MİSYON

İzmir halkının refah düzeyini yükseltmek için ilgili kurum ve kuruluşların işbirliğiyle, yerel işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu alanlarda kalifiye işgücünün yetiştirilmesini sağlayarak işsizliğin azaltılmasını mesleki ve teknik eğitimler ile desteklemek; tasarım ortamlarının oluşturulmasıyla yaratıcı düşüncenin teşvik edilmesine ve girişimciliğin arttırılmasına katkıda bulunmaktır.