezi
 •  Evka 4 Kurs Merkezi
 •  Bayraklı Kurs Merkezi 

YARIMADA KALKINMA STRATEJİSİ KAPSAMINDA AÇILAN MESLEKİ KURSLAR;

Yarımada Kalkınma Stratejisi Kapsamında; ilçelerimizde istihdama ihtiyaç duyulan mesleklerin tespiti yapılmıştır. İlçelerimizde açılacak kursların içerikleri de bu tespite dayanarak planlanmıştır.

İlçe belediyelerimiz, Üniversiteler, Halk Eğitim Merkezleri işbirliği ile gerçekleştirilen kurslar; hem işgücü ihtiyacına cevap verecek hem de nitelikli işgücüyle iş ve hizmet kalitesini arttıracaktır.


 Karaburun'da; Sepet Örücülüğü, Ahşap Yakma, Sabun Yapımı, Girişimcilik, Ev Pansiyonculuğu branşlarında eğitimler başarıyla tamamlanarak 43 kursiyer  mezun olmuştur. Balık Ağı Örme, Balık İşleme Teknikleri, Seramik, Taş Duvar Örme branşlarında ise kayıtlar devam etmektedir.

Urla’da; Aşçılık, Pastacılık, Girişimcilik ve Ev Pansiyonculuğu, Balık Ağı Örme branşlarındaki eğitimler başarıyla tamamlanarak 254 kursiyer mezun olmuştur.  Gelen talepler doğrultusunda Aşçılık, Pastacılık, Taş Ustası, Servis Komisi, Balık İşleme Teknikleri, Mozaik, Sabun Yapımı branşlarında eğitimler için kayıtlar devam etmektedir.
 
Seferihisar’da;  Orhanlı Köyünde Reçel Yapımı Eğitimi tamamlanarak 15 kursiyer mezun olmuştur. Ayrıca Seferihisar Belediyesi, ilçedeki talep edilen branşları belirledikten sonra ihtiyaca göre kurslar planlanıp, kursların açılması için çalışmalar başlamıştır.

Beydağ'da; Beydağ ve çevresinde unutulmaya yüz tutmuş gelir kaynakları olarak tespit ettiğimiz; "İpek Kozacılığı" ve "Dokuma" kursu, Beydağ Belediyesi işbirliği ile başlamıştır. Kurs Merkezimiz Beydağ Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile hizmete açılmıştır. "İpek Kozası El Ürünleri" kursu Beydağ Halkeğitim Merkezi eğitmenleriyle devam etmektedir.

Torbalı'da; Topraksız Tarım Kursu ve İlçedeki Çiftçiler ile Tıbbi Aromatik Bitki Yetiştirme kursları açılması için çalışmalar devam etmektedir.

Foça'da; Ev Pansiyonculuğu, Balık Ağı Örme, Gastronomi, Tarihi Kazı Karakterlerinin Hediyelik Ürünleri kursları planlanmıştır.


KADIN SERVİS ŞOFÖRLERİ EĞİTİMİ

Firmalar ile yapılan görüşmelerde belirlenen ara eleman talebi doğrultusunda Kadın Okul Servis Şoförü Eğitimine başlamıştır. Eğitime katılan ve mezun olan kursiyerlerin tamamı ilgili firma bünyesinde işe yerleştirilmek üzere değerlendirilecektir. 


KAYIT İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR:

 • KİMLİK FOTOKOPİSİ
 • ÖĞRENİM BELGESİ (DİPLOMA FOTOKOPİSİ / TASDİKNAME / ÖĞRENCİ BELGESİ)KURSLARIMIZ ÜCRETSİZDİR!