İBB Kent Koleji Projesi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğü ve İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) Güdümlü "İBB Kent Koleji Projesi;

Projenin Amacı

İzmir’de kent genelindeki işsizliğin azaltılmasına ve yerel ekonomik gelişme ve rekabet gücüne katkı sağlamak üzere anahtar, genişleyen ve yükselen sektörler başta olmak üzere öncelikli sektörlerde yerel işgücü piyasasında talep edilen niteliklerde insan kaynaklarının geliştirilmesi, beceri eksikliği ve nitelik uyumsuzluğunun azaltılmasına yardımcı olacak mesleki eğitim hizmeti sağlamak üzere yerel işbirliğine dayalı İBB İzmir Kent Koleji Modeli'nin uygulanmasıdır.

Ortaklar

Yaşar Üniversitesi AR-GE ve Uygulama Merkezi (YAGEM), Ege Üniversitesi Güneş Enerji Enstitüsü (EÜGÜEE), Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO), İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB)

İştirakçiler

Çalışma ve İş Kurumu İzmir İl Müdürlüğü (İzmir İŞKUR), Ege Üniversitesi Ege Meslek Yüksekokulu (EÜ EMYO), Türkiye Genç İş Adamları Derneği Ege Şubesi (TÜGİAD), ve Ege Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi (ESBAŞ)

Büyükşehir Belediyemiz tarafından yürütülen İzmir Kent Koleji projesi mesleki eğitim ve istihdama dönük yüzüyle, kentte işsizlik sorununa karşı atılmış büyük bir adımdır. İlimizin en önemli sorunlarından olan işsizliğin azaltılmasına katkı sağlayacak, işsiz gençlerimize istihdam sağlayacaktır. Büyükşehir Belediyemiz tarafından hazırlanan ve büyük bir farkındalık yaratacak bu projede iş gücü piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda mesleki eğitim ortamlarının oluşturulması ve dünyadaki en yeni ve başarılı uygulama olan Fabrikasyon Laboratuvarı (FABLAB) kurulması için çalışmalar yapılmaktadır.

Projenin en yenilikçi yönlerinden birini oluşturan FabLab, İzmir Kent Koleji’nde eğitim alacak kursiyerlerin yanısıra, mühendislik, teknik ve meslek lisesi öğrencilerine ve yaptığı projeleri ve fikirlerini somutlaştırmak isteyen girişimlere, tasarımcılara, sanatçılar ile zanaatkarlara da açık olacak. Bu yönleriyle Fablab, mesleki eğitimi desteklerken, yaratıcılığı geliştirerek girişimciliğe katkı sağlayacaktır.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin mesleki eğitim alanında yaptığı en büyük atılımlardan biri olan Kent Koleji, ilk eğitimlerini 2014 Ekim ayında vermiştir. İmalat sanayisinin ihtiyacı olan teknik eleman eksikliğini gidermek amacıyla açılan “Kaynak, CNC, PLC ve CAD/CAM” branşlarındaki kurslar 2014 Aralık ayında tamamlanmıştır. Kent Koleji, 2015 yılında branş sayılarını artırılarak (Sıhhi Tesisat, CNC, PLC ve CAD/CAM, Hidrolik, Pnömatik, Soğutma, Asansör Bakım, Asansör Montaj, Kaynak, Doğalgaz Tesisatı, Kalorifer Tesisatı ile turizm sektörüne yönelik Servis Elemanı, Aşçı Çırağı, Kat Hizmetleri, Ön Büro Hizmetleri vb. gibi) daha geniş bir alanda hizmet vermek için çalışmalarına devam etmektedir.